Pensioen in de praktijk

De financiële crisis heeft de discussie over het Nederlands pensioenstelsel in een stroomversnelling gebracht. Er is in relatief korte tijd veel veranderd en er staan ons nog meer veranderingen te wachten. Het Pensioenakkoord van juni 2019 is de voorbode van deze toekomstige veranderingen. Wat betekenen de plannen in het Pensioenakkoord voor het ABP-pensioen en voor de werknemers bij de overheid? En wat moet je daar als HR-adviseur van weten om je functie goed uit te kunnen oefenen en je managers deskundig te kunnen adviseren?


Centraal staat de praktijk
De Rijksacademie speelt met deze eendaagse opleiding in op de behoefte aan nieuwe kennis die door het Pensioenakkoord ontstaat. Centraal op deze dag staat de (pensioen)praktijk van de HR-adviseur. Niet alleen komen de basisbegrippen van het ABP-pensioen aan bod, maar we staan vooral stil bij de gebeurtenissen in werk en privé die de hoogte van het pensioen bepalen. Denk aan de AOW-leeftijd, eerder stoppen met werken, een andere baan krijgen of het overlijden van een werknemer. Ook bespreken we de mogelijkheden van ‘MijnABP’.
Er is veel ruimte om vragen te stellen en eigen praktijksituaties in te brengen. Hierdoor merk je al na één ‘opleidingsdag pensioen’ dat het pensioen echt een HR-instrument is.

Voor
Eerstelijns HR-adviseurs.

Daarom deze opleiding
Deze opleiding geeft de HR-adviseur specialistische kennis over het (ABP-)pensioen en inzicht in de veranderingen die het Pensioenakkoord 2019 met zich meebrengen.

Na afloop kun je:

  • pensioen als een HR-instrument hanteren
  • op een goede manier eerste hulp bieden bij pensioenvragen
  • doorverwijzen als dat nodig is

 

Zo pakken we het aan
Deskundigen van het Kennispunt Financiële rechtspositie delen hun kennis over pensioen en het Pensioenakkoord 2019 aan de hand van praktische voorbeelden. Oefenen met de opgedane kennis doen we aan de hand van aansprekende, actuele en zelf ingebrachte casuïstiek.

Terug naar het overzicht

Download PDF