Programmaraad Audit, Financiën en Economie

Leden van de programmaraad zijn:

Drs. B. Goezinne (voorzitter)
Directeur FEZ, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Drs. H.J. Beentjes
Hoofddirecteur FMC, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Drs. N.S.T. Obbink
Kwartiermaker/beoogd hoofddirecteur FEZ, Ministerie van Financiën

Drs. P.G. Lugtenburg
Directeur-generaal Rijksbegroting, Ministerie van Financiën

Drs. T.A. van Tiel RA
Lid directieteam Auditdienst Rijk, Ministerie van Financiën

Drs. J.H. Slootmaker RO
CFO, Rijkswaterstaat

Drs. R.J. Koole
Toezichthouder, procesbegeleider en Gateway Reviews (Koole Coaching&Kwaliteit)