Contractmanagement

Bij een professionele inkoopfunctie horen ook professioneel contractbeheer en contractmanagement. Contracten vormen immers het sluitstuk van een inkoop- of aanbestedingstraject. Deze opleiding laat je kennismaken met het contractmanagement bij het Rijk. Aan de orde komen vragen als: wat is een goed contract, welke standaarden worden gehanteerd, wat komt er allemaal kijken bij contractbeheer en hoe verloopt het inkoop- of aanbestedingsproces? 

Voor

(Senior)inkoopadviseurs, adviseurs bedrijfsvoering, inkoopcoördinatoren, inkoopmanagers en andere betrokkenen bij de inkoop of aanbesteding van diensten, werken of leveringen. Basiskennis van rijksinkoop (bijvoorbeeld de opleiding Inkopen bij het Rijk) is aan te bevelen. Richtlijn: S8-S12.

Daarom deze opleiding
Een contract legt de opdracht vast die aan een marktpartij wordt verleend via een inkooptraject of aanbesteding. Een contract bestaat niet alleen uit de bijlage met gemaakte afspraken die bij de bestekstukken is gevoegd. Ook de documenten die door partijen in het kader van de aanbesteding zijn uitgewisseld maken er onderdeel van uit. Maar wat is een goed contract? Wat is goed contractmanagement? Wat kan er allemaal fout gaan bij het vastleggen van een inkoop/aanbesteding? Hoe kun je vaak gemaakte fouten herkennen en voorkomen? Deze vragen worden behandeld aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Hiermee kom je terug
Deze opleiding leert je alles over het opstellen, registreren, bewaken en managen van contracten. Belangrijke theorieën, concepten, maar vooral ook best practices met betrekking tot contractmanagement bij de Rijksoverheid worden uiteengezet. 

Na afloop:

  • ken je de belangrijkste concepten met betrekking tot contractbeheer bij het Rijk en
  • kun je deze toepassen (onder andere contractbeheersplan, contractregistratie, contractdossier en procedures rondom contractwijziging en contractbeëindiging)
  • ken je de belangrijkste aandachtspunten en valkuilen van contractmanagement
  • ken je de belangrijkste concepten met betrekking tot leveranciersmanagement bij het Rijk en kun je deze toepassen
  • ken je het speelveld van de rijksinkoop en de rol die contractmanagement en categoriemanagement bij de rijksinkoop spelen


Zo pakken we het aan
Deze opleiding laat je niet alleen kennismaken met de nodige theorie, maar vooral ook met de praktijk van contractmanagement bij de Rijksoverheid. Daarnaast ga je zelf intensief aan de slag met (eigen) casuïstiek en opdrachten. Docenten van deze opleiding zijn werkzaam in het inkoopvak bij de Rijksoverheid. Ze gebruiken hun eigen kennis en ervaring als uitgangspunt voor de lesonderdelen.

Terug naar het overzicht

Download PDF