Economie van de overheid

In deze online opleiding staat de economie van de overheid centraal. Veel behandelde onderwerpen liggen op het terrein van wat traditioneel de leer van de openbare financien heet. Centraal staat wat de overheid kan doen om een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan de maatschappelijke welvaart. Deze uitgebreide inleiding in de economie van de overheid stelt je in staat om mee te praten over actuele vraagstukken van de overheidsfinanciën. Alle belangrijke onderwerpen van het vakgebied krijgen aandacht. Veel aandacht wordt vanzelfsprekend besteed aan de actualiteit.
 
In deze opleiding komen enkele onderwerpen aan bod die ook in de opleiding Economie voor beleidsmakers worden besproken. De opleiding Economie van de overheid  behandelt echter ook onderwerpen die in de opleiding Economie voor beleidsmakers geen aandacht krijgen. Omgekeerd maken niet alle onderwerpen van de opleiding Economie voor beleidsmakers deel uit van de opleiding Economie van de overheid.
 
Voor
Beleidsmedewerkers die hun kennis van de economie van de overheid willen vergroten of opfrissen. Het is handig als je al wat economische basiskennis hebt, maar dat is niet noodzakelijk.
 
Daarom deze opleiding
Je wilt op een kritische manier deelnemen aan discussies over het financieel-economische beleid. Over uiteenlopende vraagstukken van de overheidsfinanciën en de inrichting van de collectieve sector heb je na deze opleiding een duidelijk beargumenteerde mening. 
 
Hiermee kom je terug
Je hebt theoretische bagage verzameld over de economie van de overheid en je bent op de hoogte van recente discussies over het financieel-economische beleid.
 
De volgende onderwerpen komen aan bod:
 • kernbegrippen van de overheidsfinanciën
 • de rol van de overheid
 • de politieke besluitvorming
 • de economische ontwikkeling en het overheidsbeleid, met aandacht voor zowel het conjunctuur- als het structuurbeleid
 • vergrijzing en de houdbaarheid van de overheidsfinanciën
 • het Nederlandse pensioenstelsel
 • het Nederlandse begrotingsbeleid
 • de inrichting van de verzorgingsstaat
 • de belastingen en premies en hun invloed op de economische ontwikkeling
 • de decentrale overheden
 • de financiën van de Europese Unie
 • de Europese schuldencrisis en de verdieping van de Economische en Monetaire Unie
 
Zo pakken we het aan
Je ontvangt exemplaren van geactualiseerde versies van relevante hoofdstukken van Toegang tot de collectieve sector van Jan Donders en Raymond Gradus. Uiteenlopende actuele vraagstukken van de overheidsfinanciën komen aan bod. Over de exacte onderwerpen beslissen de deelnemers mee. Er is veel ruimte voor vragen en discussie. 
Terug naar het overzicht

Download PDF