HR-in control

Binnen de rijksoverheid wordt continu gewerkt aan een professionele en efficiënte bedrijfsvoering. Van HR-adviseurs wordt een bedrijfsmatige aanpak verwacht. Een gedegen cijfermatige onderbouwing van voorstellen en scherpe analyses dragen bij aan een zakelijkere benadering in onder andere de HR-praktijk. Voor een cijfermatige onderbouwing wordt nauw samengewerkt tussen HR, P-Direkt, informatiespecialisten, control/FEZ en ICT.

Voor
Eerstelijns HR-adviseurs en controllers, bedrijfsvoering-adviseurs, data-analisten en informatie-specialisten.

Daarom deze opleiding
In deze opleiding leer je hoe de 'basis op orde' gebracht kan worden: HR-in control. Wat zijn de belangrijkste HR-cijfers? Hoe wordt beleid gekwantificeerd? Wat is een HR-dashboard? Welke ken- en stuurgetallen zijn relevant? Hoe ziet jouw HR-beleid er cijfermatig gezien uit? Wat zijn de facts en analyses? Er wordt gewerkt met presentaties, eigen casuïstiek en best-practices.

Hiermee kom je terug
De opleiding heeft je handvatten aangereikt die je in staat stellen het lijnmanagement beter cijfermatig te ondersteunen en te adviseren over HR-vraagstukken als mobiliteit, ziekteverzuim, opleidingsrendement en vacaturevervulling.

Na afloop:

  • heb je een vergroot financieel bewustzijn op het gebied van personele uitgaven
  • heb je inzicht in de betekenis van apparaatskosten (P) binnen de Rijksbegroting;
  • ken je de betekenis van HR- in control in de praktijk
  • heb je enig inzicht in de mogelijkheden van het dashboard P van P-Direkt
  • heb je geleerd welke ken- en stuurgetallen te hanteren zijn bij de verantwoording van het P&O-beleid


Zo pakken we het aan
Ervaren experts uit de praktijk en een consultant zijn de docenten van deze opleiding. Zij delen hun actuele kennis, dilemma’s en casuïstiek in een setting waarin veel ruimte is voor discussie en uitwisseling van ervaringen. In de opleiding wordt met een integrale casus gewerkt.

Bij de bevestiging van deelname wordt de beschrijving van het Ministerie voor Burgerschapskunde en Leefomgeving al beschikbaar gesteld, naast een huiswerkopdracht over de HR-sturing in de organisatie en een korte beschrijving van een Krachtenveld-analyse. Ten slotte wordt als zelfwerkzaamheid verondersteld dat een hoofdstuk uit het leerboek Ken- en stuurgetallen voor personeelsmanagement (van Baarda en Kouwenhoven) van tevoren gelezen wordt.

In de simulatie (duur: een halve dag) staat het doel/probleem centraal. Meerdere personeelsvraagstukken worden in de simulatie behandeld. Op deze wijze worden de vaardigheden getraind die nodig zijn om in actuele werksituaties met vraagstukken op het gebied van 'HR-in control' om te gaan.
De deelnemers ontvangen voorafgaand aan de opleiding het boek Ken- en stuurgetallen voor personeelsmanagement (van  Baarda en Kouwenhoven).

 

Terug naar het overzicht

Download PDF