Masterclass economie en beleid: de betaalbaarheid van de zorg

Deze opleiding is een coproductie van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering en de Leerstoelgroep Betaalbare Zorg (Radboudumc)

Deze masterclass geeft je meer inzicht geven in (de discussies over) de betaalbaarheid van het Nederlandse zorgstelsel. Inzichten vanuit de praktijk, de wetenschap en het beleid komen aan bod. Colleges en presentaties hebben een interactief karakter. Er is regelmatig ruimte voor inhoudelijke discussies. Alle deelnemers aan de vierdaagse opleiding krijgen een exemplaar van het handboek Betaalbare zorg.

Voor
Beleidsmedewerkers met interesse in het Nederlandse zorgstelsel.

Programma
Op dag 1 staan de zorguitgaven centraal. Hierbij wordt onder andere aandacht besteed aan de rol van de overheid, het Nederlandse zorgstelsel en het Nederlandse begrotingsbeleid voor de zorg. Daarnaast komen internationale en nationale trends bij de kostenontwikkeling aan bod. Op dag 2 wordt de werking en inrichting van het zorgstelsel besproken. In de ochtend behandelen we de curatieve zorg, de langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet, en de bekostiging van de zorg. In de middag kijken we onder andere naar de juridische en ethische aspecten van de zorg. Dag 3 staat in het teken van strategieën om de zorg financieel houdbaar te maken, zoals preventie, innovatie en gepast gebruik. Op dag 4 komen de verschillende ervaringen en initiatieven vanuit de praktijk aan bod.

Deelnemers zijn elke dag welkom om 9:00 uur. De opleiding begint steeds om 9:15 uur stipt en eindigt om 16:15 uur. Aan het eind van de vierde dag is na het eind van het middagprogramma een hapje/drankje voorzien.

Leerdoelen
De masterclass verschaft deelnemers inzicht in:

  • de financiering en inrichting van het Nederlandse zorgstelsel;
  • de belangrijkste mechanismen die van invloed zijn op de betaalbaarheid van de zorg op verschillende niveaus (macro, meso en micro);
  • de invloed van politieke keuzes en instituties op de betaalbaarheid en de kwaliteit van de zorg;
  • de visie van verschillende stakeholders (patiënten, zorgverzekeraars en zorgverleners) met betrekking tot de betaalbaarheid van de zorg;
  • de spanningen tussen beleid en praktijk.

 

Uitvoeringsdata

  • wo 2 jun, wo 9 jun, wo 16 jun, wo 23 jun

*De sluitingstermijn voor inschrijving bedraagt 20 werkdagen voor de start van een opleiding en 5 werkdagen voor de start van een congres en is een richtlijn. Een opleiding kan vol zijn ruim voor de sluitingsdatum of nog plaatsen beschikbaar hebben na de sluitingsdatum. Informeer altijd naar de mogelijkheden, ook als de inschrijvingstermijn eigenlijk reeds verlopen is: 070-342 4900.

Terug naar het overzicht

Download PDF