Raad van Advies

De Raad van Advies wordt gevormd door professionals die een ruime praktische en theoretische ervaring hebben in het veld. De Raad van Advies bewaakt de overall kwaliteit van de Rijksacademie door onder meer toe te zien op het programma, de organisatie en de financiële gezondheid. De Raad van Advies houdt aldus toezicht en adviseert pro actief aan het management van de Rijksacademie.

In de Raad van Advies hebben zitting:

Dr. G. Zalm (voorzitter)
Oud-voorzitter Raad van bestuur ABN AMRO Bank N.V.

Drs. A.C. Hogendoorn
Directeur Begrotingszaken, Ministerie van Financiën 

Drs. S.R.A. van Eijck
Oud-staatssecretaris, Ministerie van Financiën

Drs. P.G. Lugtenburg
Directeur-Generaal van de Rijksbegroting, Ministerie van Financiën

Drs. M. van Wallenburg
Directeur-Generaal Overheidsorganisatie, Ministerie van Binnenlandse Zaken

Dhr. A. J. M. Kerkvliet RE RA
Directeur Auditdienst Rijk

Prof. dr. mr. G.D. Minderman
Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Drs. D.M. Sluimers
Voorzitter Raad van Bestuur APG Groep

Drs. A. Mulder
Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal