Maatwerkopleidingen

Liever een opleiding op maat?

Wil je een eigen opleidingsprogramma voor jouw directie of specifiek voor nieuwe medewerkers in jouw organisatie? De Rijksacademie helpt je bij dergelijke opleidingsvragen met maatwerkoplossingen. Samen maken we een passende opleiding.

Drie vormen van maatwerk

Bij de ontwikkeling van de maatwerkopleidingen staat jouw opleidingsvraag centraal. Maatwerk kan in de vorm van een incompany verzorgde reguliere opleiding, aangevuld met casussen en voorbeelden die zijn toegesneden op jouw praktijksituatie. Je kunt ook kiezen voor een opleiding die is samengesteld uit onderdelen van het reguliere aanbod. En je kunt kiezen voor de meest uitgebreide vorm waarbij we een nieuwe opleiding, of zelfs een heel nieuw opleidingsprogramma voor jouw organisatie ontwikkelen. Houd bij het inzetten van maatwerkopleidingen of programma’s rekening met een groepsgrootte van 12 tot 18 deelnemers.

Maatwerk ontwikkelen in 4 stappen

 1. We brengen de wensen in kaart. Wat zijn de leerdoelen? Wat wil je als opdrachtgever bereiken met de opleiding? Wie doen er mee en wat willen zij bereiken?
 2. We bespreken de mogelijke werkvormen en de duur van de opleiding. Ook gaan we in op de docenten die we kunnen inzetten. Daarbij kun je kiezen voor docenten van de Rijksacademie, eigen docenten, docenten van buiten de overheid óf een combinatie.
 3. Op basis van bovenstaande informatie maken we een offerte, met daarin een programmavoorstel, een begroting en – zo mogelijk – een voorstel voor de opleidingsdata.
 4. Nadat we akkoord hebben op de offerte, gaan we aan de slag met de uitwerking en uitvoering van de opleiding.

Overweeg maatwerk bijvoorbeeld bij:

 • taakverbreding van de afdeling
 • de invoering of ontwikkeling van een nieuwe werkwijze
 • introductie van nieuwe medewerkers
 • verdere professionalisering van medewerkers

 

Voorbeeld maatwerkopleiding: Managementgame sturingsrelaties ‘Appeltje – Eitje’.

Op verzoek van een opdrachtgever is voor een selecte doelgroep van 14 deelnemers een maatwerkopleiding ontwikkeld van 1 dagdeel. Aanleiding voor het maatwerk is het aantreden van een aantal nieuwe leden in de directie en besturen. Daarbij bestaat de behoefte om de kwaliteit van de financiële functie te verbeteren, in het bijzonder op het gebied van sturingsrelaties. Er volgt een intakegesprek waarbij onder meer de doelen worden besproken, de doelgroep, het budget, een globale opzet van een programma met eventuele specifieke wensen als de inzet van docenten vanuit de eigen organisatie en wie de contactpersoon zal zijn. De Rijksacademie stelt op basis van dit gesprek een offerte op. Wanneer deze offerte akkoord wordt bevonden, wordt het programma meer in detail ingevuld en de docenten vastgelegd.

De datum is in overleg met de opdrachtgever gekozen. Deze heeft bovendien voor een ochtenddeel met aansluitend lunch op de Rijksacademie gekozen. De deelnemers zijn door de opdrachtgever geselecteerd. De Rijksacademie beschikt over een rijksbreed netwerk van docenten, waar voor deze opleiding gebruik van is gemaakt. De leerdoelen en voorbeelden zijn in nauw overleg samengesteld zodat de opleiding aansluit bij de leerbehoeften van de organisatie en de praktijk van de deelnemers.

De opdrachtgever opent zelf de opleiding en legt het belang ervan uit. Na een korte introductie van de kenmerken van een agentschap en het sturingsmodel, gaan de deelnemers actief aan de slag in het managementgame dat bekend staat als ‘Appeltje – Eitje’. De deelnemers ervaren actief wat de verschillende functies, de samenhangende belangen betekenen en hoe deze uit te werken door de positie in te nemen van een agentschap, een beleidsopdrachtgever dan wel een financiële stafdirectie. Aan de hand van het sturingsmodel wordt een aantal thema’s en dilemma’s besproken naar aanleiding van de simulatie, de ervaringen van de deelnemers en het ideaalmodel.

Na afloop van deze maatwerkopleiding is:

 • kennis genomen van de opzet en werking van het sturingsmodel van een agentschap
 • ervaren en begrepen wat de verschillende belangen tussen opdrachtnemer, opdrachtgever en eigenaar tijdens een besluitvormingsproces kunnen zijn
 • inzicht verworven in de uitdagingen en valkuilen bij de werking van het model.

 

Voor meer informatie over maatwerkopleidingen : (070) 342 49 00.