Congres Winteracademie economie en beleid

De toekomst van marktwerking in de zorg

De introductie in 2006 van gereguleerde concurrentie in de zorg heeft in het Nederlandse zorgstelsel een belangrijke rol neergelegd bij de markt. De kritiek vanuit de maatschappij op de rol van marktwerking in de zorg neemt de laatste jaren echter toe. Zo pleitte minister Hugo de Jonge in 2019 voor minder marktwerking in de zorg. Het huidige kabinet lijkt zich meer richting regionale regievoering en samenwerking in netwerken te bewegen. Te verwachten valt dat in de aanloop naar de verkiezingen van 2021 het debat over de rol die marktwerking in de zorg moet spelen verder zal oplaaien. Voorstanders van marktwerking zullen in dat debat vermoedelijk vooral aandacht hebben voor de vraag wat er inmiddels met marktwerking in de zorg is bereikt en de vraag wat er nog moet gebeuren om de voordelen van marktwerking in de zorg voluit te realiseren. Anderen zullen waarschijnlijk met name naar voren brengen waarom marktwerking in de zorg volgens hen kan worden gemist en aangeven wat zij als alternatieven zien. Over dit onderwerp zullen vooraanstaande wetenschappers en professionals debatteren tijdens dit door de Rijksacademie en IQ healthcare (Radboudumc) georganiseerde congres. Het congres vormt de afsluiting van een vierdaagse opleiding over de betaalbaarheid van de zorg, maar ook niet-deelnemers aan deze opleiding zijn van harte welkom.

 

Programma

14:00-14:30    Inloop en registratie

14:30-14:40     Opening door dagvoorzitter Patrick Jeurissen (Radboudumc en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)

14:40-15:00    Marco Varkevisser (hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam)

15:00-15:20    Hans Maarse (emeritus hoogleraar Universiteit Maastricht)

15:20-15:40    Roland Bal (hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam)

15:40-16:00    Marjo Vissers (divisievoorzitter Zorg bij Coöperatie VGZ)

16:00-16:30     Forumdiscussie: de inleiders gaan onder leiding van de dagvoorzitter met elkaar en met de zaal in debat

16:30-17:30    Afsluiting en hapje/drankje

Uitvoeringsdata

  • wo 11 mrt

*De sluitingstermijn voor inschrijving bedraagt 20 werkdagen voor de start van een opleiding en 5 werkdagen voor de start van een congres en is een richtlijn. Een opleiding kan vol zijn ruim voor de sluitingsdatum of nog plaatsen beschikbaar hebben na de sluitingsdatum. Informeer altijd naar de mogelijkheden, ook als de inschrijvingstermijn eigenlijk reeds verlopen is: 070-342 4900.

Terug naar het overzicht

Download PDF