Maatschappelijke kosten-batenanalyses

Bij de beleidsvoorbereiding wordt steeds vaker gebruikgemaakt van maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA's). Zulke analyses worden traditioneel vooral toegepast bij het beoordelen van mogelijke investeringen in de infrastructuur. Zij zijn echter ook bruikbaar om de effecten in kaart te brengen van beleidsvoorstellen op andere terreinen. Het laatste gebeurt steeds vaker. De Algemene leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyse schetst de eisen waaraan elke MKBA moet voldoen. Voor specifieke beleidsterreinen zijn er tevens werkwijzers, die de voorschriften uit de algemene leidraad voor de desbetreffende beleidsterreinen uitwerken. Er zijn inmiddels werkwijzers voor het sociale domein, het milieubeleid, MIRT-verkenningen (MIRT = Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) en de digitale overheid.

Deze opleiding wijdt je in in de geheimen van maatschappelijke kosten-batenanalyse. Aan de orde komt hoe de welvaartseffecten van projecten en beleidsvoorstellen in kaart kunnen worden gebracht en hoe de netto contacte waarde van een project of beleidsvoorstel wordt bepaald. Deelnemers maken kennis met de al genoemde algemene leidraad. De behandelde stof wordt toegelicht aan de hand van concrete maatschappelijke kosten-batenanalyses. Deze opleiding bestaat met ingang van 2020 uit drie in plaats van twee dagdelen, zodat er meer tijd beschikbaar is voor voorbeelden die betrekking hebben op verschillende beleidsterreinen. Een van de docenten heeft zelf MKBA's opgesteld en kan daar dus uit eigen ervaring over vertellen. 

Voor
Beleidsmakers die in hun werk weleens te maken hebben met maatschappelijke kosten-batenanalyses en willen weten hoe deze analyses tot stand komen en hoe ze in elkaar zitten. De opleiding kan ook de moeite waard zijn voor beleidsmedewerkers die zich afvragen of zulke analyses geschikt zijn voor het 'eigen' beleidsterrein.

 

Daarom deze opleiding
Maatschappelijke kosten-batenanalyses werden in het verleden vooral toegepast bij de besluitvorming over infrastructurele projecten. Zij worden inmiddels op steeds meer terreinen toegepast. Zij zijn bedoeld om de besluitvorming over grote projecten en beleidsvoorstellen te verbeteren. Dit door meer zicht te geven op de maatschappelijke baten en maatschappelijke kosten, waarbij ook risico’s worden meegenomen. Hierbij is het uiteindelijke doel om projecten en beleidsmaatregelen te kiezen die de maatschappelijke welvaart zo veel mogelijk vergroten.

 

Hiermee kom je terug
Je weet hoe de effecten en risico’s van projecten in kaart worden gebracht via een maatschappelijke kosten-batenanalyse. Na afloop kun je aangeven wat maatschappelijke kosten-batenanalyses zijn, hoe zulke analyses tot stand komen en hoe zij worden gebruikt bij de beleidsvoorbereiding.

 

Zo pakken we het aan

De Rijksacademie kan vanwege de coronamaatregelen slechts een beperkt aantal opleidingen in haar gebouw in de Zeestraat verzorgen. De opleiding Maatschappelijke kosten-batenanalyses wordt dit najaar met gebruikmaking van de digitale snelweg uitgevoerd. Ook bij een online opleiding is volop interactiviteit tussen deelnemers en docenten mogelijk. Tijdens de eerste dag (twee dagdelen) van de opleiding leren deelnemers wat een maatschappelijke kosten-batenanalyse is en hoe zo’n analyse tot stand komt. Tijdens de tweede dag (één dagdeel) maken zij vooral kennis met verschillende voorbeelden van maatschappelijke kosten-batenanalyses. Die voorbeelden verduidelijken de besproken materie en illustreren de toepassingsmogelijkheden van het MKBA-instrument. 

Deze opleiding vindt online plaats. Wanneer de COVID-19 richtlijnen het toelaten, dan wordt deze opleiding fysiek bij de Rijksacademie gegeven.

Uitvoeringsdata

  • do 2 dec, vr 3 dec

*De sluitingstermijn voor inschrijving bedraagt 20 werkdagen voor de start van een opleiding en 5 werkdagen voor de start van een congres en is een richtlijn. Een opleiding kan vol zijn ruim voor de sluitingsdatum of nog plaatsen beschikbaar hebben na de sluitingsdatum. Informeer altijd naar de mogelijkheden, ook als de inschrijvingstermijn eigenlijk reeds verlopen is: 070-342 4900.

Terug naar het overzicht

Download PDF