Belastingen en premies in theorie en praktijk

Het stelsel van belastingen en premies voorziet de overheid van de middelen waarmee zij haar uitgaven kan financieren. De vormgeving van dit stelsel heeft een belangrijke invloed op het functioneren van de economie. Bij beslissingen over deze vormgeving wordt niet alleen op deze invloed gelet, maar spelen ook rechtvaardigheidsoverwegingen een belangrijke rol. Het stelsel van belastingen en premies doet tevens als instrumentarium dienst bij het nastreven van uiteenlopende beleidsdoelstellingen.

Voor
Deze vierdaagse online opleiding is bedoeld voor iedereen met belangstelling voor het stelsel van belastingen en premies. Aandacht wordt besteed aan het belastingrecht, de vormgeving van het Nederlandse stelsel van belastingen en premies, de economische theorie die relevant is voor de inrichting van dit stelsel en actuele beleidsdiscussies in Nederland. 

Daarom deze opleiding
Deze online opleiding laat je kennismaken met verschillende aspecten van het stelsel van belastingen en premies en met uiteenlopende beleidsvragen die rond dit stelsel spelen.

Opzet van de opleiding
De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

  • inleiding in het belastingrecht
  • heffingen op arbeid (economische effecten, optimale vormgeving van deze heffingen)
  • de vennootschapsbelasting en actuele beleidsvraagstukken
  • workshop belastingontwijking en –ontduiking
  • kapitaalbelastingen, met aandacht voor box 2 en box 3
  • sociale premies en sociale fondsen
  • MICSIM en het gebruik van dit model (waarmee het CPB de effecten in kaart brengt van wijzigingen in het stelsel van belastingen en premies)
  • vergroening van het belastingstelsel
  • discussiecollege over belasting en beleid met als titel: Op weg naar welvaartsverhogende belastingpolitiek


Het precieze programma kan rechtsboven op deze pagina worden aangetroffen en via aanklikken tevoorschijn worden getoverd.

Zo pakken we het aan
Verschillende docenten – werkzaam bij universiteiten, verschillende ministeries en het Centraal Planbureau – verzorgen presentaties en een workshop. Deze opleiding heeft in hoge mate een interactief karakter. Er is dus volop ruimte voor vragen en discussie.

Terug naar het overzicht