Economie van de publieke belangen

Wat zijn ‘publieke belangen’? Hoe kunnen we die het best borgen - via de overheid, via de markt, of via beide? Wanneer faalt de markt, en wanneer faalt de overheid? Deze opleiding reikt je een praktisch raamwerk aan dat je kunt toepassen bij het invullen van de rol van de overheid. Een economisch denkkader dat je helpt om publieke belangen te identificeren en afwegingen te maken met  betrekking tot overheidsbeleid. Elementen van dat denkkader zijn bijvoorbeeld: incentives, asymmetrische informatie, externaliteiten, governance, intrinsieke motivatie, principaal-agentproblemen, ‘niet-contracteerbare’ kwaliteit van (semi-)publieke diensten en onvoorziene effecten van overheidsbeleid. De besproken thematiek haakt aan bij hedendaagse ontwikkelingen, zoals publieke belangen omtrent open/big data, privacy, digitale platforms, fintech en overnames in vitale sectoren.

Voor 
Beleidsmedewerkers die beter willen begrijpen wat de relevante afwegingen zijn rondom publieke belangen en de rol van de overheid, en behoefte hebben aan een analytisch kader dat houvast geeft. De opleiding is relevant en toegankelijk voor deelnemers zonder economische voorkennis, en deelnemers met een economische achtergrond die specifieke kennis over de rol van de overheid willen opdoen.

Daarom deze opleiding
Deze opleiding leert je gestructureerd na te denken over publieke belangen en de rol van de overheid, en reikt daarvoor diverse economische concepten aan die worden besproken aan de hand van actuele beleidsthema’s en de beleidsvelden van diverse ministeries en toezichthouders. De opleiding reikt een praktisch raamwerk aan, dat inzichtelijk maakt wat de parameters en omstandigheden kunnen zijn die van belang zijn voor het overwegen van overheidsingrijpen. De opleiding structureert datgene wat vaak toch nog op gevoel wordt gedaan, vanuit de gedachte dat het allemaal geen exacte wetenschap is. De opleiding maakt duidelijk dat er desondanks veel te winnen valt bij een systematische toepassing van een praktisch raamwerk waarmee de aanleiding voor én impliciete kosten van overheidsinterventie in beeld worden gebracht. 

 

Na afloop kun je:

  • discussies en analyses over overheidsinterventies en toezicht in markten en (semi-) publieke sectoren beter volgen
  • steviger en inhoudelijk deelnemen aan discussies over de rol van de overheid
  • publieke belangen identificeren en afwegingen maken over markt versus overheid 
  • bedenken hoe overheidsoptreden er onder verschillende omstandigheden uit moet zien

Zo pakken we het aan
Deze in hoge mate interactieve opleiding is gebaseerd op het boek 'Markets or Governments: Choosing between imperfect Alternatives' (tweede editie) van Charles Wolf Jr. en enkele toegankelijke artikelen. De opleiding bespreekt de economische theorie en past deze toe op de actuele beleidsdiscussies in Nederland, via inbreng van en praktijkdiscussies met de deelnemers en toonaangevende gastsprekers. 

De opleidingsdagen krijgen invulling met 'colleges', gezamenlijke discussies over de dagelijkse beleidsproblematiek, groepsopdrachten in diverse werkvormen en gastlezingen. Deelnemers bereiden (in kleine groepen) tijdens de opleiding één keer een presentatie voor, waarin zij de stof toepassen op actuele beleidsproblematiek.

Toonaangevende gastsprekers geven hun visie op publieke belangen, markt- en overheidsfalen. Recente gastsprekers waren bijvoorbeeld: Jos Huigen (directeur Public en Regulatory Affairs, KPN), Arjen Gielen (algemeen directeur Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen) en Ben Geurts (raadadviseur van de minister-president, ministerie van Algemene Zaken).

 
Docent
De docent is dr. Paul de Bijl, zelfstandig adviseur op het gebied van marktordening, mededinging en regulering (Radicand Economics) en senior docent aan de Universiteit Utrecht. Eerder was Paul hoofd van de sector Marktordening van het Centraal Planbureau en gasthoogleraar reguleringseconomie aan de WHU business school (Duitsland). Paul verzorgt, naast (maatwerk) executive sessies voor ministeries en toezichthouders, een blok over de economie van digitale platformen voor een executive MBA aan Nyenrode. Over het laatstgenoemde onderwerp verzorgt hij samen met Nicolai van Gorp bovendien een opleiding op de Rijksacademie.

 

Terug naar het overzicht

Download PDF