Synthese onderzoek en periodieke rapportage

Het doel van monitoren en evalueren is om de maatschappelijke toegevoegde waarde van publiek geld te vergroten door meer inzicht in de impact van beleid te krijgen en daarnaar te handelen. Ben je betrokken bij de beleidscyclus en wil je meer leren over de wijze waarop je monitoring en evaluatie in elke fase kunt inzetten om tot effectiever beleid te komen? De opleiding Monitoren, evalueren en leren is dan wat voor jou. In zes modules leer je waarom het belangrijk is om in elke fase van de beleidscyclus te monitoren en/of te evalueren én hoe je dit op hoofdlijnen aanpakt. De modules bestaan uit een interactieve afwisseling van e-learning, live webinars en opdrachten. Je kunt je inschrijven voor één of meerdere modules.

Synthese onderzoek en periodieke rapportage
Met een synthese breng je de waardevolle inzichten die je met de strategische evaluatieagenda (SEA, module 2) hebt verzameld, samen op het niveau van een beleidsthema. Zo kom je tot overstijgende conclusies over (voorwaarden en verklaringen voor) doeltreffendheid en doelmatigheid. Op deze manier doe je weer nieuwe inzichten op die je helpen in de verdere verbetering ter verhoging van maatschappelijke toegevoegde waarde.
Met een synthese besteed je bijvoorbeeld aandacht aan de interactie tussen de beleidsinstrumenten binnen een beleidsthema (instrumentenmix). Waar versterken de beleidsinstrumenten elkaar in het bereiken van doeltreffend- en doelmatigheid, waar is dat niet het geval? Maar met synthese kun je ook een ander type vraag beantwoorden: heb je binnen het beleidsthema het maximale gedaan voor maatschappelijk toegevoegde waarde? Wat kun je nog meer doen? De Publieke Waardenscan (PWS) is hiervoor een geschikt synthese-instrument op het niveau van een beleidsthema.
Een synthese kan nodig zijn om tot een goede periodieke rapportage over de opbrengsten van een SEA-thema te komen. Deze periodieke rapportage dient te voldoen aan een aantal vaste vereisten/criteria. Ook deze vereisten behandelen we in deze module. In deze module kom je te weten:

  • hoe je met synthese en periodieke rapportage inzicht krijgt in de voortgang en bereikte resultaten op een beleidsthema;
  • hoe je met de PWS inzicht krijgt in je beleidsproces, governance, toekomstbestendigheid en meer 
  • hoe je implicaties aan je synthese ontleent, voor (a) bijsturing/herijking van je beleid en (b) de topics voor toekomstige evaluatie en monitoring
  • aan welke vereisten een periodieke rapportage over de opbrengsten van een SEA-thema dient te voldoen. 


Voor wie?
Ervaren (senior, coördinerend) beleidsmedewerkers, (beleids)controllers, leidinggevenden, medewerkers van (rijks)kennisinstellingen en/of kennisdirecties. Verwacht wordt dat je gemotiveerd bent om het gedachtegoed in de praktijk toe te passen. Beginnend medewerkers dienen de generieke module te hebben gevolgd voordat ze kunnen deelnemen aan deze module.

Zo pakken we het aan
Om genoemde leerdoelen te bereiken doorloop je het volgende programma:

Webinar
Tijdens het webinar behandelt de docent de belangrijkste principes en typen van syntheseonderzoek, en de kansen en beperkingen ervan. De docent licht bovendien een stappenplan toe om tot een goede syntheseaanpak te komen. Vervolgens ga je zelf aan de slag in interactieve oefeningen om tot een passend plan van aanpak voor synthese en/of periodieke rapportage over jouw SEA-thema te komen.  

Tijdsinvestering
Het volgen van deze module (1 webinar) neemt in totaal ongeveer ½ dag van je tijd in beslag.

Docent
Deze module is ontwikkeld en wordt uitgevoerd in samenwerking met IRF-BSA.

 

Naar de andere modules:

Generieke module evalueren en monitoren 

Strategische evaluatie agenda

Ex post evaluatie

Monitoring en bijsturen

Probleemanalyse, gedragsinzichten en ex ante evaluatie

 

 

Uitvoeringsdata

  • di 30 nov

*De sluitingstermijn voor inschrijving bedraagt 20 werkdagen voor de start van een opleiding en 5 werkdagen voor de start van een congres en is een richtlijn. Een opleiding kan vol zijn ruim voor de sluitingsdatum of nog plaatsen beschikbaar hebben na de sluitingsdatum. Informeer altijd naar de mogelijkheden, ook als de inschrijvingstermijn eigenlijk reeds verlopen is: 070-342 4900.

Terug naar het overzicht

Download PDF