Selecteren op diversiteit

Vooroordelen de baas

Hoe selecteer ik zonder vooroordeel als lid van een sollicitatiecommissie en/of eerstelijns HR-adviseur? Welke onbewuste (voor)oordelen kan ik wegnemen voor een goed verloop van het selectiegesprek? Ter bevordering van een meer divers personeelsbestand bij het Rijk wordt aan leden van sollicitatiecommissies en eerstelijns HR-adviseurs een praktijkgerichte opleiding aangeboden. In de opleiding met trainingsacteurs wordt aandacht besteed aan stereo-typeringen, (onbewuste) vooroordelen, (onbewuste) discriminatie, lichaamstaal en micro-expressies en vraagstelling (STAR-methodiek). Ook de wettelijke kaders komen aan de orde.

Voor
(Senior) HR-adviseurs, hoofden P&O, MD-adviseurs veelal betrokken bij de selectie van personeelsleden, na de 'brievenselectie' en lijnmanagers die soms als lid van een selectiecommissie fungeren en beslissingsbevoegd zijn.

Daarom deze opleiding
Ter bevordering van een meer divers personeelsbestand bij het Rijk wordt aan leden van sollicitatiecommissies en eerstelijns HR-adviseurs een praktijkgerichte opleiding aangeboden. In de opleiding met trainingsacteurs wordt aandacht besteed aan stereotyperingen, (onbewuste) vooroordelen, (onbewuste) discriminatie, lichaamstaal & micro-expressies, vraagstelling (STAR-methodiek). Ook de wettelijke kaders komen aan de orde.

Hiermee kom je terug:
Met deze nieuwe opleiding wordt je in de gelegenheid gesteld om werk te kunnen maken van een meer divers samengesteld personeelsbestand, zoals ook als speerpunt is opgenomen in het strategisch personeelsbeleid 2020-2025.

Na afloop kun je:

Inzicht in de eigen “onbekwaamheid” en eigen (onbewuste) vooroordelen;
Kennis van de belangrijkste bias en beoordelingsfouten;
Zicht op het proces van selectief waarnemen;
Kennis van de belangrijkste psychologische theorieën, zoals de attributietheorie, cognitieve dissonantietheorie, het WIT-model en de STAR-methodiek als gespreksmodel;
Tenslotte heb je praktisch getraind met een real-life casus waarbij een persoon voor een functie geselecteerd moet worden.

Zo pakken we het aan
Doordat met trainingsacteurs wordt gewerkt kunnen maximaal 12 deelnemers aan deze praktijkgerichte training deelnemen. Tijdens de opleiding vinden ook selectieoefeningen plaats.

 

Terug naar het overzicht

Download PDF