Zomerschool economie en beleid

Verschuivende machtsverhoudingen in de wereldeconomie
Het einde van de Pax Americana? En wat dan?
 
De zomerschool van de Rijksacademie is elk jaar gewijd aan een actueel vraagstuk. Verschillende docenten laten tijdens deze opleiding hun licht schijnen over dit vraagstuk. Dit jaar is de zomerschool gewijd aan recente ontwikkelingen in de wereldeconomie en de beleidsvragen die daaruit voortvloeien.

De bedoelde ontwikkelingen zijn de volgende:  

 • verschuivende machtsverhoudingen in de wereldeconomie, onder andere door de opkomst van China en India
 • minder bereidheid tot multilaterale samenwerking
 • vergrijzing van bevolking West-Europa en mogelijk aanzienlijke migratiestromen
 • streven naar verduurzaming van de economie en aanpak van het klimaatprobleem
 • toenemende inkomensongelijkheid in veel landen?
 • digitalisering van de economie


Deze ontwikkelingen roepen verschillende beleidsvragen op:

 • hoe is het gesteld met het vrijhandelsideaal? Hoe om te gaan met het opkomende protectionisme?
 • hoe kan Nederland internationale samenwerking vormgeven als bij grootmachten het eigenbelang steeds zwaarder weegt?
 • hebben we immigranten nodig om de beroepsbevolking op peil te houden?
 • wat bepaalt de concurrentiepositie van morgen? Welke rol speelt technologie daarbij?
 • welke rol kunnen (Europees) industrie- en technologiebeleid spelen bij het versterken van de economie?


De geschetste ontwikkelingen en beleidsvragen staan centraal tijdens deze tweedaagse opleiding. Zeven docenten van verschillende instellingen, die hun sporen op hun vakgebied hebben verdiend, verzorgen interactieve colleges. Het programma van de zomerschool ziet er als volgt uit.

Maandag 7 juni – ochtend: Inleiding

- Kees van Paridon (emeritus EUR): Overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de wereldeconomie (10:30 tot 13:30 uur)


Maandag 7 juni – middag: Wat kunnen we verliezen?
- Peter van Bergeijk (ISS): Hoe is het gesteld met het vrijhandelsideaal?
   Hoe om te gaan met het opkomende protectionisme? (14:15 tot 15:45 uur)   
- Eric Bartelsman (VU): Technologiebeleid en productiviteitsgroei: Das war einmal? (15:45 tot 17:15 uur)

Maandag 14 juni – ochtend: Wat komt er op ons af?
- Charles van Marrewijk (Universiteit Utrecht): Van Pax Americana naar Pax China? En wat zou dat voor NL en de EU betekenen?
   (10:30 tot 12:00 uur)
- Frans-Paul van der Putten (Clingendael): De opkomst van China en de betekenis daarvan (12:00 tot 13:30 uur)

Maandag 14 juni – middag: Wat moeten we doen?
- Bart van Riel (SER): De Europese Unie: beleidsuitdagingen en de antwoorden daarop (14:15 tot 15:45 uur)
- Monique Kremer (UvA, ACVZ): Het (Europese) migratiebeleid en toekomst verzorgingsstaat (15:45 uur tot 17:15 uur)

De opleiding wordt op donderdagmiddag 17 juni afgesloten met een congres. Deelnemers aan de opleiding krijgen voor dit congres een uitnodiging. Voor zowel de opleiding (7 en 14 juni) als het afsluitende congres (17 juni) is een ruimte beschikbaar die voldoet aan de coronarichtlijnen. Wanneer in juni geen bijeenkomsten op locatie mogelijk zijn, bieden wij zowel de opleiding als het congres online aan. Als het congres het karakter van een live bijeenkomst heeft, kan dit congres uitsluitend door deelnemers aan de opleiding live worden bijgewoond. Voor andere geïnteresseerden is het congres in dat geval online te volgen. 

Uitvoeringsdata

 • ma 7 jun, ma 14 jun (Vol)

*De sluitingstermijn voor inschrijving bedraagt 20 werkdagen voor de start van een opleiding en 5 werkdagen voor de start van een congres en is een richtlijn. Een opleiding kan vol zijn ruim voor de sluitingsdatum of nog plaatsen beschikbaar hebben na de sluitingsdatum. Informeer altijd naar de mogelijkheden, ook als de inschrijvingstermijn eigenlijk reeds verlopen is: 070-342 4900.

Terug naar het overzicht

Download PDF