Controllersopleiding

Aan controllers worden steeds zwaardere eisen gesteld. Naast het toetsen van de financiële consequenties van beleidsvoorstellen, geef je steeds vaker advies over risico’s, alternatieven en de personele en organisatorische gevolgen van beleidsvoorstellen. Deze uitgebreide en geaccrediteerde opleiding helpt je te groeien in je veelzijdige rol als overheidscontroller.

Voor 
Ambitieuze controllers en financieel beleidsmedewerkers in S10 of hoger. Je beschikt over enkele jaren financiële praktijkervaring en hebt een financieel-economische vooropleiding op minimaal hbo-niveau. Bij voorkeur heb je de Vakopleiding Openbare Financiën voor Hogere Ambtenaren (VOFHA) al gevolgd. Een intakegesprek vormt onderdeel van de toelatingsprocedure.

Daarom deze opleiding 
Een controller vervult niet alleen de ‘klassieke’ controllerstaken, maar treedt tegelijkertijd steeds vaker op als adviseur voor het management bij strategische en financiële beleidsvraagstukken. De Controllersopleiding geeft je hiervoor de benodigde bagage.

Docenten
De opleiding wordt verzorgd door docenten en specialisten van binnen en buiten de Rijksoverheid. De docenten van buiten de Rijksoverheid zijn onder andere werkzaam bij of voor het Zijlstracenter van de VU Amsterdam.

Hiermee kom je terug 
Als controller bij de Rijksoverheid werk je in een veranderende omgeving. Er is bijvoorbeeld steeds meer sprake van een integrale benadering van vraagstukken, waarbij je je thuis moet voelen in diverse disciplines. Om je te helpen bij je uitdagende en boeiende functie, krijg je tijdens deze opleiding een uitgebreide hoeveelheid kennis en vaardigheden aangereikt.

Na afloop:

 • kun je anticiperen op de ontwikkelingen en uitdagingen in je werk als public controller; centraal hierbij staat de verschuiving van zuiver control naar strategisch financieel-economisch advies aan de ambtelijke en politieke top;
 • kun je de nieuwste theorieën, concepten en instrumenten van financial accounting, management accounting en control toepassen in je werk;
 • heb je een duidelijk kader van de invloed van data en IT ontwikkelingen op de context en functie van de public controller;
 • heb je je mondelinge en schriftelijke adviesvaardigheden verdere aangescherpt;
 • heb je een referaat geschreven waarmee je een onderbouwd advies geeft over een voor jouw praktijk en functie relevant onderwerp.


Introductie en kennismaking
De opleiding begint met een uitgebreide kennismaking met elkaar en met de opleiding. Daarna staan de ontwikkelingen in de financiële functie centraal. Je maakt vervolgens kennis met de referaatbegeleider, die uitlegt wat er van je wordt verwacht bij het schrijven van het referaat en hoe hij jou in dit proces begeleidt.
Het referaat is het sluitstuk van de opleiding. Je schrijft het referaat over een actueel onderwerp binnen je organisatie dat je vanuit verschillende gezichtspunten analyseert. Je adviseert over realistische oplossingen voor de praktijk.

Module 1          Vaardigheden: Adviseren en vooruitkijken
Tijdens dit blok begin je met een verfrissende kijk op de hedendaagse rol van de public controller. Je reflecteert dit aan de controllersrol waaraan je op dit moment zelf invulling geeft. Welke ambities zijn er te vervullen in de nabije toekomst? Wat staat je nog in de weg om dit te realiseren? Op interactieve, praktische wijze komen in dit blok ook de ontwikkeling van je schriftelijke en mondelingen adviesvaardigheden en je presentatievaardigheden aan bod.

 • De veranderende rol van de public controller
 • Adviesnotities schrijven
 • Mondelinge communicatie en adviesvaardigheden


Module 2          Financial en Management Accounting
Als controller dien je te beschikken over een uitgebreide kennis van modellen en instrumenten om informatie te verzamelen, analyseren en interpreteren. Deze module gaat over een aantal van die instrumenten en het gebruik van stuurprocessen ter ondersteuning van de strategierealisatie.

 • Management en financial accounting
 • Investerings- en financieringsbeslissingen
 • Performance & Management Control
 • Resultaatgerichte Planning & Control
 • Soft Controls


Module 3          IT, Data & Control
Het inzetten van verschillende IT-instrumenten beoogt een professionaliseringsslag te maken in de controlfunctie. Tijdens deze module krijg je meer inzicht in IT-ontwikkelingen die de controller kan toepassen in zijn werk. We belichten in het bijzonder de conceptuele en praktische kant van Data Analytics en datavisualisatie.

 • Kader voor data-analyse
 • Datavisualisatie
 • AI en machine learning, de (ir)reële beloftes
 • Data-ethiek


Module 4          Beleidscontrol

De rol van de controller bij de overheid verschuift steeds meer van interne bedrijfsvoering naar beleid en uitvoering. We starten deze module met het scheppen van een kader over wat beleidscontrol nu eigenlijk precies inhoudt, welke rol en verwachtingen dit nieuwe vakgebied van jou als controller vraagt. Daarna leer je een aantal vaardigheden van een beleidscontroller, bijvoorbeeld het maken van een maatschappelijke kosten-batenanalyses. Auditing in relatie met control en het belang van risicomanagement in de organisatie komen ook aan bod.

 • Beleidscontrol
 • Maatschappelijke kosten-batenanalyse
 • Audit & Control
 • Risicomanagement


Module 5          De controller in een politiek, bestuurlijke organisatie
Gaandeweg je carrière in een publieke organisatie, ontwikkel je als vanzelf een bepaalde mate van politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Thema’s die hierbij spelen zijn de organisatiedynamiek, het politieke krachtenveld, integriteitsdilemma’s en het toepassen van veranderinterventies.

 • Goed openbaar bestuur
 • Organisatiedynamiek
 • Verander- en strategisch management
 • Politiek, bestuurlijke sensitiviteit
 • Integriteit van de controller


Zo pakken we het aan
Na aanmelding vindt een intakegesprek plaats. Op basis van je inschrijving, curriculum vitae en je motivatie word je al dan niet toegelaten tot de opleiding. Het succes van de opleiding staat of valt met gemotiveerde deelnemers en docenten.

Je dient minimaal 90 procent van de opleiding te volgen om een diploma te ontvangen. De opleidingsdagen zijn afwisselend, interactief en vol voorbeelden. In principe is het uitgangspunt dat de opleidingsdagen plaatsvinden op de Rijksacademie. Indien als gevolg van de coronamaatregelen dit niet kan, zullen we de opleiding online voortzetten. Als daartoe wordt besloten, werken we met een aangepast rooster, om ook online een didactisch verantwoord lesprogramma te kunnen voeren.
 
Je sluit de opleiding af met een referaat. Je geeft in dit referaat aan wat je nieuwe ervaringen, vaardigheden en inzichten betekenen voor je werkzaamheden als controller. Je verdedigt het referaat voor een examencommissie.

De kwaliteit van de opleiding is onafhankelijk gecertificeerd op post-hbo niveau door het Centrum Post voor Initieel Onderwijs Nederland (CPION). Als je deze opleiding met goed gevolg afrondt, wordt dat vermeld in het abituriëntenregister van het CPION en ontvang je een erkend diploma van de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (SPHBO). 
 

Deze opleiding vindt online plaats. Wanneer de COVID-19 richtlijnen het toelaten, dan wordt deze opleiding fysiek bij de Rijksacademie gegeven.

Uitvoeringsdata

 • ma 6 sep, di 7 sep, wo 8 sep, ma 20 sep, di 21 sep, wo 22 sep, ma 4 okt, di 5 okt, wo 6 okt, ma 1 nov, di 2 nov, wo 3 nov, ma 15 nov, di 16 nov, wo 17 nov, ma 6 dec, di 7 dec, wo 8 dec, ma 13 dec, di 14 dec

*De sluitingstermijn voor inschrijving bedraagt 20 werkdagen voor de start van een opleiding en 5 werkdagen voor de start van een congres en is een richtlijn. Een opleiding kan vol zijn ruim voor de sluitingsdatum of nog plaatsen beschikbaar hebben na de sluitingsdatum. Informeer altijd naar de mogelijkheden, ook als de inschrijvingstermijn eigenlijk reeds verlopen is: 070-342 4900.

Terug naar het overzicht

Download PDF