Reeks webinars Verder naar een beter belastingstelsel

Data: vr 19 juni, vr 26 juni, vr 3 juli en vr 10 juli. De webinars starten steeds om 15:00 uur en duren tot uiterlijk 16:30 uur.

Een initiatief van: Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering en de Sijbren Cnossen leerstoel van de Erasmus School of Economics van de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Aanleiding voor deze serie webinars is het verschijnen van:

  • Sijbren Cnossen en Bas Jacobs (red.), Ontwerp voor een beter belastingstelsel
  • Centraal Planbureau, Kansrijk belastingbeleid
  • Rapport Bouwstenen voor een beter belastingstelsel van de staatssecretaris van Financiën
  • Rapport Op weg naar balans in de vennootschapsbelasting van de Adviescommissie belastingheffing van multinationals
  • Rapport Eenvoud of maatwerk: Uitruilen binnen het bestaande toeslagenstelsel van een werkgroep onder voorzitterschap van Theo Langejan

 
Elk webinar gaat over een bepaald thema en bestaat uit een inleiding van een deskundige, gevolgd door reacties van twee discussianten. De inleiders en de discussianten besteden aandacht aan diverse mogelijke wijzigingen van het belastingstelsel en gaan daarbij ook in op de politieke haalbaarheid en de uitvoerbaarheid van die wijzigingen. Elk webinar wordt afgesloten met een discussie onder leiding van de dagvoorzitter. Deelnemers worden in staat gesteld om van tevoren al vragen in te dienen. Zij kunnen ook spontaan vragen stellen. Elektronische versies van de rapporten die de aanleiding voor de webinars vormen worden van tevoren ter beschikking gesteld.

Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van de webinars.

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Kies hieronder 2, 3 of alle webinars waaraan je wilt deelnemen.