Hoe werkt de arbeidsmarkt?

In deze opleiding staat het functioneren van de arbeidsmarkt centraal. Vertrekpunt is de economische theorie, maar deze is niet onverkort toepasbaar op de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt wordt namelijk gekenmerkt door een veelheid aan informatieproblemen en fricties die het lastig maken om te spreken van ‘marktwerking’. Centraal staat wat arbeidsmarktbeleid (niet) kan doen voor het zo goed mogelijk functioneren van de arbeidsmarkt en welke actoren (inclusief overheid en sociale partners) daarbij een rol kunnen spelen.

 

Deze uitgebreide inleiding in de arbeidsmarkttheorie stelt je in staat om mee te praten over actuele vraagstukken van het arbeidsmarktbeleid. Alle belangrijke onderwerpen van het vakgebied komen aan bod. Veel aandacht wordt vanzelfsprekend besteed aan de actualiteit. De opleiding wordt verzorgd door acht docenten, afkomstig van ministeries, universiteiten, SEOR en het Centraal Planbureau:  Paul de Beer, Fabian Dekker, Ronald Dekker, Jan Donders, Roel van Elk, Charissa Freese, Bas van der Klaauw en Joop Schippers.

Voor
Beleidsmedewerkers die hun kennis van de economie van de arbeidsmarkt willen vergroten of opfrissen. Het is handig als je al wat economische basiskennis hebt, maar dat is niet noodzakelijk.

Daarom deze opleiding

Je wilt op een kritische manier deelnemen aan discussies over het arbeidsmarktbeleid. Over uiteenlopende vraagstukken met betrekking tot arbeidsmarkt en sociale zekerheid heb je na deze opleiding een duidelijk beargumenteerde mening.

 

Hiermee kom je terug

Je hebt kennisgemaakt met uiteenlopende onderwerpen uit de arbeidsmarkttheorie en je bent op de hoogte van recente  ontwikkelingen met betrekking tot het arbeidsmarktbeleid en het arbeidsmarktonderzoek.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • inleiding met vooral aandacht voor de vraag wat de arbeidsmarkt anders maakt dan andere markten
  • het psychologische perspectief op het gedrag op interne arbeidsmarkten
  • arbeidsverhoudingen en het levensloopperspectief
  • arbeidsmarkt, vergrijzing en duurzame inzetbaarheid
  • arbeidsaanbod: prikkels en beleid
  • de technologische ontwikkelingen en de arbeidsmarkt
  • een microsimulatiemodel voor de analyse van de structurele effecten op het arbeidsaanbod van wijzigingen in het belastingstelsel en in het stelsel van sociale zekerheid (MICSIM)
  • een sociologische kijk op de arbeidsmarkt
  • een macro-economische analyse van de arbeidsmarkt
  • slotbeschouwing met vooral aandacht voor het arbeidsmarktbeleid

 

Zo pakken we het aan

Je ontvangt een uitgebreide leeslijst met publicaties die je kennis van de aangesneden onderwerpen kunnen vergroten. Uiteenlopende actuele arbeidsmarktvraagstukken komen aan bod. Via groepsdiscussies en het maken van opdrachten wordt interactiviteit gestimuleerd. Deelnemers worden bovendien aangemoedigd om via een pitch of een korte notitie over een onderwerp naar keuze een groepsdiscussie op gang te brengen.

Terug naar het overzicht

Download PDF