Organisatie

Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering (Rijksacademie)

De Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering (Rijksacademie) is opgezet om de kwaliteit van de financiële functie en de bedrijfsvoering van het Rijk te helpen verbeteren. Bij de Rijksacademie ontwikkelen rijksambtenaren zichzelf, delen kennis met collega-ambtenaren en werken aan het vergroten van hun vakmanschap.

voorgevel.jpg

Onder vakmanschap verstaan wij: een samenbundeling van kennis, vaardigheden en beroepshouding/ rolopvatting. De Rijksacademie doet dit op een klantgerichte manier, innovatief en op een leven lang leren gericht.

Hoe doet de Rijksacademie dat?

  • Door het verzorgen van praktijkgerichte en actuele opleidingen en congressen op het terrein van audit, financieel management, bedrijfsvoering en economie, zowel via regulier aanbod als via maatwerk.
  • Door te zorgen voor een programma van de start van de carrière tot en met verdiepingsmodules, congressen en leernetwerken voor later in de loopbaan. Zo verzorgt de Rijksacademie bij de start de opleidingsprogramma’s voor de Rijkstrainees, IT trainees en Financial en Financiële Administratie trainees en het Essentieprogramma van 2 dagen voor alle startende medewerkers.
  • Door het ‘voor ons door ons’ principe te gebruiken. Docenten uit de praktijk voorzien de deelnemers van actuele informatie die zij direct kunnen toepassen in hun werk.
  • Door innovatief te zijn en voortdurend het opleidingsaanbod te onderhouden en vernieuwen en actieve werkvormen te gebruiken. Meer modulair, informeel en gemengd leren te gebruiken: leernetwerken (met inbreng van eigen cases), modulair vervolgonderwijs, digitale kenniscanons, leertrajecten voor voorlopers. Versterken van het digitale leren, meer doelgroepen bij elkaar brengen, meer op snij/raakvlakken, versterking onderwijskundige kwaliteit, werkvormen.
  • Door voortdurend het aanbod bij de verschillende doelgroepen van de Rijksacademie te evalueren: de deelnemers (directe wensen en evaluaties), de opdrachtgevers en klanten (accountgesprekken en programmaraden), de docenten (evaluatiegesprekken en expertgroepen) en de leden van de Raad van Advies die meedenken over de ontwikkelingen op lange termijn.
  • Door te werken in een huiselijke en professionele omgeving aan de Zeestraat 86-90 in Den Haag. Service en kwaliteit staan hoog in het vaandel.
  • Door samen te werken met andere aanbieders van opleidingen binnen het Rijk binnen de Rijkscampus en met alle universiteiten.

 

Laat je óók inspireren door het opleidingsaanbod. We zien je graag tijdens een van onze opleidingen of congressen.

Medewerkers van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering