VOFHA

Geld, daar gaat het om bij het financieel management van de overheid, en steeds vaker ook bij het beleid zelf. Inzicht in de openbare financiën is daarom onmisbaar, of je nu financieel medewerker of beleidsmedewerker bent. De Vakopleiding Openbare Financiën voor Hogere Ambtenaren (VOFHA) biedt je een brede blik in de wereld van het geld bij de Rijksoverheid.

Voor
Starters in een financiële functie. Je werkt in S10 of hoger, bijvoorbeeld bij een directie FEZ, de IRF, een directie bedrijfsvoering, een beleidsdirectie, een uitvoeringsorganisatie of de ADR.

Daarom deze opleiding
De VOFHA geeft je een stevig fundament op het gebied van overheidsfinanciën. Met deze opleiding krijg je grip op het financiële aspect van je werk in de specifieke context van de overheidsfinanciën. Bovendien bouw je tijdens de opleiding aan een waardevol netwerk.

Hiermee kom je terug
De VOFHA reikt je een schat aan kennis en vaardigheden aan.

Bij de start van de opleiding maak je kennis met de financiële functie en krijg je inzicht in de ontwikkeling die deze doormaakt. Meer specifiek besteed je aandacht aan de rol en taken van een directie FEZ en ga je in gesprek met een directeur FEZ over wat hem/haar inspireert. Daarnaast komen de argumenten pro en contra overheidsoptreden aan bod en wordt ingegaan op de stabiliteitsfunctie van de begroting. Begrippen als collectieve uitgaven en collectieve lasten, inkomsten van de overheid, EMU-saldo en EMU-schuld komen voorbij. Vervolgens krijg je inzicht in de totstandkoming van de begroting en de rol van de financiële functie daarbij.

In de VOFHA doe je niet alleen kennis op, maar werk je ook aan vaardigheden die bruikbaar zijn in de financiële functie. Zowel schriftelijke als mondelinge vaardigheden zijn voor een financieel adviseur een vereiste om het werk goed te kunnen doen.

De inkomsten en uitgaven van de overheid komen aan bod, evenals het begrotingsproces. Je kijkt naar de manier waarop het geld binnenkomt bij de overheid en naar twee speciale uitgavenposten: sociale zekerheid en zorg. Verder is er aandacht voor de verhouding tussen enerzijds het Rijk en anderzijds de Europese Unie en de decentrale overheden, en neem je deel aan een simulatie van een algemeen overleg.

Je maakt kennis met de sturingsrelaties tussen het kerndepartement en andere organisatietypes binnen de Rijksoverheid (zoals ZBO’s, RWT’s en agentschappen). Er wordt tevens aandacht besteed aan het baten-lastenstelsel. Andere belangrijke onderdelen van de bedrijfsvoering die aan de orde komen zijn concerncontrol, beleidscontrol en risicomanagement.

Ingegaan wordt tevens op de controletoren van het Rijk. Aan de orde komen vooral de rollen van de Auditdienst Rijk en de Algemene Rekenkamer. Je krijgt inzicht in hoe deze instellingen een bijdrage leveren aan goed beleid en houdbare overheidsfinanciën.

Je gaat met een simulatie aan de slag: samen met de andere deelnemers vorm je de directie FEZ van het Ministerie van Milieuzaken. Iedereen krijgt een eigen rol: ben jij de echte begrotingsexpert, de beleidscontroller die het beleid door en door kent, of de directeur die de leiding neemt? Je overlegt met een beleidsdirecteur en met de IRF. Je stelt een begrotingsrapportage op en een voorstel voor de nieuwe begroting van het ministerie. Dat voorstel bespreek je vervolgens met je minister, waarbij je hem adviseert met hret oog op zijn onderhandelingen met de minister van Financiën.

Na afloop kun je: 

 • beschrijven hoe de financiële functie eruit ziet en wat de belangrijkste ontwikkelingen met betrekking tot deze functie zijn
 • aangeven wat de rol van de overheid is in de economie
 • schetsen hoe de overheidsfinanciën geregeld zijn (begrotingsregels en begrotingsproces)
 • een beknopte adviesnotitie schrijven
 • goed argumenteren, onderhandelen en beïnvloeden
 • aangeven welke uitgavenplafonds er zijn
 • de omgeving van de financiële functie van het Rijk schetsen: het Ministerie van Algemene zaken, de Europese Unie, de decentrale overheden, de Tweede Kamer, enzovoorts
 • een beleidsvoorstel gestructureerd toetsen
 • het verzelfstandigingsbeleid van de Rijksoverheid schetsen en uitleggen welke begrotingsstelsels daarbij worden gebruikt
 • beargumenteren waarom bedrijfsvoering zo belangrijk is voor jouw organisatie en hoe je met elementen uit de bedrijfsvoering kunt sturen
 • uitleggen hoe de controletoren van het Rijk eruit ziet
 • je opgedane kennis en vaardigheden toepassen in de praktijk

Zo pakken we het aan
De VOFHA is een veelzijdige basisopleiding met veel ruimte voor discussie, uitdagende opdrachten en praktijkvoorbeelden. Je bezoekt de Tweede Kamer en de Algemene Rekenkamer. De docenten werken bij verschillende ministeries en organisaties binnen en buiten de Rijksoverheid.

Uitvoeringsdata

 • ma 31 mei, di 1 jun, wo 2 jun, do 3 jun, vr 4 jun, ma 7 jun, di 8 jun, wo 9 jun, do 10 jun, vr 11 jun, di 15 jun, wo 16 jun, ma 12 jul, di 13 jul, wo 14 jul, do 15 jul, vr 16 jul (Vol)
 • ma 27 sep, di 28 sep, wo 29 sep, do 30 sep, vr 1 okt, ma 4 okt, di 5 okt, wo 6 okt, do 7 okt, vr 8 okt, ma 11 okt, di 12 okt, wo 13 okt, ma 18 okt, di 19 okt, wo 20 okt, do 21 okt, vr 22 okt (Vol)
 • ma 29 nov, di 30 nov, wo 1 dec, do 2 dec, vr 3 dec, ma 6 dec, di 7 dec, wo 8 dec, do 9 dec, vr 10 dec, ma 13 dec, di 14 dec, wo 15 dec, do 16 dec, vr 17 dec, ma 20 dec, di 21 dec, wo 22 dec (Vol)

*De sluitingstermijn voor inschrijving bedraagt 20 werkdagen voor de start van een opleiding en 5 werkdagen voor de start van een congres en is een richtlijn. Een opleiding kan vol zijn ruim voor de sluitingsdatum of nog plaatsen beschikbaar hebben na de sluitingsdatum. Informeer altijd naar de mogelijkheden, ook als de inschrijvingstermijn eigenlijk reeds verlopen is: 070-342 4900.

Terug naar het overzicht

Download PDF