Opleiding Monitoren, evalueren en leren

Het doel van monitoren en evalueren is om de maatschappelijke toegevoegde waarde van publiek geld te vergroten door meer inzicht in de impact van beleid te krijgen en daarnaar te handelen.

Ben je betrokken bij de beleidscyclus en wil je meer leren over de wijze waarop je monitoring en evaluatie in elke fase kunt inzetten om tot effectiever beleid te komen? De opleiding monitoren, evalueren en leren is dan wat voor jou. In zes modules leer je waarom het belangrijk is om in elke fase van de beleidscyclus te monitoren en/of te evalueren én hoe je dit op hoofdlijnen aanpakt. De modules bestaan uit een interactieve afwisseling van e-learning, live webinars en opdrachten. Je kunt je inschrijven voor één of meerdere modules. Klik op de titel van de onderstaandemodules voor meer informatie en om je aan te melden.

 

Module: Generieke module monitoren en evalueren
In de generieke module leer je wat precies wordt verstaan onder doeltreffend en doelmatig beleid. Wat is het doel van evalueren en monitoren, algemeen en per beleidsfase? En welke evaluatiemethode(n) kun je inzetten in elke fase? Hierbij zet je de Toolbox Beleidsevaluaties in om tot de best passende evaluatiemethode(n) te komen. Deze module bestaat uit een e-learning met voorbereidingsopdrachten en een webinar en duurt in totaal ongeveer één dag.

 

Module: Strategische onderzoeks- en evaluatieagenda (SEA)
Een strategische evaluatieagenda bevat de scope en de planning (4 tot 7 jaar vooruit) van de monitors en evaluaties op beleidsthema’s, gebaseerd op de inzichtbehoefte per thema. In deze module leer je wat het doel en het belang is van een SEA, welke eisen hieraan worden gesteld en welke (vier) stappen er nodig zijn om tot een SEA te komen.
Deze module bestaat uit een e-learning met voorbereidingsopdrachten, twee webinars en een praktijkopdracht. In totaal duurt deze module ongeveer 2 dagen.

 

Module: Probleemanalyse, gedragsinzichten en ex ante evaluatie
Module 3 van de opleiding bestaat uit twee delen. In deel A leer je over de eerste fase van de beleidsvoorbereiding: de probleemanalyse en het ontwikkelen van beleidsopties, met gebruikmaking van gedragsinzichten. In deel B behandelen we de vervolgfase van de beleidsvoorbereiding: de ex ante evaluatie. Deze fase bestaat uit de volgende stappen: het bepalen van evaluatievragen en -criteria, de effectbepaling en het systematisch vergelijken van beleidsopties.
De module bestaat uit twee e-learnings met voorbereidingsopdrachten en twee webinars. In totaal duurt deze module ongeveer 1,5 à 2 dagen.

 

Module: Monitoring en bijsturen
Gedurende de uitvoeringsfase van beleid houd je de (tussen)resultaten van je beleid in de gaten om te kunnen bijsturen. Tijdens deze module leer je hoe je zinvolle en meetbare prestatie-indicatoren koppelt aan je beleid, hoe je de validiteit en betrouwbaarheid van je periodieke metingen waarborgt en hoe je met behulp van de monitoringsinformatie vaststelt op welke wijze je het beleid kunt bijsturen.
Deze module bestaat uit 1 webinar. In totaal duurt deze module 1/2 dag.

 

Module: Ex post evaluatie
Het doel van ex post evaluatie is te leren van gevoerd beleid. Tijdens deze module leer je in welke situaties je ex post evaluatie toepast, hoe je precies komt tot de evaluatietypen en -methoden die in jouw specifieke situatie het meeste inzicht genereren en hoe je een scherpe hoofdvraag voor je ex post evaluatie formuleert. Hierbij maak je ook gebruik van de Toolbox Beleidsevaluaties.  Deze module bestaat uit twee webinars en tussendoor een opdracht. In totaal duurt deze module ongeveer 1 dag.

 

Module: Syntheseonderzoek en periodieke rapportage 
Met een synthese en/of periodieke rapportage breng je de waardevolle inzichten die je met de SEA (zie module 2) hebt verzameld, samen op het niveau van een beleidsthema. Dit helpt je om tot overstijgende conclusies te komen over de (voorwaarden voor) doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid op dat thema. Zo doe je weer nieuwe inzichten op, die je helpen in de verdere beleidsverbetering ter verhoging van maatschappelijke toegevoegde waarde. In deze module leer je hoe je met een synthese en periodieke rapportage inzicht krijgt in de voortgang en behaalde resultaten op een beleidsthema en verklaringen daarvoor, hoe je inzicht krijgt in je beleidsproces en governance, hoe je implicaties aan je synthese ontleent, voor (a) bijsturing/herijking van je beleid en (b) toekomstige evaluatie en monitoring.
Deze module bestaat uit 1 webinar. In totaal duurt deze module 1/2 dag.