IThiek: IT en Ethiek

We leven in een wereld waar algoritmes in toenemende mate bepalen welk nieuws we te zien krijgen, het stemgedrag van de burger wordt beïnvloed en zelfrijdende auto’s beslissen hoe ze moeten handelen in noodsituaties.

Deze veranderingen gaan een steeds grotere rol spelen in de samenleving en er treden dilemma’s op. Deze dilemma’s bevinden zich op het snijvlak van ethiek en IT: IThiek. Hier is sprake van een grijs gebied. Filosofen, IT’ers, juristen, overheden en het bedrijfsleven buigen zich over vragen als: Wie is aansprakelijk als een zelfrijdende auto een ongeluk veroorzaakt? Hoe waarborgen we de democratie in een wereld waar (buitenlandse) trolaccounts ons stemgedrag beïnvloeden? Hoe ver mag een overheid gaan om de veiligheid van burgers te waarborgen?

 

Voor

Medewerkers die te maken hebben met ICT-vraagstukken tijdens adviestrajecten, onderzoektrajecten, toezichtwerkzaamheden, beleidsvorming en besluitvorming. Dit kan in de volgende rollen zijn: (senior) beleidsmedewerker, (senior) adviseur bedrijfsvoering, (senior) adviseur, (senior) wetenschappelijk medewerker, (senior) inspecteur, projectleiders, programmamanagers en lijnmanagers. Richtlijn: S11 - S15

 

Daarom deze opleiding

Sessies met verschillende werkvormen waarbij interactie met elkaar centraal staat. De interactie is met een brede doelgroep om de dialoog aan te gaan. De opleiders hebben een verschillende achtergrond. Er zullen experts aan het woord zijn vanuit de rijksoverheid, Utrecht Data School (Universiteit Utrecht) en de Radboud Universiteit Nijmegen.

 

Hiermee kom je terug

De opleiding behandelt in een kort tijdsbestek de belangrijkste ethische dilemma’s die spelen bij kunstmatige intelligentie, robotisering, privacy, security en data.

Na afloop:

  • ben je bewust over de verschillende ethische dillema’s die spelen binnen de wereld van IT en rijksoverheid
  • heb je via een simulatie een security/privacy dilemma ervaren
  • weet je wat de belangrijkste ethische vraagstukken zijn bij projecten en opdrachten met een datacomponent
  • weet je waar je verdiepende literatuur over dit onderwerp kunt vinden en welke bronnen je over dit onderwerp kunt raadplegen
  • kom je erachter wanneer het verstandig is om een expert in te schakelen als er ethische kwesties spelen
  • leer je beter te beredeneren waarom je bepaalde keuzes maakt bij het optreden van een dilemma dankzij inzicht in de ethische stromingen

 

Zo pakken we het aan
De ochtend bestaat uit een schets van de context, een introductie in ethiek en een bespreking van de laatste ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie en robotisering. In de middag treed je op in een simulatie waarbij je ethische keuzes moet maken op het gebied van privacy en security. Daarna ga je aan de slag met de ethische data-assistent (DeDa) om ethische dilemma’s te tackelen bij projecten en opdrachten met een datacomponent.

Uitvoeringsdata

  • di 29 okt (Vol)
  • do 12 dec

*De sluitingstermijn voor inschrijving bedraagt 20 werkdagen voor de start van een opleiding en 5 werkdagen voor de start van een congres en is een richtlijn. Een opleiding kan vol zijn ruim voor de sluitingsdatum of nog plaatsen beschikbaar hebben na de sluitingsdatum. Informeer altijd naar de mogelijkheden, ook als de inschrijvingstermijn eigenlijk reeds verlopen is: 070-342 4900.

Terug naar het overzicht

Download PDF