Kwantitatieve methoden en technieken

Steekproeven leveren de financial auditor een schat aan informatie op. De auditors die meer willen weten van het opzetten van een steekproef zijn bij deze opleiding aan het juiste adres. Je leert wanneer welke steekproeftechnieken toepasbaar zijn, en hoe je een steekproef opzet en evalueert.

Voor
Auditors en auditmanagers met ervaring met financial auditing bij de Rijksoverheid. Richtlijn: S10-S15.

Daarom deze opleiding
De steekproef is een belangrijk instrument in de praktijk van de financial auditor. Ook in het auditproces zoals dat is voorgeschreven in het Handboek Auditing Rijksoverheid (HARo). Kennis van de benodigde kwantitatieve methoden en technieken is daarom een onmisbaar onderdeel van je instrumentarium.

Hiermee kom je terug
Je leert hoe je steekproeven opzet, uitvoert en evalueert. Binnen het gehele auditproces weet je de steekproef goed te plaatsen. Je maakt kennis met statistische en niet-statistische steekproeftechnieken, zoals de waarde-eenhedensteekproef, kritische deelwaarnemingen en schattingen met de normale verdeling. Daarbij wordt ingegaan op de specifieke uitgangspunten en normen zoals deze van toepassing zijn bij de Rijksoverheid. Je doet bovendien ervaring op hoe het trekken van een steekproef in de praktijk werkt. Het moet aselect, maar hoe doe je dat? Om daar achter te komen ga je in deze opleiding zelf aan de slag.

Na afloop kun je:

  • nut, noodzaak en omvang van een steekproef bepalen
  • bij het uitvoeren van de financial audit een eenvoudige steekproef opzetten en uitvoeren
  • bepalen in welke situatie je bepaalde steekproeftechnieken kunt gebruiken
  • verschillende trekkingstechnieken overzien
  • de resultaten van een steekproef evalueren in combinatie met de uitkomsten van andere controles
  • de begrippen ‘betrouwbaarheid’ en ‘nauwkeurigheid’ in de praktijk toepassen


Zo pakken we het aan
De kern van de opleiding is een casus waarin je een steekproef opzet, uitvoert en evalueert. De casus wordt afgewisseld met theorie, presentaties, oefeningen en discussies. Je gaat met het softwarepakket IDEA aan de slag om uit een massa gegevens een steekproef te trekken. Er is ruim tijd om in te gaan op ervaringen en vragen van de deelnemers.

Terug naar het overzicht

Download PDF