Sociale zekerheid en re-integratie

Wet verbetering Poortwachter, WIA, WGA, Wet Banenafspraak, eigen risico dragerschap Ziektewet, loondoorbetaling bij ziekte, arbeidsongeschiktheidspensioen ABP en het (loon)regresrecht. Het op een juiste en eenduidige wijze toepassen van de wet- en regelgeving rondom sociale zekerheid en re-integratie blijft complex.

Om jouw manager deskundig te kunnen adviseren en daarmee in veel gevallen geld te besparen, heb je dan ook gedegen kennis nodig. Tijdens deze opleiding delen deskundigen van het Kennispunt Financiële rechtspositie veel van hun kennis over sociale zekerheid en re-integratie aan de hand van praktische voorbeelden. 

Voor
Eerstelijns HR-adviseurs.

Daarom deze opleiding
Na afloop van de opleiding weet de deelnemer hoe op een juiste en eenduidige wijze de wetgeving rondom sociale zekerheid en re-integratie toe te passen. Onderwerpen als bovenwettelijke WW-uitkering, gedeeltelijk ontslag, Wet verbetering poortwachter, WIA-uitkering, loondoorbetaling bij ziekte, ontslag wegens ziekte, aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen ABP, zijn onderdeel van deze opleiding. 

Hiermee kom je terug

  • kennis over sociale zekerheid, ziekmelding, eigenrisicodragerschap Ziektewet, wachttijd, sanctiebeleid en Arbowet
  • kennis over zelf ingebrachte arbeidsjuridische casuïstiek 


Zo pakken we het aan
‘Deskundigen van het Kennispunt Financiële Rechtspositie/Kennispunt Sociale Zekerheid delen hun kennis over sociale zekerheid en re-integratie aan de hand van praktische voorbeelden’. Oefenen doen we met de opgedane kennis aan de hand van aansprekende, actuele en zelf ingebrachte casuïstiek.

 

Terug naar het overzicht

Download PDF