VOFNiFF

Hoe komt de miljoenennota tot stand? Wat staat er in de voorjaars- en najaarsnota? Hoe verhoudt beleid zich tot geld? Welke rol heeft de directie FEZ in het begrotingsproces? De Vakopleiding Openbare Financiën voor Ambtenaren in een Niet Financiële Functie (VOFNiFF) laat je kennismaken met de openbare financiën, zowel met de desbetreffende theorie als met de praktijk. 
   
Voor
Beleidsmedewerkers in S10 en hoger, werkzaam in een niet-financiële functie.
 
Daarom deze opleiding
Als beleidsmedewerker maak je beleid, verbeter je beleid of voer je beleid uit. Daar komen altijd financiële en economische vraagstukken bij kijken. Geld en inhoud zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden. Deze opleiding is bedoeld voor niet-financiële medewerkers die meer willen weten van de openbare financiën.
 
Hiermee kom je terug
Je doorloopt allereerst een theoretisch deel, bestaande uit verschillende e-learnings en webinars. Daarna participeer je in een uitgebreide simulatie. Dit is de ideale manier om de behandelde theorie meteen toe te passen.

Na afloop kun je:

 • aangeven wat de belangrijke momenten zijn van de begrotingscyclus;
 • de spelers noemen die betrokken zijn bij de begrotingscyclus, inclusief hun rol en functie;
 • uitleggen hoe het begrotingsbeleid gestalte krijgt en hoe de begrotingsinfrastructuur in elkaar zit;
 • aangeven hoe budgettair beleid werkt;
 • uitleggen hoe financiële besluitvorming bij de Rijksoverheid plaatsvindt en wat de gevolgen daarvan zijn voor je eigen werk;
 • beter opereren in de financiële wereld van de Rijksoverheid.


Zo pakken we het aan

 1. Theorie (e-learnings en webinars)
  Het theoretisch deel van de opleiding bestaat uit verschillende onderdelen, onder andere het begrotingsbeleid, de begrotingsinfrastructuur, budgettaire begrippen en spelregels, financiële instrumenten en begrotingslezen komen aan de orde. De verschillende webinars zijn verspreid en met voldoende tussenruimte over de eerste drie dagen van de opleiding ingepland. Voorafgaand aan deze drie dagen, doorloop je (voor de meeste onderdelen) eerst een interactieve e-learning waarin je je de theorie alvast eigen maakt. Tijdens de webinars is er gelegenheid voor het stellen van vragen en ga je meer de diepte in door het oefenen met opdrachten en casussen.

 2. Praktijk(simulatie)
  Het praktische deel van de opleiding bestaat uit een simulatie van drie dagen waarin je de volledige begrotingscyclus doorloopt. Tijdens deze simulatie pas je de theorie toe en oefen je uitgebreid je nieuw verworven vaardigheden. Als het kan en mag volgens de coronarichtlijnen, vindt de simulatie plaats op de Rijksacademie.

  In de simulatie vorm je samen met andere deelnemers een directie FEZ van een fictief ministerie. Je stelt een begrotingsrapportage op en toetst uitvoeringsmutaties en claims van budgethouders op haalbaarheid. Ook voer je overleg met beleidsdirecteuren en onderhandel je met een kritische inspecteur van de directie Inspectie der Rijksfinanciën (IRF) en uiteindelijk met de minister van het fictieve departement.

Uitvoeringsdata

 • ma 6 sep, di 7 sep, wo 8 sep, wo 15 sep, do 16 sep, vr 17 sep (Vol)
 • wo 17 nov, do 18 nov, vr 19 nov, wo 24 nov, do 25 nov, vr 26 nov

*De sluitingstermijn voor inschrijving bedraagt 20 werkdagen voor de start van een opleiding en 5 werkdagen voor de start van een congres en is een richtlijn. Een opleiding kan vol zijn ruim voor de sluitingsdatum of nog plaatsen beschikbaar hebben na de sluitingsdatum. Informeer altijd naar de mogelijkheden, ook als de inschrijvingstermijn eigenlijk reeds verlopen is: 070-342 4900.

Terug naar het overzicht

Download PDF