Inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden

Inschrijven voor een opleiding

Je kunt je het hele jaar door inschrijven voor de opleidingen van de Rijksacademie. In de beschrijving van de opleiding is aangegeven voor wie deze bedoeld is, op welk niveau de onderwerpen worden behandeld en welke specifieke toelatingsvoorwaarden eventueel gelden.


Online aanmelden

Bij elke omschreven opleiding in ons opleidingenoverzicht kun je direct doorklikken naar een online inschrijfformulier via de speciale button rechtsboven in het scherm. De betreffende opleiding staat dan al voor je ingevuld in het formulier. Je ontvangt automatisch een bevestiging per e-mail en wij kunnen je inschrijving snel verwerken.

Als de opleiding waarvoor je belangstelling hebt is volgeboekt, dan zoeken we naar een alternatief of schuiven je door naar de eerstvolgende uitvoeringsdatum. De meeste opleidingen worden meerdere malen per jaar gegeven en afhankelijk van de belangstelling passen we de frequentie aan.


Inschrijvingstermijn gesloten?

De sluitingsdatum voor inschrijving is een richtlijn. Wij adviseren je daarom om toch altijd te informeren of er nog plaats is (ook na de sluitingsdatum).


Plaatsing

Je ontvangt ongeveer drie weken voor het begin van je opleiding een definitieve plaatsingsbrief. Hierin staan de naam van de opleiding en de opleidingsdagen vermeld. Deze plaatsing is bindend voor de Rijksacademie en voor de betrokken (betalende) werkgever. Bij inschrijving hanteert de Rijksacademie de datum van ontvangst van het (online)inschrijfformulier als richtlijn voor de volgorde van plaatsing.


Vrijstelling

Het is mogelijk om voor onderdelen van een opleiding vrijstelling te krijgen. Bijvoorbeeld als je delen van een opleiding al eerder hebt gevolgd of als je aantoonbare werkervaring hebt op het gebied van de opleiding. Om hiervoor in aanmerking te komen kun je een intakegesprek aanvragen. Ook als je een certificaat van een opleiding van een vergelijkbaar opleidingsinstituut kunt overleggen, is eventueel vrijstelling mogelijk. Neem hiervoor contact op met de Rijksacademie.


Certificaat

Je ontvangt alleen een certificaat van een opleiding als de opleiding wordt afgesloten met een toets. Dit geldt onder andere voor de ‘VOFHA’ en de ‘VOFMA’. Als je hebt voldaan aan de gestelde voorwaarden (zie beschrijving opleiding), tenminste 75% van alle lesonderdelen volledig hebt gevolgd én de toets met voldoende resultaat hebt afgelegd, ontvang je een certificaat van de Rijksacademie.


Post-hbo-diploma

De ‘Controllersopleiding’ is gecertificeerd door de Stichting Post Hoger Beroepsonderwijs (sphbo) als sphbo registeropleiding. Deze opleiding wordt afgesloten met een referaat. Als je hebt voldaan aan de gestelde voorwaarden (zie beschrijving), je 90% van alle les­onderdelen volledig hebt gevolgd én je het referaat met voldoende resultaat hebt afgerond, ontvang je een geregistreerd post-hbo-diploma via het cpion (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland) dat in opdracht van de certificerende sphbo werkt.


Bewijs van deelname

Voor alle andere opleidingen ontvang je een bewijs van deelname als je tenminste 75% van alle lesonderdelen hebt gevolgd.


Betaling

Betaling vindt plaats via een factuur die je werkgever van de Rijksacademie ontvangt. De in de gids genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen gedurende het jaar en zijn altijd exclusief eventuele overnachtingskosten. Voor deelnemers vanuit de rijksoverheid wordt geen BTW in rekening gebracht. Voor deelnemers vanuit medeoverheden wordt 21% BTW berekend. Voor een maatwerkopleiding ontvangt de opdrachtgever een offerte op basis waarvan, na afronding van de opleiding, de factuur wordt opgesteld.


Prijzen

Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. De opleidingsprijzen zijn aangegeven exclusief BTW. Vanaf 2018 brengen we een BTW tarief van 21% in rekening, voor deelnemers buiten (eigen kring) het publiekrechtelijk lichaam Rijksoverheid. Wat verstaan we buiten en binnen het publiekrechtelijk lichaam rijksoverheid? klik hier

 

Annuleren opleiding

  • Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de opleiding worden geen kosten in rekening gebracht.
  • Bij annulering tussen vier en twee weken voor aanvang van de opleiding wordt 50% van de opleidingskosten in rekening gebracht.
  • Bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van de eerste opleidingsdag wordt 100% van de opleidingskosten in rekening gebracht.
  • Beëindigt of onderbreekt de deelnemer tussentijds de opleiding of neemt hij of zij niet deel, dan is er in geen geval recht op terugbetaling. 

 

Verhinderd? 

Wat te doen als je bent ingeschreven voor een opleiding of leergang en je deze toch niet kunt bijwonen? In dat geval kan je werkgever, in overleg met de Rijksacademie, een collega voordragen om deel te nemen. Deze collega dient óók aan de gestelde voorwaarden te voldoen. De werkgever is verantwoordelijk voor de vervanging. De gegevens van de nieuwe deelnemer moeten voor aanvang van de opleiding door middel van het inschrijfformulier (schriftelijk) aan het coördinatiebureau van de Rijksacademie zijn doorgegeven.

Met ingang van 2020 is het niet meer mogelijk om kosteloos doorgeschoven te worden naar een volgende uitvoering. Doorschuiven zonder kosten kan alleen als er een betalende vervanger op de gereserveerde plaats deelneemt.

 

 

Inschrijven en annuleren van deelname aan bijeenkomsten of workshops

Het actuele aanbod van bijeenkomsten en workshops vind je op www.rijksacademie.nl. Inschrijving kan via de website tot uiterlijk vijf dagen voor aanvang. Om teleurstelling te voorkomen, raden we je aan om je zo snel mogelijk na uitnodiging of bekendmaking in te schrijven. De meeste bijeenkomsten en workshops zijn gratis. In een enkel geval worden ze tegen kostendekkend tarief aangeboden. In dat geval geldt de volgende annuleringsregeling: bij annulering tot 5 werkdagen voor de dag van de bijeenkomst worden geen kosten in rekening gebracht; vanaf 5 werkdagen voor de dag van de bijeenkomst worden de volledige kosten bij de werkgever in rekening gebracht. Bij verhindering is het altijd mogelijk een vervangende deelnemer naar de bijeenkomst te sturen.


Als opdrachtgever annuleren of doorschuiven van een bijeenkomst of (maatwerk)opleiding

Voor het annuleren van een bijeenkomst of (maatwerk)opleiding gelden de volgende ­algemene voorwaarden:

  • bij annulering tot vier weken voor aanvang worden de ontwikkelkosten in ­rekening gebracht;
  • bij annulering minder dan vier weken voor de aanvang van een bijeenkomst of ­(maatwerk)opleiding wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Bij het doorschuiven van de uitvoeringsdatum/data van een bijeenkomst of (maatwerk)­opleiding gelden de volgende algemene voorwaarden:

  • tot vier weken voor aanvang van de bijeenkomst of (maatwerk)opleiding kunnen ­uitvoeringsdata kosteloos worden verschoven;
  • bij het doorschuiven van de uitvoeringsdata binnen 4 weken voor aanvang van de bijeenkomst of (maatwerk)opleiding worden de reeds gemaakte kosten voor de uitvoering in rekening gebracht.


Klachten?

Mocht je om welke reden dan ook niet tevreden zijn over onze dienstverlening, dan kun je dit schriftelijk kenbaar maken. Deze meldingen worden afgehandeld volgens het klachtenprotocol.