Congres Zomerschool

Verschuivende machtsverhoudingen in de wereldeconomie
Het einde van de Pax Americana? En wat dan?

De zomerschool en het daarbij horende congres zijn dit jaar gewijd aan recente ontwikkelingen in de wereldeconomie en de beleidsvragen die daaruit voortvloeien. De bedoelde ontwikkelingen zijn de volgende: 

  • Verschuivende machtsverhoudingen in de wereldeconomie, onder andere door de opkomst van China en India
  • Minder bereidheid tot multilaterale samenwerking
  • Vergrijzing van bevolking West-Europa en mogelijk aanzienlijke migratiestromen
  • Streven naar verduurzaming van de economie en aanpak van het klimaatprobleem
  • Toenemende inkomensongelijkheid in veel landen?
  • Digitalisering van de economie


Op het congres gaan drie sprekers in op deze ontwikkelingen en de beleidsvragen waarmee die gepaard gaan:

1.     Haroon Sheikh (WRR)
Europa een museum? Of kunnen we blijven concurreren met de VS en China?

2.     Gerdien Meijerink (CPB)
Beleidsconsequenties van nieuwe technologieën in het algemeen en de digitalisering van de economie in het bijzonder

3.     Adriaan Schout (Clingendael, Radboud Universiteit)
Hangt onze toekomst af van de Europese Unie?

Het congres wordt afgesloten met een forumdiscussie onder leiding van dagvoorzitter Laurens den Hartog (Ministerie van Buitenlandse Zaken). Het forum bestaat naast de drie inleiders uit: Kees van Paridon (emeritus EUR) en Bart van Riel (SER). De leden van het forum gaan met elkaar en met de zaal in debat.

Het congres vindt plaats op maandagmiddag 29 juni. Mocht het niet mogelijk zijn om het congres in juni te laten plaatsvinden vanwege de coronacrisis, dan wordt het verschoven naar het najaar.

Uitvoeringsdata

  • ma 29 jun

*De sluitingstermijn voor inschrijving bedraagt 20 werkdagen voor de start van een opleiding en 5 werkdagen voor de start van een congres en is een richtlijn. Een opleiding kan vol zijn ruim voor de sluitingsdatum of nog plaatsen beschikbaar hebben na de sluitingsdatum. Informeer altijd naar de mogelijkheden, ook als de inschrijvingstermijn eigenlijk reeds verlopen is: 070-342 4900.

Terug naar het overzicht