Economie van de financiële markten en instellingen

Hoe werken de financiële markten en de financiële instellingen en hoe beïnvloeden zij de economische ontwikkeling? Kun je het financiële systeem zijn gang laten gaan of is overheidsbemoeienis noodzakelijk? Deze opleiding geeft je in korte tijd een overzicht van de economie van de financiële markten en instellingen.
 
Voor
Beleidsmedewerkers die willen weten hoe het financiële systeem werkt en welke rol de overheid met betrekking tot dit systeem zou moeten spelen. De opleiding is ook geschikt voor niet-economen.
 
Daarom deze opleiding
Het financiële systeem vervult een belangrijke rol in de economie. De overheid reguleert dit systeem en houdt er toezicht op. Voor deze overheidsbemoeienis bestaan goede argumenten, maar heeft naast voordelen ook nadelen. Hoe ver moeten regulering en toezicht gaan? Deze opleiding leert beleidsmedewerkers hoe het financiële stelsel werkt en waarom de overheid zich met dit stelsel bemoeit.
 
Hiermee kom je terug
Je leert hoe het financiële stelsel functioneert. Je ontdekt welke rol de overheid te vervullen heeft bij de regulering van en het toezicht op dit stelsel. Recente ontwikkelingen, zoals de kredietcrisis en de beleidsaanpassingen waartoe deze heeft geleid, krijgen uiteraard ruim aandacht.
 
De volgende onderwerpen komen aan bod:
  • de functies van het financiële systeem
  • het financiële systeem en de reële economie
  • de kredietcrisis
  • Europese financiële integratie
  • het monetaire beleid
  • overheidsbemoeienis met het financiële systeem
  • de financiële markten
  • de financiële instellingen
Als er voldoende tijd is, wordt ook aandacht besteed aan de pensioenen en aan de Europese schuldencrisis & de toekomst van de Economische en Monetaire Unie.
 
Zo pakken we het aan
Deelnemers krijgen een exemplaar van Financial Markets and Institutions: A European Perspective van Jacob de Haan, Sander Oosterloo en Dirk Schoenmaker. Tijdens de opleiding passeren de hoofdlijnen van dit handboek de revue. Er is veel ruimte voor vragen en discussie. Deelnemers toetsen hun kennis via Kahootquizzen.
 
Vanwege de coronamaatregelen wordt deze opleiding niet uitgevoerd. We hopen de opleiding volgend jaar weer te kunnen aanbieden. Ben je al aangemeld voor deze opleiding dan ontvang je van ons een annulering. 
Terug naar het overzicht

Download PDF