Winteracademie economie en beleid: de betaalbaarheid van de zorg

De betaalbaarheid van de zorg

Het doel van de winteracademie is de deelnemers meer inzicht te geven in (de discussies over) de betaalbaarheid van het Nederlandse zorgstelsel. Inzichten vanuit de praktijk, de wetenschap en het beleid komen aan bod. Colleges en presentaties hebben een interactief karakter. Aan het eind van elke dag is er voldoende ruimte voor inhoudelijke discussies. Alle deelnemers aan de vierdaagse opleiding krijgen een exemplaar van het handboek Betaalbare zorg. Hieronder wordt het volledige programma weergeven. De in het programma genoemde hoofdstuknummers hebben betrekking op het boek Betaalbare zorg. Het afsluitende congres heeft als onderwerp: marktwerking in de zorg.

 

Programma

Op dag 1 staan de zorguitgaven centraal. Hierbij wordt onder andere aandacht besteed aan de rol van de overheid, het Nederlandse zorgstelsel en het Nederlandse begrotingsbeleid en de zorg. Daarnaast komen internationale en nationale trends bij de kostenontwikkeling aan bod. Op dag 2 wordt de inrichting van het zorgstelsel besproken: curatieve zorg, langdurige zorg, Wmo en Jeugdwet, en de bekostiging van de zorg. Dag 3 staat in het teken van keuzes in de zorg: verzekeringen, pakketkeuzes, behandelkeuzes en de-implementatie van zorg. Op dag 4 staat ten slotte de toekomst van de zorg centraal: rechtvaardigheid en solidariteit, geneesmiddelen, zorginnovaties, ondernemerschap en de rollen van zorgaanbieder en -verzekeraar in een toekomstbestendig zorglandschap.

 

Leerdoelen

De winteracademie verschaft deelnemers inzicht in:

  • de financiering en inrichting van het Nederlandse zorgstelsel;
  • de belangrijkste mechanismen die van invloed zijn op de betaalbaarheid van de zorg op verschillende niveaus (macro, meso en micro);
  • de invloed van politieke keuzes en instituties op de betaalbaarheid en de kwaliteit van de zorg;
  • de visie van verschillende stakeholders (patiënten, zorgverzekeraars en zorgverleners) met betrekking tot de betaalbaarheid van de zorg;
  • de spanningen tussen beleid en praktijk.
     

Klik hier om je aan te melden voor het afsluitend congres

 

Uitvoeringsdata

  • vr 17 jan 2020, vr 24 jan 2020, vr 31 jan 2020, vr 7 feb 2020

*De sluitingstermijn voor inschrijving bedraagt 20 werkdagen voor de start van een opleiding en 5 werkdagen voor de start van een congres en is een richtlijn. Een opleiding kan vol zijn ruim voor de sluitingsdatum of nog plaatsen beschikbaar hebben na de sluitingsdatum. Informeer altijd naar de mogelijkheden, ook als de inschrijvingstermijn eigenlijk reeds verlopen is: 070-342 4900.

Terug naar het overzicht

Download PDF