De werking van de Nederlandse economie

Deze opleiding biedt een uitgebreide inleiding in de macro-economie. Zij reikt kennis aan die van pas komt bij het doorgronden van de economische samenhangen, het begrijpen van het gevoerde financieel-economische beleid en het nadenken over de toekomstige vormgeving van dat beleid.
 
Stilgestaan wordt bij ramingen en analyses van het Centraal Planbureau die bij de beleidsvoorbereiding in ons land een belangrijke rol spelen. Voor een goed begrip van deze ramingen en analyses is het nuttig om te weten hoe zij tot stand komen. Ook de modellen van het CPB krijgen aandacht, omdat zij kunnen bijdragen aan inzicht in de werking van de Nederlandse economie. 

Voor 
Beleidsmedewerkers die meer willen weten van de samenhangen in de macro-economie. De opleiding is met name bedoeld voor beleidsmedewerkers die in hun werk weleens te maken hebben met voorspellingen en analyses van het Centraal Planbureau. Het is handig als je wat macro-economische basiskennis hebt, maar dat is niet noodzakelijk.

Daarom deze opleiding
Deze opleiding vergroot je inzicht in het functioneren van de economie op macro-economisch niveau. Je kunt na het volgen van de opleiding bovendien beter uit de voeten met de ramingen en de analyses van het Centraal Planbureau. Wanneer je deze ramingen en analyses snapt, begrijp je ook meer van de werking van de Nederlandse economie en van de effecten van diverse vormen van financieel-economisch beleid.

Hiermee kom je terug
Je weet hoe de Nederlandse economie werkt en je kent de effecten van uiteenlopende maatregelen van het financieel-economische beleid. Je bent op de hoogte van de kernbegrippen van de macro-economie en van de belangrijkste macro-economische samenhangen. De voorspellingen en analyses van het Centraal Planbureau hebben voor jou geen geheimen meer. 

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • de belangrijkste visies op het functioneren van de macro-economie
  • de economische ontwikkeling en het macro-economische overheidsbeleid sinds de Tweede Wereldoorlog
  • de geschiedenis van het modelgebruik bij het Centraal Planbureau, met in het bijzonder aandacht voor het macro-economische model
  • de totstandkoming van kortetermijnvoorspellingen en middellangetermijnverkenningen en hun rol bij de beleidsvoorbereiding
  • de houdbaarheid van de overheidsfinanciën en de berekening van het houdbaarheidssaldo
  • op modellen gebaseerde beleidsanalyses
  • de CPB-analyse van de economische effecten van verkiezingsprogramma’s en de invloed daarvan op regeerakkoorden

 

Zo pakken we het aan
De opleiding heeft in hoge mate een interactief karakter. Er is dus veel ruimte voor vragen en discussie. Er wordt aandacht besteed aan recente publicaties van het Centraal Planbureau. Wimar Bolhuis (Universiteit Leiden) verzorgt een gastcollege over de analyse van het CPB van de economische effecten van verkiezingsprogramma’s en de invloed daarvan op regeerakkoorden.

Uitvoeringsdata

  • di 3 nov 2020, di 10 nov 2020, di 17 nov 2020, di 24 nov 2020

*De sluitingstermijn voor inschrijving bedraagt 20 werkdagen voor de start van een opleiding en 5 werkdagen voor de start van een congres en is een richtlijn. Een opleiding kan vol zijn ruim voor de sluitingsdatum of nog plaatsen beschikbaar hebben na de sluitingsdatum. Informeer altijd naar de mogelijkheden, ook als de inschrijvingstermijn eigenlijk reeds verlopen is: 070-342 4900.

Terug naar het overzicht

Download PDF