Basis verslaggeving baten-lastenstelsel

Werk je in een financiële functie bij de Rijksoverheid, dan krijg je vroeg of laat te maken met het baten-lastenstelsel. Deze opleiding geeft je niet alleen het benodigde theoretische inzicht in de jaarverslaggeving binnen dit stelsel, maar biedt je ook praktische handvatten om die kennis in je werk als controller of auditor te kunnen toepassen.

Voor
Financieel medewerkers, waaronder beleidsmedewerkers en auditors. Je hebt geen of slechts een beperkte (bedrijfs-) economische vooropleiding. Richtlijn: S10 of hoger. 

Daarom deze opleiding
Bekostigde en gesubsidieerde instellingen en baten-lastendiensten werken met het baten-lastenstelsel. Basiskennis van jaarverslaggeving in het baten-lastenstelsel is onontbeerlijk om de financiële positie en resultaten van deze organisaties goed te kunnen doorgronden. Basiskennis is bovendien nodig om een oordeel te kunnen vellen over de wijze waarop de beschikbare middelen zijn ingezet om de afgesproken taken uit te voeren.

Hiermee kom je terug
In deze opleiding komen de basisbegrippen, principes en wettelijke grondslagen van de verslaggeving in het baten-lastenstelsel aan de orde. Je krijgt handvatten aangereikt om de financiële verslaglegging te doorzien en beoordelen.

Na afloop kun je:

  • aangeven wat de rollen, doelen en informatiebehoeften zijn van de diverse gebruikers van het jaarverslag en begrijpen wat dit voor de verslaggeving betekent
  • benoemen wat de wettelijke verslaggevinggrondslagen (BW, RJ, Regeling BLD, Subsidiekader) zijn en de consequenties daarvan voor een jaarrekening overzien
  • financiële en beleidsmatige kengetallen berekenen en interpreteren
  • de begrippen kostenplaats, kostensoort en kostendrager toepassen
  • aangeven wat het verschil is tussen het kas-verplichtingenstelsel en het baten-lastenstelsel
  • een jaarrekening (balans en exploitatierekening) beoordelen en interpreteren
  • aan de hand van het jaarverslag en de jaarrekening overleg voeren met de betrokken instelling(en) over de taakuitvoering

Zo pakken we het aan
Natuurlijk behandelt deze opleiding de benodigde theoretische achtergrond, maar de praktische toepassing staat voorop, zodat je meteen ziet hoe je de lesstof in je werk kunt toepassen. De docenten werken bij de Rijksoverheid en hebben ruime ervaring met verslaggeving in het baten-lastenstelsel.

Deze opleiding vindt online plaats. Wanneer de COVID-19 richtlijnen het toelaten, dan wordt deze opleiding fysiek bij de Rijksacademie gegeven.

Uitvoeringsdata

  • wo 1 dec, do 2 dec

*De sluitingstermijn voor inschrijving bedraagt 20 werkdagen voor de start van een opleiding en 5 werkdagen voor de start van een congres en is een richtlijn. Een opleiding kan vol zijn ruim voor de sluitingsdatum of nog plaatsen beschikbaar hebben na de sluitingsdatum. Informeer altijd naar de mogelijkheden, ook als de inschrijvingstermijn eigenlijk reeds verlopen is: 070-342 4900.

Terug naar het overzicht

Download PDF