Masterclass auditors in de publieke sector

Als auditor bij de Rijksoverheid ben je je bewust van de toenemende complexiteit van de omgeving waarin je werkt. Welke ontwikkelingen en actualiteiten mag je absoluut niet missen? Tijdens deze masterclass maken we een verdieping in wat je in het dagelijks werk op je af ziet komen. Verschillende inhoudelijk experts geven per thema een inspirerende inleiding en zorgen voor extra verdieping in de intercollegiale discussies.

Dagvoorzitter en programmamoderator:
Dr. Martin Dees RA, Strategisch adviseur accountancyvraagstukken bij de Algemene Rekenkamer

Programma
De masterclass bestaat uit twee dagen waarin vier verschillende thema’s worden behandeld. In de ochtend vindt een kennissessie plaats waarbij de deelnemers na een inleiding van een vooraanstaande spreker met elkaar in gesprek gaan. In de middag is er een workshop. In kleiner groepsverband gaan de deelnemers aan de slag met de lesstof.
 
1.   Actualiteiten goed openbaar bestuur: Regels maken in een toenemende complexiteit 
Afgaande op berichten in de media en rapporten van de Algemene Rekenkamer valt op dat de overheid met wetgeving lang niet altijd haar doel bereikt. Meer dan eens zijn wetten niet effectief of zijn er onvoorziene en ongewenste bijeffecten. Soms zijn wetten domweg onuitvoerbaar, zoals de in de Wet milieubeheer verplichte energiebesparende maatregelen. Handhaven in zo’n geval is niet mogelijk door de privacyregels. Waar gaat het mis?

Docenten: Martin de Bree (Lector Erasmus Universiteit) en dr. Martin Dees RA (Strategisch adviseur accountancyvraagstukken bij de Algemene Rekenkamer).
 
2.   Spiegelen aan de accountancybranche
De rol van de accountant en daarmee de kwaliteit van de accountancybranche staat al lange tijd maatschappelijk onder vuur. Een belangrijke taak van autoriteiten als de AFM, Monitoringcommissie Accountancy en verschillende internationale instituten is het toetsen van de kwaliteit in de sector. Over welke kwaliteitsissues gaat het, hoe kunnen we deze interpreteren en wat zijn effectieve kwaliteitsmaatregelen?

Docent: dr. Martin Dees RA (Strategisch adviseur accountancyvraagstukken bij de Algemene Rekenkamer).


3.   Cultuur, gedrag & audit
Cultuur en gedrag onderdeel laten uitmaken van de audit is een vernieuwend idee. Steeds meer groeit het besef dat er verband is tussen bedrijfscultuur en prestaties. Maar een psycholoog kijkt met een heel andere blik naar gedrag dan een auditor. Wat is er nodig om deze expertise te integreren met de traditionele audit?

Docent: Roos Kalker, (Auditmanager Auditdienst Rijk).
 
4.   Actualiteiten begroting en verslaglegging: Integrated thinking
Integrated reporting start met integrated thinking. Een organisatiecultuur waarbij de positieve en negatieve impact op mens en milieubewust worden meegenomen in de besluitvorming. Hoe verander je het denken binnen een organisatie zodanig dat niet meer alleen wordt gekeken naar de financiële component bij beslissingen?

Docent: Brigitte de Graaff (Onderzoeker VU) .

Voor
De masterclass is bedoeld voor (plaatsvervangend) directeuren, controllers, auditors en managers, senior-adviseurs en/of afdelingshoofden die werkzaam zijn in een financiële functie, auditfunctie of beleidsfunctie. Gestreefd wordt naar groepen met deelnemers uit diverse organisaties. Richtlijn: S10-S15.

Deze opleiding vindt online plaats. Wanneer de COVID-19 richtlijnen het toelaten, dan wordt de masterclass fysiek bij de Rijksacademie gegeven.

Uitvoeringsdata

  • wo 15 dec, do 16 dec

*De sluitingstermijn voor inschrijving bedraagt 20 werkdagen voor de start van een opleiding en 5 werkdagen voor de start van een congres en is een richtlijn. Een opleiding kan vol zijn ruim voor de sluitingsdatum of nog plaatsen beschikbaar hebben na de sluitingsdatum. Informeer altijd naar de mogelijkheden, ook als de inschrijvingstermijn eigenlijk reeds verlopen is: 070-342 4900.

Terug naar het overzicht

Download PDF