Masterclass ICT sturing en beheersing

De overheid treft maatregelen die moeten bijdragen aan een goede kwaliteitsborging van grote ICT-projecten, zoals de verbetering van de sturing en de beheersing van zulke projecten en een toets door het Bureau ICT-toetsing. Deze maatregelen zijn het onderwerp van deze masterclass.
  
Voor
De masterclass is bestemd voor (plaatsvervangend) directeuren, projectmanagers, senior adviseurs, auditmanagers, senior controllers en afdelingshoofden die werkzaam zijn in een financiële functie, beleidsfunctie of informatiseringsfunctie. Gestreefd wordt naar groepen met deelnemers uit diverse organisaties. Richtlijn: S12-S15.

Daarom deze opleiding
In deze masterclass staat de weerbarstige praktijk van ICT-projecten centraal. Aan de orde komt de vraag hoe de rol van de opdrachtgever en die van de opdrachtnemer kunnen worden ingevuld en hoe de (financiële) sturing en beheersing van ICT-projecten kan worden ingericht.

Hiermee kom je terug

  • je hebt kennis genomen van de methodiek van functiepunten-analyse
  • je hebt geleerd wat de overeenkomsten en verschillen zijn van de Gateway-methodiek en de Delta-review
  • je kent de belangrijkste principes van goed opdrachtgeverschap – goed opdrachtnemerschap
  • je kent de aanpak van de BIT-toetsing
  • tenslotte heb je gevoel voor de veranderaanpak van ICT


Zo pakken we het aan

In vier colleges wordt uitleg gegeven over de mogelijkheden van sturing en beheersing binnen de context van een lerende, veranderende organisatie. Afgesloten wordt met een panel van deskundigen.

 

 

Interesseformulier opleiding/congres

Wil je op de hoogte gehouden worden over deze opleiding of bijeenkomst. Vul dan hieronder je e-mailadres in. We informeren je zodra er aanvullende informatie bekend is.

Terug naar het overzicht

Download PDF