*Generieke module evalueren en monitoren

Het doel van monitoren en evalueren is om de maatschappelijke toegevoegde waarde van publiek geld te vergroten door meer inzicht in de impact van beleid te krijgen en daarnaar te handelen. Ben je betrokken bij de beleidscyclus en wil je meer leren over de wijze waarop je monitoring en evaluatie in elke fase kunt inzetten om tot effectiever beleid te komen? De opleiding Monitoren, evalueren en leren is dan wat voor jou. In zes modules leer je waarom het belangrijk is om in elke fase van de beleidscyclus te monitoren en/of te evalueren én hoe je dit op hoofdlijnen aanpakt. De modules bestaan uit een interactieve afwisseling van e-learning, live webinars en opdrachten. Je kunt je inschrijven voor één of meerdere modules.

Generieke module monitoren en evalueren
Beleidsdoelen behaal je niet met ‘gas geven’ alleen. In elke fase van de beleidscyclus zou je moeten vaststellen of je (nog) op de goede weg bent, zoals een chauffeur zijn spiegels en navigatie gebruikt. Je hebt dus steeds informatie nodig. Die informatie krijg je door je beleid (vooraf, tussentijds en achteraf) te monitoren en evalueren. Op basis van de verkregen inzichten kun je je beleid zo nodig aanpassen en verbeteren.


In deze generieke module leer je in vogelvlucht, hoe je monitoring en evaluatie kunt inzetten om tot effectief beleid te komen. Om dit doel te bereiken, leer je in deze module:

  • wat precies wordt verstaan onder doeltreffend en doelmatig beleid;
  • wat het doel is van evalueren en monitoren, algemeen en per beleidsfase en 
  • welke evaluatiemethode(n) je kunt inzetten in elke beleidsfase, via een stappenplan. Daarbij zet je ook de Toolbox Beleidsevaluaties in om tot de best passende evaluatiemethode(n) te komen.


Voor wie?
De generieke module monitoren en evalueren is geschikt voor iedereen die betrokken is in de beleidscyclus en meer wil weten over evalueren en op welke wijze je monitoring en evaluatie in kunt zetten om tot effectiever beleid te komen. In het bijzonder:

  • Beleidsmedewerkers – beginnend 
  • Senior-beleidsmedewerkers/ leidinggevenden en beleidscontrollers.


Zo pakken we het aan
Om het genoemde leerdoel te bereiken doorloop je het volgende programma:

E-learning
In de e-learning leer je waarom het belangrijk is om te evalueren en welke evaluatiemethode je per fase van de beleidscyclus kunt inzetten. De e-learning is interactief, met voorbeelden en tussentijdse checkvragen over de inhoud. In de e-learning bereid je aan de hand van vijf voorbereidingsopdrachten een evaluatieplan op een zelf te kiezen beleidsonderwerp voor, dat je meeneemt naar het Webinar. Daarbij zet je ook de Toolbox Beleidsevaluaties in om tot de best passende evaluatiemethode(n) te komen.

Webinar
Tijdens het webinar oefenen we door. In interactieve break-outs worden de uit de voorbereidingsopdrachten resulterende evaluatieplannen besproken en samen met docent en medecursisten verder aangescherpt.

Tijdsinvestering
Het doorlopen van deze module neemt in totaal ongeveer 1 dag tijd in beslag.

Docent
Deze module is ontwikkeld en wordt uitgevoerd in samenwerking met IRF-BSA.  

Deelname aan de bovenstaande module wordt tijdelijk gefinancierd door IRF/BSA en is daarom kosteloos.  
 

Naar de andere modules:

Strategische evaluatie agenda

Ex post evaluatie

Monitoring en bijsturen

Probleemanalyse, gedragsinzichten en ex ante evaluatie

Synthese onderzoek en en periodieke rapportage

 

 

 

Uitvoeringsdata

  • di 7 sep

*De sluitingstermijn voor inschrijving bedraagt 20 werkdagen voor de start van een opleiding en 5 werkdagen voor de start van een congres en is een richtlijn. Een opleiding kan vol zijn ruim voor de sluitingsdatum of nog plaatsen beschikbaar hebben na de sluitingsdatum. Informeer altijd naar de mogelijkheden, ook als de inschrijvingstermijn eigenlijk reeds verlopen is: 070-342 4900.

Terug naar het overzicht

Download PDF