Digitale platformen: beleidsuitdagingen en kansen voor de overheid

Gevolgen voor economie en overheidsbeleid

Waarom doet de overheid wat ze doet? Is de overheid altijd de beste oplossing? De manier waarop digitale platformen functioneren lijkt in veel opzichten op het functioneren van cooperaties en verenigingen, vanwege de ‘netwerkeffecten’ (met meer leden bereik je meer) en governance (spelregels voor interactie tussen de deelnemers). Wat is de invloed van digitale platformen op de taken van overheden? Welke nieuwe overheidstaken dienen zich aan? We zullen zien dat platformen een zelfstandige of ondersteunende rol kunnen spelen bij de ontwikkeling naar een meer cooperatieve samenleving waarin burgers zich betrokken voelen en actiever participeren. De vraag is nog wel hoe, want het kan evengoed fout gaan. Businessmodellen van digitale platformen geven daar inzicht in.

 
Internetbedrijven verzorgen vaak de infrastructuur die transacties en interacties tussen uiteenlopende gebruikers mogelijk maakt. Dit gebeurt via specifieke functionaliteiten, prikkels en spelregels voor deelnemers – denk aan ‘gamification’ (het gebruik van spelprincipes en speeltechnieken in een niet-spelcontext). Maar platformen (of hun gebruikers) nemen het zelf niet altijd even nauw met (lokale) regels, zoals belastingen, warenwet en vergunningen. De wijze waarop digitalisering onze samenleving verandert vraagt om een verandering van het beleid. Digitalisering maakt sommige beleidsmaatregelen (deels) overbodig, omdat een digitaal platform een bestaand probleem kan oplossen. Maar het is mogelijk dat tegelijkertijd ander beleid moet worden aangescherpt. Overheden kijken natuurlijk zelf ook naar mogelijkheden om beleidsdoelen te verwezenlijken met behulp van platformen, als regisseur, facilitator dan wel gebruiker. 
 
Voor
Beleidsmedewerkers die geïnteresseerd zijn in de gevolgen van digitale platformen voor de economie en het overheidsbeleid.
 
Het doel van de training is om beleidsmakers anders over digitalisering te laten denken; niet als een technologie, maar als een manier om dingen anders te organiseren. Om dit doel te bereiken ‘leren’ we beleidsmedewerkers om, met het publieke doel in het achterhoofd, door de bril van een onderneming te kijken. De opleiding stelt beleidsmedewerkers in staat om de mogelijkheden en risico’s van digitalisering te duiden, om wederzijdse belangen tussen overheid en platformen te benoemen, en om zelf te innoveren met platformen om beleidsdoelen te bereiken.  
 
Na afloop heb je kennis van: de economie van digitale platformen, de eisen die platformen aan de overheid stellen, en de mogelijkheden die platformen bieden bij het bereiken van beleidsdoelstellingen.
 
Zo pakken we het aan
De deelnemers ontvangen van tevoren een boek over digitale platformen, om ter voorbereiding al enkele hoofdstukken uit te lezen.
 
De opleiding begint op dag 1 met een beknopte behandeling van de economische theorie van digitale platformen, gekoppeld aan de voor- en nadelen van uiteenlopende vormen van overheidsinterventie en de mogelijkheden van platformen om overheidsdoelstellingen te bereiken. We bespreken – aan de hand van een concreet businessmodel uit de praktijk – hoe platformen een manier kunnen zijn om sociaal ondernemerschap aan te wakkeren, gebaseerd op de bouwstenen van businessmodellen van digitale platformen.
 
Op dag 2 gaan we dieper in op de mogelijkheden van governance en ‘gamification’, ofwel de functionaliteiten, prikkels en spelregels voor deelnemers. Hoe vergroten deze de betrokkenheid en het initiatief van burgers in het licht van specifieke publieke belangen? Denk aan de beginselen en governance van e-democracy, als ingrediënten ter ondersteuning van sociaal ondernemerschap binnen een ‘community’ (gemeenschap van burgers). De deelnemers zullen enkele casussen uit de praktijk analyseren, aan de hand van de aangereikte structuur.
 
Dag 3 gaat over dilemma’s van digitale innovatie, behandeld aan de hand van thema’s als smart cities en ‘open data’. Hoe kan de overheid, bij ingrijpende veranderingen in maatschappij en technologie, met platformen meer gebruikmaken van decentrale betrokkenheid en kennis? We gebruiken een concrete casus om dit uit te werken, over een platform waar de overheid een centrale regierol heeft. Hiervoor nodigen we ook een gastspreker uit.
 
Docenten
De docenten zijn Paul de Bijl en Nicolai van Gorp. Dr. Paul de Bijl is zelfstandig adviseur op het gebied van marktordening, mededinging en regulering (Radicand Economics) en senior lecturer aan de Utrecht School of Economics. Nicolai van Gorp is freelanceconsultant op het gebied van telecom- en digitaal beleid (E-Conomics). Zij verzorgen, naast (maatwerk) sessies voor overheid en bedrijfsleven, een blok over de digitale platformen voor een executive MBA aan Nyenrode.

Uitvoeringsdata

  • do 12 mrt 2020, do 19 mrt 2020, do 26 mrt 2020

*De sluitingstermijn voor inschrijving bedraagt 20 werkdagen voor de start van een opleiding en 5 werkdagen voor de start van een congres en is een richtlijn. Een opleiding kan vol zijn ruim voor de sluitingsdatum of nog plaatsen beschikbaar hebben na de sluitingsdatum. Informeer altijd naar de mogelijkheden, ook als de inschrijvingstermijn eigenlijk reeds verlopen is: 070-342 4900.

Interesseformulier opleiding/congres

Wil je op de hoogte gehouden worden over deze opleiding of bijeenkomst. Vul dan hieronder je e-mailadres in. We informeren je zodra er aanvullende informatie bekend is.

Terug naar het overzicht

Download PDF