Programmaraad Financieel Management, Economie en Audit

Leden van de programmaraad zijn:

Drs. B. Goezinne (voorzitter)
Directeur FEZ, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

drs. M.B.J. Dister RC
Waarnemend directeur Begrotingszaken, Ministerie van Financiën

dhr. drs. E.W. Bezem
Directeur FEZ, Ministerie van Justitie en Veiligheid

drs. J.A.M.H. Leenders
Directeur FEZ, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

mw. Drs. S Bijl
Hoofd Begrotingszaken, Ministerie van Defensie

Drs. T.A. van Tiel RA
Lid directieteam Auditdienst Rijk, Ministerie van Financiën

Mw. J.A.M. van Aerle
CFO, Rijkswaterstaat

Drs. J.W. Bongers (secretaris)
Programmahoofd Financieel Management, Economie en Audit, Rijksacademie