Public sector auditing

Wat zijn typische kenmerken van publieke organisaties en van auditing in de publieke sector? Welke soorten audits worden uitgevoerd, met welk doel? Welke standaarden, methoden en technieken worden daarbij gebruikt? In deze opleiding maak je kennis met het hoe, waarom en waarheen van public sector auditing.

Voor
Medewerkers in een auditfunctie bij de Rijksoverheid en medewerkers met interesse in dit vakgebied. Richtlijn: S10-S15.

Daarom deze opleiding
Om als auditor in de overheidsomgeving je werk goed uit te voeren is inzicht in context, doel, aard en verschijningsvormen van public sector auditing onmisbaar. Deze opleiding geeft je niet alleen een overzicht van de diverse auditvormen en -rollen (zowel vanuit theorie als praktijk) maar biedt ook inzicht in public sector auditing en de bijdrage die deze audting kan bieden aan publieke verantwoording en goed openbaar bestuur.

Na het afronden van deze opleiding:

  • kun het controlebestel van het Rijk duiden en aangeven wie welke rollen en verantwoordelijkheden daarin heeft (Algemene Rekenkamer, interne auditfunctie, interne controlfunctie, auditcommittees, accountantskantoren)
  • weet je wat het principe 'three lines of defence' betekent voor public sector auditing binnen het Rijk
  • weet je welke hoofdvormen van public sector auditing er zijn, wat hen onderscheidt respectievelijk bindt en hoe ze worden toegepast. In het bijzonder wordt daarbij ingegaan op financial audits, performance audits, compliance audits en audits naar risicomanagement en interne beheersing
  • kun je aangeven op welke wijze public sector auditing daadwerkelijk kan bijdragen aan de concepten van goed openbaar bestuur en publieke verantwoording
  • kun je benoemen welke (internationale) auditstandaarden van belang zijn voor public sector auditing in Nederland (o.a. IFAC/NBA, INTOSAI, IIA)
  • kun je lopende en verwachte ontwikkelingen rond public sector auditing benoemen  

Zo pakken we het aan
De docenten hebben ruime ervaring op het gebied van audit in de publieke sector. Via korte presentaties worden de onderwerpen theoretisch ingeleid. Leidend daarbij zijn onder andere het concept ‘goed openbaar bestuur’ en de daarmee verbonden noties vanuit het staats- en bestuursrecht, bestuurskunde, openbare financiën, risicomanagement en interne beheersing en externe verslaggeving. De inleidingen worden afgewisseld met praktijkvoorbeelden, discussiesessies en cases.

 

Deze opleiding vindt online plaats. Wanneer de COVID-19 richtlijnen het toelaten, dan wordt deze opleiding fysiek bij de Rijksacademie gegeven.

Uitvoeringsdata

  • ma 17 mei, di 18 mei

*De sluitingstermijn voor inschrijving bedraagt 20 werkdagen voor de start van een opleiding en 5 werkdagen voor de start van een congres en is een richtlijn. Een opleiding kan vol zijn ruim voor de sluitingsdatum of nog plaatsen beschikbaar hebben na de sluitingsdatum. Informeer altijd naar de mogelijkheden, ook als de inschrijvingstermijn eigenlijk reeds verlopen is: 070-342 4900.

Terug naar het overzicht

Download PDF