*Strategische evaluatie agenda

Het doel van monitoren en evalueren is om de maatschappelijke toegevoegde waarde van publiek geld te vergroten door meer inzicht in de impact van beleid te krijgen en daarnaar te handelen. Ben je betrokken bij de beleidscyclus en wil je meer leren over de wijze waarop je monitoring en evaluatie in elke fase kunt inzetten om tot effectiever beleid te komen? De opleiding Monitoren, evalueren en leren is dan wat voor jou. In zes modules leer je waarom het belangrijk is om in elke fase van de beleidscyclus te monitoren en/of te evalueren én hoe je dit op hoofdlijnen aanpakt. De modules bestaan uit een interactieve afwisseling van e-learning, live webinars en opdrachten. Je kunt je inschrijven voor één of meerdere modules.

Strategische onderzoeks- en evaluatieagenda
Jaarlijks worden bij de Rijksoverheid honderden beleidsevaluaties opgeleverd. De Rijksoverheid heeft een sterke traditie in evalueren achteraf (ex-post), vooral in termen van verantwoording richting parlement en rekenkamer.
Maar niet alleen achteraf, júist ook vooraf en ‘tijdens de rit’ is monitoren en evalueren van beleid van essentiële waarde. Zodat je tijdig kunt bijsturen en verbeteren op basis van inzichten. Om dit waar te maken, dien je jezelf de volgende vragen te stellen:

  1. Welke inzichten heb ik nodig op mijn beleidsthema(‘s),
  2. Op welk moment in de beleidscyclus en 
  3. Met welk oogmerk?


De antwoorden op deze vragen laat je op een gestructureerde manier landen in een Strategische Evaluatie Agenda (SEA). Een SEA bevat de scope en de planning (4 tot 7 jaar vooruit) van de benodigde monitors en evaluaties op de beleidsthema’s die ertoe doen binnen je departement. Met een SEA laat je zien hoe en op welk moment relevante inzichten in de (voorwaarden voor) doeltreffendheid en doelmatigheid en maatschappelijk toegevoegde waarde worden verkregen.
In deze module leer je in 4 stappen actief een SEA opstellen binnen enkele (zelf te kiezen) beleidsthema’s. Per beleidsthema bekijk je, zo nodig in samenhang met andere thema’s, welke kennis en inzichten er missen, en welke je wanneer nodig hebt voor beleidsverbetering. Om dit te kunnen doen, leer je in deze module:

  1. wat het doel en het belang is van een Strategische Evaluatie Agenda;
  2. welke eisen gesteld worden aan een SEA en
  3. welke (vier) stappen er nodig zijn om tot een SEA te komen.


Voor wie?
Ervaren (senior, coördinerend) beleidsmedewerkers, (beleids)controllers, leidinggevenden, medewerkers van (rijks)kennisinstellingen en/of kennisdirecties. Verwacht wordt dat je gemotiveerd bent om het gedachtegoed in de praktijk toe te passen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een concrete beleidscasus die je in de opleiding inbrengt.
Beginnend medewerkers dienen de generieke module te hebben gevolgd voordat ze kunnen deelnemen aan deze module.

Zo pakken we het aan
Om genoemde leerdoelen te bereiken doorloop je het volgende programma:

E-learning
In de e-learning leer je wat je moet weten om tot een kwalitatief goede Strategische Evaluatie Agenda (SEA) te komen. Een 4-stappenplan vormt de leidraad. De e-learning is interactief, met voorbeelden en tussentijdse vragen over de inhoud. Met de voorbereidingsopdrachten die je in de e-learning maakt, ben je voorbereid op het eerste webinar.

Webinar 1
Tijdens het eerste webinar deelt een praktijkdocent een recente praktijkervaring over het opstellen van de SEA. Ter voorbereiding op de praktijk ga je aan de slag met interactieve oefeningen zoals het formuleren en afbakenen van thema’s en het beoordelen van een SEA op relevantie en kwaliteit.

Praktijkopdracht
Na het eerste webinar pas je de 4 stappen toe binnen jouw (beleids)praktijk. Zo kom je zelf tot een meerjarige SEA op twee zelf te kiezen, actuele beleidsthema’s. Jij bent immers de (mede-)eigenaar van beleidsproducten en weet dus als geen ander welk inzicht je wanneer nodig hebt en waarvoor. Je krijgt twee weken de tijd om deze opdracht te voltooien en in te leveren. Je ontvangt individuele feedback van de docent.

Webinar 2
De module sluiten we af met een tweede webinar, waarin de voorlopige SEA die is voortgekomen uit jouw praktijkopdracht met de docent en andere cursisten interactief wordt besproken en verder aangescherpt. Met elkaar reflecteer je op wat je hebt geleerd en hoe je de SEA verder kunt brengen binnen je werkomgeving.

Tijdsinvestering
Het volgen van deze module (e-learning en 2 webinars) neemt in totaal ongeveer 2 dagen van je tijd in beslag. Het voltooien van de praktijkopdracht kost je daarnaast 1 tot 2 dagen, verspreid over 2 weken.

Docent
Deze module is ontwikkeld en wordt uitgevoerd in samenwerking met IRF-BSA. 

Deelname aan de bovenstaande module wordt tijdelijk gefinancierd door IRF/BSA en is daarom kosteloos.

 

Naar de andere modules:

Generieke module evalueren en monitoren 

Ex post evaluatie

Monitoring en bijsturen

Probleemanalyse, gedragsinzichten en ex ante evaluatie

Synthese onderzoek en en periodieke rapportage

 

 

 

Uitvoeringsdata

  • di 14 sep, di 28 sep

*De sluitingstermijn voor inschrijving bedraagt 20 werkdagen voor de start van een opleiding en 5 werkdagen voor de start van een congres en is een richtlijn. Een opleiding kan vol zijn ruim voor de sluitingsdatum of nog plaatsen beschikbaar hebben na de sluitingsdatum. Informeer altijd naar de mogelijkheden, ook als de inschrijvingstermijn eigenlijk reeds verlopen is: 070-342 4900.

Terug naar het overzicht

Download PDF