Programmaraad Bedrijfsvoering en Rijkstrainees

Leden van de programmaraad zijn:

Drs. M. Allessie (voorzitter)
Wrnd. Directeur Ambtenaar & Organisatie, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Drs. M.L. Jaber el Meftahi MPA
Algemeen directeur Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Drs . H. Wierda
Plv. CIO-Office, ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties

Mevr. M. Teeuwen
Hoofd Personeel & Organisatie, ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Dhr. E.M.M.A. Razab-Sekh
Hoofd I-Interim Rijk, UBR, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Dhr. R. Schippers
Manager Planning & Control/coördinerend directeur Inkoop, ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Mr. drs. A.M. Weimar
Directeur Inkoop-, Facilitair en Huisvestingsbeleid Rijk, ministerie van Binnenlandse Zaken

Drs. B.J.C. Köster
Directeur Bedrijfsvoering, Organisatie en Informatiebeleid tevens CIO, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Ir. drs. A.T. Cooijmans
Directie Informatisering en Inkoop, hoofd Strategische Inkoop, ministerie van Justitie en Veiligheid