Fraudepreventie en detectie

Integriteitschendingen zoals fraude en corruptie hebben een grote impact op de publieke sector. Niet alleen is er groot geld mee gemoeid, het vormt ook een risico voor het vertrouwen in de overheid. Wat wordt er van overheidsaccountants verwacht als het gaat om fraudebeheersing en integriteitmanagement? Welke rol spelen zij als er signalen van mogelijke integriteitschendingen zijn? In deze opleiding leer je op actieve wijze hoe je meer succesvol kunt worden in het herkennen van onder meer fraudesignalen, hoe je dit effectief bespreekbaar maakt en op welke wijze hieraan opvolging kan worden gegeven.  

Voor

Overheidsaccountants, controllers en medewerkers directie FEZ. Richtlijn: S11-S14

Daarom deze opleiding
Accountants spelen een cruciale rol bij het opvangen van signalen op het gebied van integriteitsschendingen als fraude en corruptie. Niet voor niets dat de NBA het PE-onderwerp Fraude verplicht heeft gesteld voor alle accountants. In deze opleiding wordt je bewustzijn vergroot van hetgeen er van je verwacht wordt als intern accountant. Je leert frauderisicofactoren te identificeren en de gevolgen voor je controle-aanpak te bepalen. Ook leer je risico’s en signalen intern bespreekbaar te maken en wat te doen als intern niet de juiste opvolging wordt gegeven aan dergelijke signalen.

Na afloop:

  • is je begrip vergroot ten aanzien van fraudepreventie en detectie en de oorzaken daarachter
  • zijn je vaardigheden ontwikkeld in het onderkennen van integriteitsschendingen, als ook je bewustwording inzake de consequenties van het niet naleven van relevante wet- en regelgeving
  • leer je wat te doen als er niet de juiste opvolging wordt gegeven aan fraudesignalen
  • zijn je vaardigheden vergroot in het omgaan met dilemma’s
  • ben je op de hoogte van actuele ontwikkelingen (artificiële Intelligentie, identiteitsfraude, etc.) 


Zo pakken we het aan
In een interactief programma worden de deelnemers door ervaren experts van de Rijksoverheid en daarbuiten meegenomen in de boeiende en mensgerichte wereld van fraudebeheersing en integriteitmanagement. Met aandacht voor praktijkvoorbeelden en de actuele gedrags- en beroepsregels en de resultaten van wetenschappelijke - en praktijkonderzoeken naar de voor fraudebeheersing benodigde competenties. In het tweedaagse programma worden theoretische onderdelen met werkvormen en praktijkvoorbeelden afgewisseld. Een EU-gecertificeerde anti-fraude game maakt ook deel uit van het programma.
 
 

Uitvoeringsdata

  • ma 11 mei, di 12 mei

*De sluitingstermijn voor inschrijving bedraagt 20 werkdagen voor de start van een opleiding en 5 werkdagen voor de start van een congres en is een richtlijn. Een opleiding kan vol zijn ruim voor de sluitingsdatum of nog plaatsen beschikbaar hebben na de sluitingsdatum. Informeer altijd naar de mogelijkheden, ook als de inschrijvingstermijn eigenlijk reeds verlopen is: 070-342 4900.

Terug naar het overzicht

Download PDF