Controllersopleiding

Aan controllers worden steeds zwaardere eisen gesteld. Naast het toetsen van de financiële consequenties van beleidsvoorstellen, geef je steeds vaker advies over risico’s, alternatieven en de personele en organisatorische gevolgen van beleidsvoorstellen. Deze uitgebreide en post-hbo gecertificeerde opleiding helpt je te groeien in je veelzijdige rol als overheidscontroller.

Voor 
Ambitieuze controllers en financieel beleidsmedewerkers in S10 of hoger. Je beschikt over enkele jaren financiële praktijkervaring en hebt een financieel-economische vooropleiding op minimaal hbo-niveau. Bij voorkeur heb je de Vakopleiding Openbare Financiën voor Hogere Ambtenaren (VOFHA) al gevolgd. Een intakegesprek vormt onderdeel van de toelatingsprocedure. 

Daarom deze opleiding 
Een controller vervult niet alleen de ‘klassieke’ controllerstaken, maar treedt tegelijkertijd steeds vaker op als adviseur voor het management bij strategische en financiële beleidsvraagstukken. De Controllersopleiding geeft je hiervoor de benodigde bagage. De kwaliteit van de opleiding is onafhankelijk gecertificeerd op post-hbo niveau door het Centrum Post voor Initieel Onderwijs Nederland (CPION). Als je deze opleiding met goed gevolg afrondt, wordt dat vermeld in het abituriëntenregister van het CPION en ontvang je een erkend diploma van de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (SPHBO). 

Hiermee kom je terug 
Als controller bij de Rijksoverheid werk je in een veranderende omgeving. Er is bijvoorbeeld steeds meer sprake van een integrale benadering van vraagstukken, waarbij je je thuis moet voelen in diverse disciplines. Om je te helpen bij je uitdagende en boeiende functie, reikt deze opleiding je een uitgebreide hoeveelheid kennis en vaardigheden aan, verdeeld in vijf blokken. 

Introductie
Deze opleiding begint met een uitgebreide kennismaking met elkaar en met de opleiding. Daarna staan de ontwikkelingen in de financiële functie centraal. Je maakt vervolgens kennis met de referaatbegeleider, die uit de doeken doet wat er van het referaat wordt verwacht en hoe hij jou bij het schrijven begeleidt.

Soorten controls
Dit blok geeft je een overzicht van de planning & controlcyclus, management control, soft controls en financial control. Ook komt het onderwerp ‘audit en control’ aan de orde, waarbij je als controller even door de bril van een auditor kunt kijken, zodat je begrip krijgt voor het optreden van een auditor.

Fundamenten vakgebied
Dit blok gaat in op diverse zaken die je als controller kunnen helpen om je vak beter uit te oefenen. Zo is er aandacht voor het baten-lastenstelsel, kostencalculaties, kostprijsberekeningen en investeringen. Je krijgt inzicht in beleidsevaluaties en MKBA’s. Daarnaast is er aandacht voor risicomanagement, boekhouden en de integriteit van de controller.  

Persoonlijke vaardigheden
Als controller moet je over heel wat vaardigheden beschikken: goede schriftelijke communicatie, conceptuele flexibiliteit en persoonlijke effectiviteit. Je moet daarnaast anderen op een effectieve manier kunnen beïnvloeden. Al deze zaken komen in dit blok aan bod. 

Theorie verzorgd door de universiteit
Dit blok vergroot je kennis over bestuurlijke vernieuwing bij de overheid en de organisatie van overheidsinstellingen. Dit blok wordt verzorgd door universitaire docenten. 

Na afloop:

  • kun je aangeven wat de ontwikkelingen zijn met betrekking tot de controllersfunctie bij de Rijksoverheid; centraal hierbij staat de verschuiving van zuiver control naar strategisch financieel-economisch advies aan de ambtelijke en politieke top
  • kun je de nieuwste theorieën, concepten en instrumenten toepassen in je werk
  • kun je benoemen wat de kansen, dilemma’s en uitdagingen zijn voor je werk als controller


Zo pakken we het aan
Na aanmelding vindt een intakegesprek plaats. Op basis van je inschrijving, curriculum vitae en je motivatie word je al dan niet toegelaten tot de opleiding. Het succes van de opleiding staat of valt met gemotiveerde deelnemers en docenten. De docenten zijn veelal financiële experts en managers die werken bij verschillende ministeries en uitvoeringsorganisaties. 

De opleidingsdagen zijn afwisselend, interactief en vol voorbeelden. Je dient minimaal 90 procent van alle opleidingsdagen te volgen om een certificaat te ontvangen. Je maakt twee individuele opdrachten en sluit de opleiding af met een referaat. Je geeft in dit referaat aan wat je nieuwe ervaringen, vaardigheden en inzichten betekenen voor je eigen werkzaamheden. Je verdedigt het referaat voor een examencommissie die bestaat uit een directeur FEZ, een vertegenwoordiger van de Rijksacademie en een kerndocent. 

Uitvoeringsdata

  • ma 31 aug, di 1 sep, ma 21 sep, di 22 sep, ma 28 sep, di 29 sep, ma 5 okt, di 6 okt, ma 12 okt, di 13 okt, wo 14 okt, ma 26 okt, di 27 okt, ma 2 nov, di 3 nov, ma 9 nov, ma 30 nov, di 1 dec, ma 7 dec, di 8 dec

*De sluitingstermijn voor inschrijving bedraagt 20 werkdagen voor de start van een opleiding en 5 werkdagen voor de start van een congres en is een richtlijn. Een opleiding kan vol zijn ruim voor de sluitingsdatum of nog plaatsen beschikbaar hebben na de sluitingsdatum. Informeer altijd naar de mogelijkheden, ook als de inschrijvingstermijn eigenlijk reeds verlopen is: 070-342 4900.

Terug naar het overzicht

Download PDF