Winteracademie economie en beleid: de betaalbaarheid van de zorg

De betaalbaarheid van de zorg

Terwijl de collectieve zorguitgaven in 2000 nog slechts 5,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp) bedroegen, verwacht het CPB in de Macro Economische Verkenning 2020 dat deze uitgaven in 2020 gelijk zullen zijn aan 9,4 procent van het bbp. Als er in de afgelopen jaren geen maatregelen waren genomen die op beperking van de collectieve zorguitgaven waren gericht zou het aandeel van de collectieve zorguitgaven in het bbp in 2020 nog belangrijk hoger uitkomen dan nu wordt voorzien. Te verwachten valt dat de collectieve zorguitgaven ook de komende jaren relatief snel zullen blijven toenemen onder invloed van de vergrijzing, het beschikbaar komen van nieuwe, kostbare medische behandelwijzen en de relatief hoge stijging van de ‘kosten per eenheid product’ in de zorgsector als gevolg van de relatief trage groei van de arbeidsproductiviteit. Ook in het nieuwe decennium zal beheersing van de collectieve zorguitgaven dan ook hoog op de politieke agenda blijven staan. Deze door de Rijksacademie en de Leerstoelgroep Betaalbare Zorg (Radboudumc) georganiseerde Winteracademie economie en beleid over de betaalbaarheid van de zorg gaat uitgebreid in op deze problematiek.

Onderwerpen

Tijdens de opleiding wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

 • de ontwikkeling van de zorguitgaven
 • de rol van de overheid met betrekking tot de zorg
 • het Nederlandse begrotingsbeleid en de zorg
 • internationale en nationale trends met betrekking tot de kostenontwikkeling preventie
 • wetenschap van bezuinigingsbeleid
 • de werking van de Zorgverzekeringswet
 • de werking van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet
 • juridische aspecten van betaalbaarheid
 • bekostigingssystemen voor de curatieve zorg
 • de zorgverzekeringsmarkt
 • pakketbeheer
 • ethiek van de zorg
 • praktijkvariatie
 • zorginnovaties
 • geneesmiddelenbeleid
 • ondernemerschap
 • persoonsgerichte zorg van de toekomst
 • rol van de zorgverzekeraar met betrekking tot de betaalbaarheid van de zorg

 
Het volledige programma van de opleiding vind je als pdf-document hiernaast. 

Zo pakken we het aan

Inzichten vanuit de praktijk, de wetenschap en het beleid komen aan bod. Hoogleraren en docenten van verschillende universiteiten en ook professionals uit de praktijk verzorgen interactieve colleges. De opleiding geeft volop ruimte om ook zelf in discussie te gaan. Drie van de vier opleidingsdagen worden met een groepsdiscussie afgesloten. Deelnemers verplaatsen zichzelf in de rol van zorgverzekeraar door het spelen van een zorgverzekeraarsspel. Leidraad voor deze opleiding is het boek Betaalbare zorg, waarvan deelnemers een exemplaar krijgen. 

Afsluitend congres

Deze opleiding wordt afgesloten met een congres, dat ook voor niet-deelnemers toegankelijk is. Dit congres vindt plaats op woensdagmiddag 11 maart 2020. 

Klik hier om je aan te melden voor het afsluitend congres

Interesseformulier opleiding/congres

Wil je op de hoogte gehouden worden over deze opleiding of bijeenkomst. Vul dan hieronder je e-mailadres in. We informeren je zodra er aanvullende informatie bekend is.

Terug naar het overzicht

Download PDF