Zomerschool economie en beleid

Verschuivende machtsverhoudingen in de wereldeconomie
Het einde van de Pax Americana? En wat dan?

De zomerschool van de Rijksacademie is elk jaar gewijd aan een actueel vraagstuk. Verschillende docenten laten tijdens deze opleiding hun licht schijnen over dit vraagstuk. Dit jaar is de zomerschool gewijd aan recente ontwikkelingen in de wereldeconomie en de beleidsvragen die daaruit voortvloeien.
De bedoelde ontwikkelingen zijn de volgende:  

 • Verschuivende machtsverhoudingen in de wereldeconomie, onder andere door de opkomst van China en India
 • Minder bereidheid tot multilaterale samenwerking
 • Vergrijzing van bevolking West-Europa en mogelijk aanzienlijke migratiestromen
 • Streven naar verduurzaming van de economie en aanpak van het klimaatprobleem
 • Toenemende inkomensongelijkheid in veel landen?
 • Digitalisering van de economie


Deze ontwikkelingen roepen verschillende beleidsvragen op:

 • Hoe is het gesteld met het vrijhandelsideaal? Hoe om te gaan met het opkomende protectionisme?
 • Hoe kan Nederland internationale samenwerking vormgeven als bij grootmachten het eigenbelang steeds zwaarder weegt?
 • Hebben we immigranten nodig om de beroepsbevolking op peil te houden?
 • Wat bepaalt de concurrentiepositie van morgen? Welke rol speelt technologie daarbij?
 • Welke rol kunnen (Europees) industrie- en technologiebeleid spelen bij het versterken van de economie?


De geschetste ontwikkelingen en beleidsvragen staan centraal tijdens deze tweedaagse opleiding. Zeven docenten van verschillende instellingen, die hun sporen op hun vakgebied hebben verdiend, verzorgen interactieve colleges. Het programma van de zomerschool ziet er als volgt uit.
Dinsdag 9 juni – ochtend: Inleiding

 • Kees van Paridon (emeritus EUR): Overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de wereldeconomie

Dinsdag 9 juni – middag: Wat kunnen we verliezen?

 • Peter van Bergeijk (ISS): Hoe is het gesteld met het vrijhandelsideaal? Hoe om te gaan met het opkomende protectionisme?         
 • Eric Bartelsman (VU): Technologiebeleid en productiviteitsgroei: Das war einmal?

Dinsdag 16 juni – ochtend: Wat komt er op ons af?

 • Charles van Marrewijk (Universiteit Utrecht): Van Pax Americana naar Pax China? En wat zou dat voor NL en de EU betekenen?
 • Frans-Paul van der Putten (Clingendael): De opkomst van China en de betekenis daarvan

Dinsdag 16 juni – middag: Wat moeten we doen?

 • Bart van Riel (SER): De Europese Unie: beleidsuitdagingen en de antwoorden daarop
 • Monique Kremer (UvA, WRR, ACVZ): Het (Europese) migratiebeleid en toekomst welvaartsstaat


De zomerschool wordt op maandagmiddag 29 juni afgesloten met een congres. Dit congres is voor iedereen toegankelijk, dus niet alleen voor deelnemers aan de zomerschool. Zie hier voor meer informatie.

Deze opleiding staat gepland voor 9 juni en 16 juni. Mocht de opleiding vanwege de coronacrisis op deze twee dagen niet kunnen doorgaan, dan wordt zij verschoven naar het najaar. Mensen die zich hebben aangemeld die niet in het najaar kunnen of willen meedoen kunnen hun deelname dan uiteraard kosteloos annuleren.

Terug naar het overzicht

Download PDF