HR-Analytics

De rijksoverheid werkt steeds meer met data-analyses, extrapolaties van beleid, trendanalyses, scenario’s en onderbouwde voorspellingen. Met datagedreven werken hoef je als HR-adviseur niet meer alleen te volstaan met een mondeling advies en ben je een goede gesprekspartner voor het management.

Op HR-terrein staat analytics weliswaar nog in de kinderschoenen, maar P-Direkt en BZK maken meer en meer gebruik van data-scientists.

Daarom deze opleiding
In deze opleiding leer je over de nieuwste datatechnieken, de totstandkoming van analyses en over de kracht van info-graphics. Data vertalen naar ontwikkelingen en trends en nieuwe inzichten en prognoses.

Kennis op het niveau van HR-in control en P&C-cyclus is een voorwaarde voor deelname aan de opleiding HR-analytics.

Voor
Ervaren HR-adviseurs, bedrijfsvoeringsadviseurs, auditors en financieel adviseurs met al opgedane kennis uit de vooropleidingen HR-in control en de vervolgopleiding P&C-cyclus en HR-accounting of een vergelijkbaar kennisniveau.

 

Na afloop:

  • weet je hoe je een analyseboom of een analysemodel kunt opstellen
  • kun je grafieken en tabellen lezen en daaruit conclusies trekken
  • ken je het verschil tussen samenhang en causaliteit en heb je hiermee geoefend
  • weet je hoe een analyse wordt uitgevoerd en kan je een vraag vertalen naar een analyse met een of meer analysevragen
  • heb je kennisgemaakt met een manier om gestructureerd en overtuigend te rapporteren en te presenteren met datavisualisatie

 

De deelnemers ontvangen na afloop van de opleiding het boek 'HR-analytics:
Waarde creëren met datagedreven HR-beleid' (Toine Al en Irma Doze).

 

Terug naar het overzicht

Download PDF