Performance auditing

Behaalt de rijksoverheid met schaarse middelen optimale resultaten - ofwel value for money? En realiseert zij uiteindelijk haar doelstellingen? Dit zijn de vragen die centraal staan bij performance auditing. In deze opleiding maak je kennis met deze dynamische auditvorm, die in de moderne staalkaart van public sector auditing niet mag ontbreken. In deze opleiding bespreken we de verschillende soorten performance audits en de methoden en technieken die daarbij komen kijken. Theorie en professionele standaarden worden daarbij afgewisseld met praktijkvoorbeelden.

Voor
Senior auditors, auditmanagers en medewerkers met interesse in dit vakgebied. Richtlijn: S11-S15.

Daarom deze opleiding
De Tweede Kamer en de Algemene Rekenkamer vinden het noodzakelijk dat er meer inzicht komt in de resultaten die met publiek geld bereikt zijn en dat duidelijk wordt wat er beter kan gaan. Performance audits geven aan waar efficiënter en effectiever gewerkt kan worden. Performance audits leveren informatie op die bruikbaar is om het beleid en de beleidsimplementatie te verbeteren. Deze audits maken het daarmee tevens gemakkelijker om 'evidence-based policies' te voeren.

Hiermee kom je terug
Deze opleiding biedt een gedegen kennismaking met de structuur, de benadering, de perspectieven, de methoden, de  technieken en de impact van performance auditing. Na afloop kun je:

  • de aard en het doel van performance auditing aangeven, ook ten opzichte van andere soorten audits
  • aangeven welke varianten van performance auditing kunnen worden uitgevoerd en welke variant past bij welke problematiek
  • de weg vinden in de internationale standaarden voor performance auditing
  • een ontwerp maken voor een performance audit, waarbij vraagstelling, criteria en in te zetten methoden en technieken zijn afgestemd op de gegeven auditdoelstelling


Zo pakken we het aan

De genoemde onderwerpen worden theoretisch ingeleid via korte presentaties. Leidend daarbij zijn onder andere de INTOSAI-standaarden voor performance auditing. De inleidingen worden afgewisseld door een praktische invulling waarbij praktijkvoorbeelden, discussiesessies en cases worden afgewisseld.

Terug naar het overzicht

Download PDF