Economie van de publieke belangen

Wat zijn ‘publieke belangen’? Hoe kunnen we die het best borgen - via de markt, via private institutionele arrangementen, of via de overheid? Deze opleiding reikt je hiervoor een denkkader aan, dat een raamwerk biedt voor de invulling van de rol van de overheid. Dit raamwerk wordt toegepast op concrete beleidsdossiers.

De opleiding is sterk multidisciplinair: startend vanuit de economische wetenschap, spelen inzichten uit evolutionaire biologie, gedragseconomie/psychologie, historie, geografie, politicologie, en het recht een belangrijke rol. De opleiding haakt ook aan bij actuele beleidsthema's, zoals big tech en fintech, publieke verantwoordelijkheid van aandeelhouders, multilaterale instituties als de EU, overnames in vitale sectoren, Covid-19, stedelijke agglomeraties, stad versus platteland, en het polulisme.

 

Voor 
Beleidsmedewerkers die het overheidsbeleid vormgeven en beter willen begrijpen wat de relevante afwegingen zijn rondom publieke belangen en de rol van de overheid. Economische voorkennis is behulpzaam, maar niet noodzakelijk.

Daarom deze opleiding
Deze opleiding leert je gestructureerd na te denken over publieke belangen en de rol van de overheid, en reikt daarvoor diverse economische concepten aan. 

 Na het afronden van de opleiding:

  • kun je marktfalen en publieke belangen identificeren en daarmee de rol van de overheid vormgeven
  • kun je systematische maatschappelijke kosten-batenanalyses maken van overheidsinterventies en het toezicht op markten
  • kun je argumenten vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines met elkaar vergelijken en onder één noemer brengen
  • kun je de uiteenlopende belangen van maatschappelijke partijen onderkennen
  • kun je de risico's van overheidsoptreden inschatten 
  • kun je doordenken hoe overheidsoptreden eruit moet zien

Zo pakken we het aan
Deze in hoge mate interactieve opleiding is gebaseerd op een reader met toegankelijke artikelen over de onderhavige problematiek en het boek 'De cirkel van goede intenties' van Lans Bovenberg, Harry van Dalen en Coen Teulings.

Deelnemers bereiden in kleine groepjes tijdens de opleiding een presentatie voor, waarin zij de stof toepassen op actuele beleidsproblematiek.

Een of meer toonaangevende gastsprekers geven op het terrein van  hun expertise hun visie op publieke belangen, markt- en overheidsfalen. 

 

Uitvoeringsdata

  • vr 1 okt, vr 8 okt, vr 15 okt, vr 29 okt, vr 5 nov

*De sluitingstermijn voor inschrijving bedraagt 20 werkdagen voor de start van een opleiding en 5 werkdagen voor de start van een congres en is een richtlijn. Een opleiding kan vol zijn ruim voor de sluitingsdatum of nog plaatsen beschikbaar hebben na de sluitingsdatum. Informeer altijd naar de mogelijkheden, ook als de inschrijvingstermijn eigenlijk reeds verlopen is: 070-342 4900.

Terug naar het overzicht

Download PDF