Inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden

Inschrijven voor een opleiding
Je kunt je op onze website het hele jaar door inschrijven voor de opleidingen van de Rijksacademie. In de beschrijving van de opleiding is aangegeven voor wie deze bedoeld is, op welk niveau de onderwerpen worden behandeld en welke specifieke toelatingsvoorwaarden eventueel gelden.
Bij elke opleiding kun je doorklikken naar een inschrijfformulier. Na inschrijving ontvangt je een ontvangstbevestiging per e-mail.
De meeste opleidingen worden meerdere malen per jaar gegeven en afhankelijk van de belangstelling passen we de frequentie aan.

Inschrijvingstermijn gesloten?
De datum voor sluiting van de inschrijving is een richtlijn. Een opleiding kan vol zijn ruim voor de sluitingsdatum, maar er kunnen na deze datum ook nog plaatsen beschikbaar zijn. Informeer altijd naar de mogelijkheden, ook als de inschrijvingstermijn eigenlijk reeds verlopen is: (070) 342 49 00.

Plaatsing
Je ontvangt ongeveer drie weken voor het begin van je opleiding een definitieve plaatsingsbrief. Hierin staat de naam van de opleiding en worden de opleidingsdagen vermeld. Deze plaatsing is bindend voor de Rijksacademie en voor de betrokken (betalende) werkgever. Bij inschrijving hanteert de Rijksacademie de datum van ontvangst van het (online)inschrijfformulier als richtlijn voor de volgorde van plaatsing.

Vrijstelling
Het is mogelijk om voor onderdelen van een opleiding vrijstelling te krijgen. Bijvoorbeeld als je delen van een opleiding al eerder hebt gevolgd of als je aantoonbare werkervaring hebt op het gebied van de opleiding. Om hiervoor in aanmerking te komen kun je een intakegesprek aanvragen. Ook als je een certificaat van een opleiding van een vergelijkbaar opleidingsinstituut kunt overleggen, is eventueel vrijstelling mogelijk. Neem hiervoor contact op met de Rijksacademie.

Certificaat
Je ontvangt alleen een certificaat van een opleiding als de opleiding wordt afgesloten met een toets. Als je hebt voldaan aan de gestelde voorwaarden (zie beschrijving opleiding), tenminste 75% van alle lesonderdelen volledig hebt gevolgd én de toets met voldoende resultaat hebt afgelegd, ontvang je een certificaat van de Rijksacademie.

Post-hbo-diploma
De ‘Controllersopleiding’ is gecertificeerd door de Stichting Post Hoger Beroepsonderwijs (sphbo) als sphbo registeropleiding. Deze opleiding wordt afgesloten met een referaat. Als je hebt voldaan aan de gestelde voorwaarden (zie beschrijving), je 90% van alle les­onderdelen volledig hebt gevolgd én je het referaat met voldoende resultaat hebt afgerond, ontvang je een geregistreerd post-hbo-diploma via het cpion (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland) dat in opdracht van de certificerende sphbo werkt.

Bewijs van deelname
Voor alle andere opleidingen ontvang je een bewijs van deelname als je tenminste 75% van alle lesonderdelen hebt gevolgd.

Betaling
Betaling vindt plaats via een digitale factuur die je werkgever van de Rijksacademie ontvangt. De genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen gedurende het jaar en zijn altijd exclusief eventuele overnachtingskosten. Voor deelnemers vanuit de Rijksoverheid wordt geen btw in rekening gebracht. Voor deelnemers vanuit medeoverheden wordt 21% btw berekend. Voor een maatwerkopleiding ontvangt de opdrachtgever een offerte op basis waarvan, na afronding van de opleiding, de factuur wordt opgesteld.

Prijzen
De opleidingsprijzen zijn aangegeven exclusief BTW. Voor deelnemers vanuit de Rijksoverheid wordt geen btw in rekening gebracht, behalve wanneer het om medewerkers van btw-plichtige zelfstandige bestuursorganen gaat. Deelnemers vanuit btw-plichtige zelfstandige bestuursorganen en medeoverheden wordt 21% btw in rekening gebracht. Kijk voor meer informatie opwww.rijksacademie.nl/btw 
Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. 

Annuleren opleiding

 • Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de opleiding worden geen kosten in rekening gebracht.
 • Bij annulering tussen vier en twee weken voor aanvang van de opleiding wordt 50% van de opleidingskosten in rekening gebracht.
 • Bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van de eerste opleidingsdag wordt 100% van de opleidingskosten in rekening gebracht.
 • Beëindigt of onderbreekt de deelnemer tussentijds de opleiding of neemt hij of zij niet deel, dan is er in geen geval recht op terugbetaling. 


Verhinderd? 
Bij verhindering brengen wij annulerings- kosten in rekening. Deze zijn afhankelijk van het moment waarop je annuleert.

 • Je werkgever kan, wanneer jij verhinderd bent, in overleg met ons een collega voordragen om deel te nemen. Deze collega moet ook aan de opleidingsvoorwaarden voldoen.
 • Je werkgever is verantwoordelijk voor de vervanging.
 • De gegevens van de nieuwe deelnemer moeten voor het begin van de opleiding via het inschrijfformulier aan ons zijn doorgegeven.


Met ingang van 2020 is het niet meer mogelijk om kosteloos doorgeschoven te worden naar een volgende uitvoering. Doorschuiven zonder kosten kan alleen als er een betalende vervanger op de gereserveerde plaats deelneemt.

Inschrijven en annuleren van deelname aan bijeenkomsten of workshops
Het actuele aanbod van bijeenkomsten en workshops vind je op www.rijksacademie.nl. Inschrijving kan via de website tot uiterlijk vijf dagen voor aanvang. Om teleurstelling te voorkomen, raden we je aan om je zo snel mogelijk na uitnodiging of bekendmaking in te schrijven. De meeste bijeenkomsten en workshops zijn gratis. In een enkel geval worden ze tegen kostendekkend tarief aangeboden. In dat het geval dan geldt de volgende annuleringsregeling: bij annulering tot 5 werkdagen voor de dag van de bijeenkomst worden geen kosten in rekening gebracht; vanaf 5 werkdagen voor de dag van de bijeenkomst worden de volledige kosten bij de werkgever in rekening gebracht. Bij verhindering is het altijd mogelijk een vervangende deelnemer naar de bijeenkomst te sturen.

Als opdrachtgever annuleren of doorschuiven van een bijeenkomst of (maatwerk)opleiding
Voor het annuleren van een bijeenkomst of (maatwerk)opleiding gelden de volgende ­algemene voorwaarden:

 • bij annulering tot vier weken voor aanvang worden de ontwikkelkosten in ­rekening gebracht;
 • bij annulering minder dan vier weken voor de aanvang van een bijeenkomst of ­(maatwerk)opleiding wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Bij het doorschuiven van de uitvoeringsdatum/data van een bijeenkomst of (maatwerk)­opleiding gelden de volgende algemene voorwaarden:

 • tot vier weken voor aanvang van de bijeenkomst of (maatwerk)opleiding kunnen ­uitvoeringsdata kosteloos worden verschoven;
 • bij het doorschuiven van de uitvoeringsdata binnen 4 weken voor aanvang van de bijeenkomst of (maatwerk)opleiding worden de reeds gemaakte kosten voor de uitvoering in rekening gebracht.

Klachten?
Mocht je om welke reden dan ook niet tevreden zijn over onze dienstverlening, dan kun je dit schriftelijk kenbaar maken. Deze meldingen worden afgehandeld volgens het klachtenprotocol.