Contractmanagement

Bij een professionele inkoopfunctie hoort ook professioneel contractbeheer en ontractmanagement. Contracten vormen immers het sluitstuk van een inkoop- of aanbestedingstraject. Deze opleiding biedt je de belangrijkste concepten van (decentraal) contractmanagement bij het Rijk: wat is een goed contract, welke standaarden worden gehanteerd, wat komt er allemaal kijken bij contractbeheer en hoe verloopt het proces?

Voor
(Senior)inkoopadviseurs, adviseurs bedrijfsvoering, inkoopcoördinatoren, inkoopmanagers of andere betrokkenen bij inkoop of aanbesteding van diensten, werken en/of leveringen. Basiskennis van rijksinkoop (bijvoorbeeld IAPS-A of IAPS-B) is aan te bevelen. Richtlijn: Schalen S8-S12.

Daarom deze opleiding
Contracten leggen de opdracht vast die aan een marktpartij wordt verleend via een inkooptraject of aanbesteding. Een contract bestaat niet alleen uit de bijlage met gemaakte afspraken die bij de bestekstukken is gevoegd. Ook de documenten die door partijen in het kader van de aanbesteding zijn uitgewisseld maken er onderdeel van uit. Maar wat is een goed contract? Wat is goed contractmanagement? Wat kan er allemaal fout gaan bij het vastleggen van een inkoop/aanbesteding? Hoe kun je vaak gemaakte fouten herkennen en voorkomen? Deze vragen worden behandeld aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Hiermee kom je terug
Deze opleiding leert je alles over het opstellen, registreren, bewaken en managen van contracten. Belangrijke theorieën, concepten, maar vooral ook best practices met betrekking tot contractmanangement bij de rijksoverheid worden uiteengezet.

Na afloop:

  • ken je de belangrijkste concepten met betrekking tot contractbeheer bij het Rijk en kun je deze toepassen (onder andere contractbeheersplan, contractregistratie, contractdossier en procedures rondom contractwijziging en contractbeëindiging)
  • ken je de belangrijkste aandachtspunten en valkuilen van contractmanagement
  • ken je de belangrijkste concepten met betrekking tot leveranciersmanagement bij het Rijk en kun je deze toepassen
  • ken je het speelveld van de rijksinkoop en de rol die contractmanagement en categoriemanagement bij de rijksinkoop spelen

Zo pakken we het aan
De opleiding biedt je, naast de nodige theorie, vooral veel praktijkervaring over contractmanagement bij de rijksoverheid. Daarnaast ga je zelf intensief aan de slag met (zelfingebrachte) casuïstiek en opdrachten.

Uitvoeringsdata

  • do 7 nov, vr 8 nov, wo 27 nov (Vol)

*De sluitingstermijn voor inschrijving bedraagt 20 werkdagen voor de start van een opleiding en 5 werkdagen voor de start van een congres en is een richtlijn. Een opleiding kan vol zijn ruim voor de sluitingsdatum of nog plaatsen beschikbaar hebben na de sluitingsdatum. Informeer altijd naar de mogelijkheden, ook als de inschrijvingstermijn eigenlijk reeds verlopen is: 070-342 4900.

Terug naar het overzicht

Download PDF