Public sector auditing

In deze opleiding maak je kennis met het hoe, waarom en waarheen van public sector auditing. Wat zijn typische kenmerken van publieke organisaties en van auditing in de publieke sector? Welke soorten audits worden uitgevoerd, met welk doel? Welke standaarden, methoden en technieken worden daarbij gebruikt?

Voor
Medewerkers in een auditfunctie bij de Rijksoverheid en medewerkers met interesse in dit vakgebied. Richtlijn: S10-S15.

Daarom deze opleiding
Om als auditor in de overheidsomgeving je werk goed uit te voeren is inzicht in context, doel, aard en verschijningsvormen van public sector auditing onmisbaar. Deze opleiding geeft een overzicht van de diverse auditvormen en -rollen zowel vanuit theorie als praktijk. Deze opleiding biedt inzicht in public sector auditing en de bijdrage die deze audting kan bieden aan publieke verantwoording en goed openbaar bestuur.

Na afloop kun je:

  • het controlebestel van het Rijk duiden en aangeven wie welke rollen en verantwoordelijkheden daarin heeft (Algemene Rekenkamer, interne auditfunctie, interne controlfunctie, auditcommittees, accountantskantoren)
  • aangeven wat het principe 'three lines of defence' betekent voor public sector auditing binnen het Rijk
  • aangeven welke hoofdvormen van public sector auditing er zijn, wat hen onderscheidt respectievelijk bindt en hoe ze worden toegepast. In het bijzonder wordt daarbij ingegaan op financial audits, performance audits, compliance audits en audits naar risicomanagement en interne beheersing
  • aangeven op welke wijze public sector auditing daadwerkelijk kan bijdragen aan de concepten van goed openbaar bestuur en publieke verantwoording
  • benoemen welke (internationale) auditstandaarden van belang zijn voor public sector auditing in Nederland (o.a. IFAC/NBA, INTOSAI, IIA)
  • lopende en verwachte ontwikkelingen rond public sector auditing benoemen  

Zo pakken we het aan
Via korte presentaties worden de onderwerpen theoretisch ingeleid. Leidend daarbij zijn onder andere het concept ‘goed openbaar bestuur’ en de daarmee verbonden noties vanuit het staats- en bestuursrecht, bestuurskunde, openbare financiën, risicomanagement en interne beheersing en externe verslaggeving. De inleidingen worden afgewisseld met praktijkvoorbeelden, discussiesessies en cases.

Interesseformulier opleiding/congres

Wil je op de hoogte gehouden worden over deze opleiding of bijeenkomst. Vul dan hieronder je e-mailadres in. We informeren je zodra er aanvullende informatie bekend is.

Terug naar het overzicht

Download PDF