Economie

Toon uitvoeringsdata

Toelichting economieprogramma

De economie-opleidingen van de Rijksacademie vergroten je kennis van de economische samenhangen en economische instituties. Zij laten je bovendien kennismaken met de argumenten pro en contra verschillende vormen van overheidsoptreden en bieden je inzicht in de effecten van uiteenlopende beleidsmaatregelen. De opleidingen zijn niet alleen voor economen bedoeld, maar nadrukkelijk ook voor niet-economen. Zij stellen je beter in staat om het financieel-economische nieuws te volgen, ze bieden je inzicht in de achtergronden van het gevoerde financieel-economische beleid en ze helpen je bij het nadenken over de vormgeving van het beleid op uiteenlopende terreinen. 

In de economie-opleidingen wordt onder meer aandacht besteed aan de actuele economische situatie alsmede aan actuele vraagstukken van de economische politiek en het actuele financieel-economische beleid. Deelnemers worden volop in staat gesteld om vragen te stellen en om mee te discussiëren. Over de exacte onderwerpen die aan bod komen beslissen de deelnemers vaak mee. De docenten schenken daarmee voortdurend aandacht aan de betekenis van de behandelde lesstof voor de beleidspraktijk en houden bovendien rekening met de kennisbehoeften van deelnemers.