Toezicht semipublieke organisaties

Toezichthouden is een vak. Zeker binnen de publieke sector, met een hoge politieke sensitiviteit en waar misstappen al snel volop in de schijnwerpers komen. Bovendien is de verscheidenheid aan semipublieke organisaties groot: scholen, ziekenhuizen, woningcorporaties, zbo's, zoals UWV, NPO, COA, en verschillende stichtingen. Hoe houd je goed toezicht op deze semipublieke organisaties?

Voor
Medewerkers die vanuit een departement relaties onderhouden met semipublieke organisaties. Dat geldt in het bijzonder voor eigenaarsadvisering, opdrachtgevers en toezicht. Richtlijn: S11-S13.

Daarom deze opleiding
Het gaat hier om een tweedaagse opleiding voor medewerkers die een rol van toezichthouder uitoefenen en in deze rol en functie gesterkt willen worden om deze taak goed in te vullen. Specifieke kennis en vaardigheden komen in de opleiding samen met als doel je een sterke gesprekspartner te maken richting bestuurders van organisaties waarop je toezicht voert. Je leert een organisatie, een jaarverslag snel te doorgronden zodat je de juiste vragen kunt stellen.

Hiermee kom je terug
Na deze opleiding weet je hoe regie kunt nemen, weet je waar verantwoordelijkheden liggen en ontwikkel je een eigen identiteit binnen je rol als toezichthouder. In de opleiding ligt het accent vooral op het praktisch toepassen van actuele kennis op het gebied van toezicht. De theorie wordt vertaald naar de praktijk.

De docenten gebruiken praktische casuïstiek en maken de vertaalslag naar het werk: waar moet je als toezichthouder naar kijken in de dagelijkse praktijk. Hoe agendeer je vraagstukken vanuit toezicht. De opleiding biedt daarnaast ruim de gelegenheid om eigen vragen en casuïstiek in te brengen. Ook biedt deze opleiding ruim gelegenheid voor intervisie en dilemma's waar je als deelnemer mogelijk zelf tegenaan loopt.

Bij goed toezicht gaat het om een combinatie van persoonlijke effectiviteit, leiderschap, beïnvloeding en communicatie met inhoudelijke kennis.

De volgende thema's worden behandeld:

  • het wettelijk en normatief kader vanuit de overheid op organisaties waarop toezicht gehouden moet worden (hoe met publieke-/belastingmiddelen om te gaan)
  • theoretisch kader en de normen vanuit de overheid naar RWT's, ZBO's
  • balanslezen, trends kunnen ontwaren, de ratio's en in staat zijn snel een beeld uit de balans te kunnen aflezen. Waar kijk je dan naar?
  • belang van risicomanagement
  • persoonlijke effectiviteit in relatie tot zowel de organisaties waarmee een toezichtsrelatie is, als het profiel van toezichthouder
  • Boardroom Dynamics, samenspel tussen toezichthouder/commissaris en bestuurder
  • corporate governance en de rol van toezichthouders en het management van de organisaties in kwestie
  • aansprakelijkheid, verantwoordelijkheid en controle
  • ontwikkelingen en trends op het terrein van governance

 

Zo pakken we het aan
Ervaren docenten vanuit de rijksoverheid verzorgen het programma. Er is volop ruimte voor discussie.

Uitvoeringsdata

  • ma 31 aug 2020, di 1 sep 2020

*De sluitingstermijn voor inschrijving bedraagt 20 werkdagen voor de start van een opleiding en 5 werkdagen voor de start van een congres en is een richtlijn. Een opleiding kan vol zijn ruim voor de sluitingsdatum of nog plaatsen beschikbaar hebben na de sluitingsdatum. Informeer altijd naar de mogelijkheden, ook als de inschrijvingstermijn eigenlijk reeds verlopen is: 070-342 4900.

Terug naar het overzicht

Download PDF