VOFNiFF

Hoe komt de miljoenennota tot stand? Wat staat er in de voorjaars- en najaarsnota? Hoe verhoudt beleid zich tot geld? Welke rol heeft de directie FEZ in het begrotingsproces? De Vakopleiding Openbare Financiën voor Ambtenaren in een Niet Financiële Functie (VOFNIFF) laat je kennismaken met de openbare financiën, zowel met de desbetreffende theorie als met de praktijk. 

   
Voor

Beleidsmedewerkers in S10 en hoger, werkzaam in een niet-financiële functie.

Daarom deze opleiding
Als beleidsmedewerker maak je beleid, verbeter je beleid of voer je beleid uit. Daar komen altijd financiële en economische vraagstukken bij kijken. Geld en inhoud zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden. Deze opleiding is bedoeld voor niet-financiële medewerkers die meer willen weten van de openbare financiën.

Hiermee kom je terug
Je doorloopt onder andere een uitgebreide simulatie waarin je samen met andere deelnemers een directie FEZ vormt van een fictief ministerie. Tijdens deze simulatie stel je een begrotingsrapportage op en toets je uitvoeringsmutaties en claims van budgethouders op haalbaarheid. Ook voer je overleg met beleidsdirecteuren en onderhandel je met een kritische inspecteur van de directie Inspectie der Rijksfinanciën. Dit is de ideale manier om de behandelde theorie meteen toe te passen.


Na afloop kun je:

  • aangeven wat de belangrijke momenten zijn van de begrotingscyclus
  • de spelers noemen die betrokken zijn bij de begrotingscyclus, inclusief hun rol en functie
  • uitleggen hoe het begrotingsbeleid gestalte krijgt en hoe de begrotingsinfrastructuur in elkaar zit
  • aangeven hoe budgettair beleid werkt
  • uitleggen hoe financiële besluitvorming bij de Rijksoverheid plaatsvindt en wat de gevolgen daarvan zijn voor je eigen werk
  • beter opereren in de financiële wereld van de Rijksoverheid

Zo pakken we het aan
De opleiding bestaat uit een theoretisch deel van twee en een halve dag en een praktisch deel van twee en een halve dag. In het theoretische deel maak je kennis met de relevante begrippen en oefen je met opdrachten en casussen. Het praktische deel bestaat uit een simulatie waarin je de volledige begrotingscyclus doorloopt. Tijdens deze simulatie pas je de theorie toe en oefen je uitgebreid je nieuw verworven vaardigheden.

Interesseformulier opleiding/congres

Wil je op de hoogte gehouden worden over deze opleiding of bijeenkomst. Vul dan hieronder je e-mailadres in. We informeren je zodra er aanvullende informatie bekend is.

Terug naar het overzicht

Download PDF