VOFHA

Geld, daar gaat het om bij het financieel management van de overheid, en steeds vaker ook bij het beleid zelf. Inzicht in de openbare financiën is daarom onmisbaar, of je nu financieel medewerker of beleidsmedewerker bent. De basisopleiding VOFHA biedt je een brede blik in de wereld van het geld bij de rijksoverheid.

Voor
Starters in een financiële functie. Je werkt in S10 of hoger, bijvoorbeeld bij een directie FEZ, de IRF, een directie bedrijfsvoering, een beleidsdirectie, een uitvoeringsorganisatie of de ADR.

Daarom deze opleiding
De VOFHA geeft je een stevig fundament op het gebied van overheidsfinanciën. Daarmee krijg je grip op het financiële aspect van je werk in de specifieke context van de overheidsfinanciën. Bovendien bouw je tijdens de opleiding aan een waardevol netwerk.

Hiermee kom je terug
De VOFHA reikt je een schat aan kennis en vaardigheden aan in vijf blokken:

Introductie in de financiële functie en het begrotingsproces
In dit blok maak je kennis met de financiële functie en krijg je inzicht in de ontwikkeling die deze doormaakt. Meer specifiek besteed je aandacht aan de rol en taken van een directie FEZ en ga je in gesprek met een directeur FEZ over wat hem/haar inspireert. Daarnaast wordt micro- en macro-economie behandeld welke aan de basis staat van de overheidstaak en het beleidsproces. Begrippen als collectieve uitgaven en collectieve lasten, inkomsten van de overheid, EMU-saldo en EMU-schuld komen voorbij. Vervolgens krijg je inzicht in de totstandkoming van de begroting en de rol van de financiële functie daarbij.

Vaardigheden
In de VOFHA doe je niet alleen kennis op, maar werk je ook aan vaardigheden die bruikbaar zijn in de financiële functie. Zowel schriftelijke als mondelinge vaardigheden zijn voor een financieel adviseur een vereiste om het werk goed te kunnen doen. Verder besteed je aandacht aan: het schrijven van een goede tekst, het inwinnen van de juiste informatie, onderhandelen en beïnvloeden.

Inkomsten en uitgaven
De inkomsten en uitgaven van de overheid staan in dit blok centraal. Je kijkt naar de manier waarop het geld binnenkomt bij de overheid en naar twee speciale uitgavenposten: sociale zekerheid en zorg. Verder is er aandacht voor de verhouding tussen enerzijds het Rijk en anderzijds de Europese Unie en de decentrale overheden, en neem je deel aan een simulatie van een algemeen overleg.

Bedrijfsvoering en control
Het succes van beleid wordt mede bepaald door de wijze waarop het beleid wordt uitgevoerd. In dit blok staat daarom de bedrijfsvoering centraal. Je maakt kennis met de sturingsrelaties tussen het kerndepartement en andere organisatietypes binnen de rijksoverheid (zoals ZBO’s, RWT’s en agentschappen). Er wordt tevens aandacht besteed aan het baten-lastenstelsel. Andere belangrijke onderdelen van de bedrijfsvoering die aan de orde komen zijn concerncontrol, beleidscontrol en risicomanagement.

Tijdens een bezoek aan de Tweede Kamer hoor je meer over de werkzaamheden van de Dienst Analyse en Onderzoek.

Tot slot ga je ook in op de controletoren van het Rijk. Aan de orde komen vooral de rollen van de Auditdienst Rijk en de Algemene Rekenkamer. Je krijgt inzicht in hoe deze instellingen een bijdrage leveren aan goed beleid en houdbare overheidsfinanciën. Ten slotte komt ook het begrotingsproces ter sprake.

Begrotingssimulatie
In het afsluitende blok ga je met een simulatie aan de slag: samen met de andere deelnemers vorm je de directie FEZ van het Ministerie van Milieuzaken. Iedereen krijgt een eigen rol: ben jij de echte begrotingsexpert, de beleidscontroller die het beleid door en door kent, of de directeur die de leiding neemt? Je overlegt met een beleidsdirecteur en met de IRF. Je stelt een begrotingsrapportage op en een voorstel voor de nieuwe begroting van het ministerie. Dat voorstel bespreek je vervolgens met je minister, waarbij je hem adviseert over zijn onderhandelingen met de minister van Financiën.

Na afloop kun je:

 

 • beschrijven hoe de financiële functie eruit ziet en wat de belangrijkste ontwikkelingen met betrekking tot deze functie zijn
 • aangeven wat de rol van de rijksoverheid is
 • schetsen hoe de overheidsfinanciën geregeld zijn (begrotingsregels en begrotingsproces)
 • een beknopte adviesnotitie schrijven
 • beter argumenteren, onderhandelen en beïnvloeden
 • uitleggen hoe het geld bij de overheid binnenkomt en welke uitgavenplafonds er zijn
 • de omgeving van de financiële functie van het Rijk schetsen: het Ministerie van Algemene zaken, de Europese Unie, de decetrale overheden, de Tweede Kamer, enzovoorts
 • een beleidsvoorstel gestructureerd toetsen
 • het verzelfstandigingsbeleid van de rijksoverheid schetsen en uitleggen welke begrotingsstelsels daarbij worden gebruikt
 • beargumenteren waarom bedrijfsvoering zo belangrijk is voor jouw organisatie en hoe je met elementen uit de bedrijfsvoering kunt sturen
 • uitleggen hoe de controletoren van het Rijk eruit ziet
 • je opgedane kennis en vaardigheden toepassen in de praktijk

Zo pakken we het aan
De VOFHA is een veelzijdige basisopleiding met veel ruimte voor discussie, uitdagende opdrachten en praktijkvoorbeelden. Je bezoekt de Tweede Kamer en de Algemene Rekenkamer. De docenten werken bij verschillende ministeries en organisaties binnen en buiten de rijksoverheid. Je sluit de VOFHA af met een toets. 

Uitvoeringsdata

 • ma 17 feb 2020, di 18 feb 2020, wo 19 feb 2020, do 20 feb 2020, vr 21 feb 2020, ma 2 mrt 2020, di 3 mrt 2020, wo 4 mrt 2020, do 5 mrt 2020, vr 6 mrt 2020, ma 23 mrt 2020, di 24 mrt 2020, wo 25 mrt 2020, do 26 mrt 2020, vr 27 mrt 2020, ma 30 mrt 2020, di 31 mrt 2020, wo 1 apr 2020, do 2 apr 2020, ma 20 apr 2020 (Vol)
 • do 23 apr 2020, vr 24 apr 2020, wo 6 mei 2020, do 7 mei 2020, vr 8 mei 2020, ma 11 mei 2020, di 12 mei 2020, wo 13 mei 2020, do 14 mei 2020, vr 15 mei 2020, ma 25 mei 2020, di 26 mei 2020, wo 27 mei 2020, do 28 mei 2020, vr 29 mei 2020, di 2 jun 2020, wo 3 jun 2020, do 4 jun 2020, vr 5 jun 2020, vr 26 jun 2020 (Vol)

*De sluitingstermijn voor inschrijving bedraagt 20 werkdagen voor de start van een opleiding en 5 werkdagen voor de start van een congres en is een richtlijn. Een opleiding kan vol zijn ruim voor de sluitingsdatum of nog plaatsen beschikbaar hebben na de sluitingsdatum. Informeer altijd naar de mogelijkheden, ook als de inschrijvingstermijn eigenlijk reeds verlopen is: 070-342 4900.

Terug naar het overzicht

Download PDF