Ex post evaluatie

Het doel van monitoren en evalueren is om de maatschappelijke toegevoegde waarde van publiek geld te vergroten door meer inzicht in de impact van beleid te krijgen en daarnaar te handelen. Ben je betrokken bij de beleidscyclus en wil je meer leren over de wijze waarop je monitoring en evaluatie in elke fase kunt inzetten om tot effectiever beleid te komen? De opleiding Monitoren, evalueren en leren is dan wat voor jou. In zes modules leer je waarom het belangrijk is om in elke fase van de beleidscyclus te monitoren en/of te evalueren én hoe je dit op hoofdlijnen aanpakt. De modules bestaan uit een interactieve afwisseling van e-learning, live webinars en opdrachten. Je kunt je inschrijven voor één of meerdere modules.

Ex post evaluatie
Het doel van ex post evaluatie is te leren van gevoerd beleid. Ex post evaluatie gaat over het zo goed mogelijk meten of in kaart brengen van de effectiviteit (doeltreffendheid) en efficiency (doelmatigheid) van het door jou ingezette beleid. Maar ex post evaluatie gaat ook over het leren begrijpen wat aan het bereiken van doelen heeft bijgedragen of juist in de weg heeft gestaan. Om deze inzichten te kunnen bereiken leer je in deze verdiepende module:

  • in welke situaties je ex post evaluatie toepast en in welke niet;
  • welke weloverwogen afwegingen en keuzes je maakt voor de evaluatiebenadering en methoden die in jouw specifieke situatie het meeste inzicht genereren. Daarbij zet je ook de Toolbox Beleidsevaluaties in om tot de best passende evaluatiemethode(n) te komen;
  • hoe je een operationele hoofdvraag, passend bij de hoofdtraditie, voor je ex post evaluatie formuleert. Met deze vraag zet je (externe) onderzoekers/evaluatoren op het juiste pad naar inzichten, die bruikbaar en waardevol zijn voor het vraagstuk in kwestie.


Voor wie?
Ervaren (senior, coördinerend) beleidsmedewerkers, (beleids)controllers, leidinggevenden, medewerkers van (rijks)kennisinstellingen en/of kennisdirecties. Verwacht wordt dat je gemotiveerd bent om het gedachtegoed in de praktijk toe te passen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een concrete beleidscasus die je in de opleiding inbrengt.
Beginnend medewerkers dienen de generieke module te hebben gevolgd voordat ze kunnen deelnemen aan deze module.

Zo pakken we het aan
Om genoemde leerdoelen te bereiken doorloop je het volgende programma:


Webinar 1
Tijdens het eerste webinar behandelt de docent de belangrijkste principes en typen van ex post evaluatie en de kansen en beperkingen ervan. De docent licht bovendien een stappenplan toe om tot een passende ex post-evaluatieaanpak te komen. Ter inspiratie deelt een praktijkdocent een recente best practice. Tussendoor ga je zelf aan de slag met interactieve oefeningen zoals het beoordelen van een ex post evaluatie. Ook begin je met het zelf opzetten van een ex post-evaluatieplan. Daarbij zet je de Toolbox Beleidsevaluaties in om tot de best passende evaluatiemethode(n) te komen.

Praktijkopdracht
Na het eerste webinar ontwikkel je – geholpen door een stapsgewijze instructie – een uitgewerkt plan van aanpak voor een ex post evaluatie, dat zich richt op een onderdeel van het beleid waar jij dagelijks aan werkt. Jij weet immers als geen ander op welke punten je inzicht wilt hebben, wanneer en waarvoor. Je krijgt twee weken de tijd om deze opdracht te voltooien en in te leveren. Je ontvangt individuele feedback van de docent.

Webinar 2
De module sluiten we af met een tweede webinar, waarin je het ex post-evaluatieplan uit jouw praktijkopdracht met de docent en andere cursisten interactief bespreekt en verder aanscherpt. Met elkaar reflecteer je op wat je hebt geleerd en hoe je ex post evaluatie kunt inzetten binnen je werkomgeving om de verbeterpunten voor je beleid kracht bij te zetten.

Tijdsinvestering
Het volgen van deze module (2 webinars en de voorbereidingsopdracht) neemt in totaal ruim 1 dag van je tijd in beslag.

Docent
Deze module is ontwikkeld en wordt uitgevoerd in samenwerking met IRF-BSA.

 

Naar de andere modules:

Generieke module evalueren en monitoren 

Strategische evaluatie agenda

Monitoring en bijsturen

Probleemanalyse, gedragsinzichten en ex ante evaluatie

Synthese onderzoek en en periodieke rapportage

 

 

 

Uitvoeringsdata

  • di 9 nov, di 23 nov

*De sluitingstermijn voor inschrijving bedraagt 20 werkdagen voor de start van een opleiding en 5 werkdagen voor de start van een congres en is een richtlijn. Een opleiding kan vol zijn ruim voor de sluitingsdatum of nog plaatsen beschikbaar hebben na de sluitingsdatum. Informeer altijd naar de mogelijkheden, ook als de inschrijvingstermijn eigenlijk reeds verlopen is: 070-342 4900.

Terug naar het overzicht

Download PDF