P&C-cyclus en HR-accounting

Binnen de rijksoverheid wordt gewerkt met een jaarplancyclus. Naast de financiële cyclus van begrotingsvoorbereiding, -vaststelling en -uitvoering kennen we de zogenoemde planning & controlcyclus waarbij met (afgeleide) jaarplannen tot op afdelingsniveau gewerkt wordt. In deze opleiding maak je kennis met het kritische pad van de besluitvorming, het momentum, de rol van financiën en de mogelijke inbreng van P&O-beleid bij budgettaire voorstellen. Ook leer je de betekenis van HR-accounting voor je eigen beleidsterrein. Er wordt gewerkt met presentaties, eigen casuïstiek en best-practices.

Voor
Eerstelijns HR-adviseurs

Daarom deze opleiding
In deze opleiding leer je het kritische pad van de besluitvorming, het momentum, de rol van financiën en de mogelijke inbreng van P&O-beleid bij budgettaire voorstellen. Ook leer je de betekenis van HR-accounting voor je eigen beleidsterrein. Er wordt gewerkt met presentaties, eigen casuïstiek en best-practices.
Kennis op het niveau van HR-in control is een voorwaarde voor deelname aan de opleiding P&C-cyclus.

Hiermee kom je terug
Met deze opleiding heb je handvatten aangereikt gekregen die je in staat stellen het lijnmanagement beter cijfermatig te ondersteunen en te adviseren over HR-vraagstukken als mobiliteit, ziekteverzuim, opleidingsrendement en vacaturevervulling. Tevens wordt veel aandacht besteed aan de jaaplancyclus, de Deming-beleidscirkel en de begrotingscyclus.

Na afloop heb je:

  • een vergroot financieel bewustzijn als (HR)-adviseur;
  • inzicht in de betekenis van apparaatskosten binnen de rijksbegroting;
  • inzicht in de meerwaarde van HR-accounting voor het management;
  • praktische ervaring gekregen met de effectieve toepassing van HR-accounting in de context van het concern Rijk, vanuit een bedrijfseconomisch perspectief;
  • inzicht in hoe je HR-accounting toepast op HR beleidsterreinen als duurzame inzetbaarheid van personeel (mobiliteitsvraagstukken), opleiden, ziekteverzuim en werving & selectie


Zo pakken we het aan
Ervaren experts uit de praktijk en een consultant zijn de docenten van deze opleiding. Zij delen hun actuele kennis, dilemma’s en casuïstiek in een setting waarin veel ruimte is voor discussie en uitwisseling van ervaringen. In de opleiding wordt met een integrale casus gewerkt. Bij de bevestiging van deelname wordt de beschrijving van het Ministerie voor Burgerschapskunde en Leefomgeving al beschikbaar gesteld, naast een huiswerkopdracht over de HR-sturing in de organisatie en een korte beschrijving van een Krachtenveld-analyse.
Tenslotte wordt als zelfwerkzaamheid verondersteld dat een hoofdstuk uit het boek Ken- en stuurgetallen voor personeelsmanagement (van Baarda en Kouwenhoven) van tevoren gelezen wordt.

In de simulatie (duur: halve dag) staat het doel/probleem centraal. Meerdere personeelsvraagstukken worden in de simulatie behandeld. Op deze wijze worden de vaardigheden getraind die nodig zijn om in actuele werksituaties met vraagstukken op het gebied van HR-accounting om te gaan.
De deelnemers ontvangen voorafgaand aan de opleiding het boek Ken- en stuurgetallen voor personeels-management (van Baarda en Kouwenhoven).

 

Terug naar het overzicht

Download PDF