Zomerschool economie en beleid

De circulaire economie

De editie 2019 van de Zomerschool economie en beleid is gewijd aan de circulaire economie. In een circulaire economie is sprake van een zo gering mogelijk verbruik van grondstoffen en een zo klein mogelijke productie van afval. De transitie naar een circulaire economie heeft vooral als doel om de belasting van het milieu binnen de perken te houden.

Vier hoogleraren economie geven in het kader van de zomerschool een college van een dagdeel. Zij laten in hun colleges zien welke aan de economie ontleende inzichten van pas kunnen komen bij de transitie naar een circulaire economie. Alle vier de docenten houden zich in hun wetenschappelijke werk met de circulaire economie bezig en zijn in staat om aan hun beschouwingen en theorieën concrete beleidsconclusies te verbinden. Herman Vollebergh (Tilburg University en Planbureau voor de Leefomgeving) en Sjak Smulders (Tilburg University) doen op de eerste dag van de opleiding de aftrap. Zij presenteren een inleiding in de problematiek van de circulaire economie en geven een analyse vanuit een macro-economisch perspectief. Daan van Soest (Tilburg University) en Elbert Dijkgraaf (Erasmus Universiteit Rotterdam) nemen de tweede dag van de opleiding voor hun rekening. Zij schenken met name aandacht aan het afvalbeleid. Zij gaan na wat er op dit gebied al is bereikt en wat er nog te bereiken valt. Daarbij komt de vraag aan de orde wat de wetenschap ons op dit punt kan leren. Zij staan onder andere stil bij inzichten op basis van maatschappelijke kosten-batenanalyses, kosteneffectiviteitsanalyses van beleidsmaatregelen en effectiviteitsanalyses van beleidsinstrumenten. Ook lessen voor het beleid die zijn ontleend zijn aan de gedragseconomie komen aan bod.

Alle deelnemers aan deze opleiding zijn automatisch welkom op het congres over de circulaire economie dat plaatsvindt op dinsdagmiddag 2 juli (aanvang: 14:30 uur). Dat congres is ook toegankelijk voor niet-deelnemers aan de opleiding. Het congres is gewijd aan de volgende vraag: Waarom is een circulaire economie nodig en wat is daarvoor nodig? Frank Dietz (Planbureau voor de Leefomgeving) is de dagvoorzitter. Inleidingen worden verzorgd door Gerbert Romijn (Centraal Planbureau), Maikel Kishna (Planbureau voor de Leefomgeving) en Esther de Kleuver (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat). Aan de forumdiscussie doen niet alleen de inleiders mee, maar ook de al genoemde Herman Vollebergh.

Locatie
Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering
Zeestraat 86-90
2518 AD Den Haag

Uitvoeringsdata

  • do 11 jun 2020, do 18 jun 2020

*De sluitingstermijn voor inschrijving bedraagt 20 werkdagen voor de start van een opleiding en 5 werkdagen voor de start van een congres en is een richtlijn. Een opleiding kan vol zijn ruim voor de sluitingsdatum of nog plaatsen beschikbaar hebben na de sluitingsdatum. Informeer altijd naar de mogelijkheden, ook als de inschrijvingstermijn eigenlijk reeds verlopen is: 070-342 4900.

Terug naar het overzicht

Download PDF