VOFMA

In de Vakopleiding Openbare Financiën voor Middelbare Ambtenaren (VOFMA) doe je onmisbare kennis op van de overheidsfinanciën. Bovendien oefen je uitgebreid de praktische vaardigheden die je nodig hebt in je dagelijkse werk in de financiële functie.

Voor
Medewerkers in de bedrijfsvoering, in een financiële functie of in een auditfunctie, zoals inkopers, assistent-controllers en assistent-auditors. Richtlijn: S6-S9.

Daarom deze opleiding
Overheidsbeleid kost geld. Als rijksambtenaar heb je daarom altijd met de overheidsfinanciën te maken. Kennis van de overheidsfinanciën en de praktische toepassing daarvan helpen je in je dagelijkse werk en in je loopbaan. De VOFMA geeft je een stevig fundament.

Hiermee kom je terug
Je start met aandacht voor communicatieve vaardigheden. Daarna ga je de inhoud in. Je maakt kennis met de belangrijkste aspecten van de overheidsfinanciën, comptabele wet- en regelgeving, begrotingsbeleid, begrotingsinfrastructuur, budgettaire spelregels, begrotings- en betalingsadministratie. Je leert ook hoe je een begroting leest. Daarna leer je meer over bedrijfsvoering, het verzelfstandigingsbeleid van de Rijksoverheid en interne beheersing. Je sluit het theoretische gedeelte af met het onderwerp ‘verantwoording en controle’ en een bezoek aan de Tweede Kamer. 
Het praktische gedeelte bestaat uit een begrotingssimulatie. Dit is een rollenspel waarbij je samen met andere deelnemers aan deze opleiding een directie FEZ van een fictief ministerie speelt.

Na afloop kun je: 

  • uitleggen hoe de overheid aan haar geld komt en hoe dat geld wordt uitgegeven
  • omgaan met de belangrijkste begrotingsregels en weet je hoe de begrotingscyclus verloopt
  • aangeven welke begrotingsstelsels de Rijksoverheid gebruikt en wat de verschillen tussen deze stelsels zijn
  • een begroting lezen
  • nog beter functioneren in een financiële functie, dankzij alle interessante kennis en nuttige vaardigheden die je hebt opgedaan

Zo pakken we het aan
De docenten zijn ervaren medewerkers van diverse ministeries die weten waar de deelnemers in hun dagelijkse werk mee te maken hebben. Uitgangspunt van de docenten is de praktische bruikbaarheid van de lesstof. Dit bereiken ze onder andere met casussen, voorbeelden en een rollenspel. Op die manier ontstaat er een prima balans tussen weten, begrijpen en kunnen. Je sluit de VOFMA af met een toets.

Terug naar het overzicht

Download PDF