Masterclass auditors in de publieke sector

Welke ontwikkelingen mag jij absoluut niet missen in jouw functie als auditor bij de rijksoverheid?
In deze masterclass word je in korte tijd op de hoogte gebracht van de laatste trends, thema’s en ontwikkelingen in het auditvak in de publieke sector, waarbij ruimte is voor intercollegiale discussie.

Programma 10 en 11 oktober

Frauditing 2.0
Docent: Nicole J. den Hartigh EMIA RO CPI CGBL RPP CPE (directeur-bestuurder denhartigh & partners B.V.)
Wat is de rol die overheidsfunctionarissen kunnen en mogen spelen, wanneer zij met signalen van mogelijke integriteitschendingen in aanraking komen? Op basis van een interactief programma worden de deelnemers meegenomen in de boeiende en mensgerichte wereld van waarheidsvinding. Het programma is doorspekt met aansprekende voorbeelden uit de fraudeonderzoekspraktijk, met aandacht voor toegevoegde waarde voor internal auditprofessie vanuit een positieve scope op integriteitmanagement. Mede vanuit dit perspectief wordt ook aandacht besteed aan kansrijke (fr)audits, zoals het actuele thema ‘werkplezier’ in relatie tot integriteitmanagement en gedragsbeïnvloeding. En het belang van controls in de context van gedragsbeïnvloeding. Er wordt kennis gedeeld over de kracht van Predictive Profiling-technieken in de context van ‘de bewaking aan de poort’, oftewel effectieve beheersingsmaatregelen bij werving en selectie. Do’s & dont’s, actualiteiten en hot riskscompleteren het programma. Tijdens het college is sprake van een optimale interactie door het geven van ruimte voor vragen en het kunnen inbrengen van eigen praktijkvoorbeelden.

Integrated reporting
Docent: Kavita Nandran, registeraccountant en toezichthouder bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).Kavita is naast haar werk bezig met een wetenschappelijk promotieonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam over Integrated reporting.
Integrated reporting is een vorm van verslaggeving waarbij de onderneming breder rapporteert dan enkel financiële gegevens voorzien van een toelichting maar ook de duurzaamheids- en andere financiële informatie verantwoord aan de stakeholders. Dergelijke rapporten verschaffen de gebruiker van de jaarrekening veel meer informatie over een bredere vorm van waardecreatie die niet enkel gericht is op financiële performance. Wereldwijd neemt de aandacht voor deze vorm van verslaggeving toe.

De kracht van risicomanagement
Docent: Pieter van Ark, Senior Manager Risk Advisory Service bij BDO. Uitgebreide ervaring met opdrachten voor organisatie in de publieke en corporate sector op het gebied van risk management, interne beheersing en internal audit.
Er komen steeds meer nieuwe risico’s bij en het risicolandschap wordt voor organisaties daardoor dusdanig complex, dat de focus op ‘traditionele’ risico’s dreigt te verslappen. Zo blijkt reputatieschade dit jaar het belangrijkste risico, waar dit vorig jaar nog (veranderende) wet- en regelgeving betrof. Cybersecurity (computercriminaliteit, virussen, malware) en een trage economische groei of herstel complementeren dit jaar de top drie. Dit komt naar voren uit het onderzoek BDO Global Risk Landscape 2019.

In de workshop ‘De kracht van risicomanagement’ vertelt Pieter van Ark over het feit dat het belang van goed risicomanagement, ingebed in de bedrijfscultuur, toeneemt, zo blijkt uit de cijfers. Organisaties zien zich geconfronteerd met een steeds breder scala aan risico’s, waardoor het soms lastig prioriteren is. Ook het onderscheiden van serieuze risico’s en minder ernstige, maar meer gehypte risico’s is een aandachtspunt. Organisaties benutten nog niet de volledige kracht van risicomanagement om beter gefundeerde beslissingen te maken en worden ‘afgeleid’ door tal van nieuwe risico’s of de veel minder voor de hand liggende risico’s die het nieuws halen en daardoor al snel meer impact lijken te hebben.  Op interactieve wijze leren de deelnemers risicomanagement bij hun organisaties onder de aandacht

Uitvoeringsdata

  • do 28 mei 2020, vr 29 mei 2020
  • do 8 okt 2020, vr 9 okt 2020

*De sluitingstermijn voor inschrijving bedraagt 20 werkdagen voor de start van een opleiding en 5 werkdagen voor de start van een congres en is een richtlijn. Een opleiding kan vol zijn ruim voor de sluitingsdatum of nog plaatsen beschikbaar hebben na de sluitingsdatum. Informeer altijd naar de mogelijkheden, ook als de inschrijvingstermijn eigenlijk reeds verlopen is: 070-342 4900.

Terug naar het overzicht

Download PDF