Economie voor beleidsmakers

Deze vierdaagse opleiding biedt een inleiding in de onderdelen van het economische vakgebied die nuttig zijn voor beleidsmakers. Zij is bedoeld voor deelnemers met een beperkte kennis van het economische vakgebied die een steviger positie willen innemen in de gesprekken en discussies met hun economisch geschoolde collega’s. Zij is ook geschikt voor deelnemers met een economische opleiding die hun economische kennis willen opfrissen. Deze opleiding voorziet je niet alleen van theoretische bagage en de toepassingsmogelijkheden daarvan in de beleidspraktijk, maar ook van kennis van uiteenlopende economische instituties. Deze opleiding voorziet je niet alleen van theoretische bagage en de toepassingsmogelijkheden daarvan in de beleidspraktijk, maar ook van kennis van uiteenlopende instituties.

Voor
Beleidsmedewerkers die willen weten wat de economie te vertellen heeft met relevantie voor de vormgeving van verschillende soorten overheidsbeleid. De opleiding is bedoeld voor zowel economen als deelnemers met een andere opleiding.
 
Daarom deze opleiding
Als je op een financiële of economische afdeling bij het Rijk werkt, moet je meer dan alleen de basisbegrippen van de economie onder de knie hebben. Er wordt ook van je verwacht dat je op de hoogte bent van relevante economische theorieën en hun toepassingsmogelijkheden. Deze opleiding geeft je een stevige basis.
 
Hiermee kom je terug
Je kent de argumenten voor en tegen overheidsbemoeienis met de economie. Je kunt aangeven hoe de overheid met het financieel-economische beleid invloed kan uitoefenen op de economische ontwikkeling en je weet hoe het begrotingsbeleid in Nederland wordt gevoerd. Je bent bovendien op de hoogte van de vormgeving van het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank en je weet hoe de Europese Unie werkt.
 
De volgende onderwerpen komen aan bod:
  • de rol van de overheid
  • de economische ontwikkeling en het overheidsbeleid, met aandacht voor zowel het conjunctuur- als het structuurbeleid
  • enkele kernbegrippen van de overheidsfinanciën
  • het Nederlandse begrotingsbeleid
  • de voor- en nadelen van vrijhandel en van vrij internationaal kapitaalverkeer
  • het monetaire beleid
  • de financiën van de Europese Unie
  • de Europese schuldencrisis en de verdieping van de Economische en Monetaire Unie

 
Zo pakken we het aan
Je ontvangt exemplaren van geactualiseerde versies van relevante hoofdstukken van Toegang tot de collectieve sector van Jan Donders en Raymond Gradus. Uiteenlopende actuele vraagstukken van het financieel-economische beleid komen aan bod. Over de exacte onderwerpen beslissen de deelnemers mee. Er is veel ruimte voor vragen en discussie. Deelnemers toetsen hun kennis via Kahootquizzen.

Uitvoeringsdata

  • di 22 jun, do 24 jun, di 29 jun, do 1 jul

*De sluitingstermijn voor inschrijving bedraagt 20 werkdagen voor de start van een opleiding en 5 werkdagen voor de start van een congres en is een richtlijn. Een opleiding kan vol zijn ruim voor de sluitingsdatum of nog plaatsen beschikbaar hebben na de sluitingsdatum. Informeer altijd naar de mogelijkheden, ook als de inschrijvingstermijn eigenlijk reeds verlopen is: 070-342 4900.

Terug naar het overzicht

Download PDF