Belastingen en premies in theorie en praktijk

Het economieprogramma wordt in 2020 uitgebreid met een opleiding voor iedereen met belangstelling voor het stelsel van belastingen en premies. In deze nieuwe opleiding wordt aandacht besteed aan het belastingrecht, de vormgeving van het Nederlandse stelsel van belastingen en premies, de economie van het stelsel van belastingen en premies en actuele beleidsdiscussies in Nederland.   
 
De exacte inhoud van deze opleiding is nog niet bekend. Zodra dat wel het geval is, wordt deze bekendgemaakt via de website van de Rijksacademie. Wel is nu al bekend dat de opleiding in ieder geval zal bestaan uit een inleiding in het belastingrecht, een schets van het huidige stelsel van belastingen en premies in Nederland, een bespreking van de economische theorie die van pas komt bij het nadenken over de gewenste vormgeving van het stelsel van belastingen en premies, het door het CPB gebruikte model waarmee de effecten van wijzigingen in dit stelsel in kaart worden gebracht en actuele beleidsdiscussies in Nederland. De opleiding is bedoeld voor beleidsmedewerkers die in hun werk op de een of andere manier met het Nederlandse stelsel van belastingen en premies te maken hebben.

Uitvoeringsdata

  • di 14 jan 2020, di 21 jan 2020, di 28 jan 2020, di 4 feb 2020

*De sluitingstermijn voor inschrijving bedraagt 20 werkdagen voor de start van een opleiding en 5 werkdagen voor de start van een congres en is een richtlijn. Een opleiding kan vol zijn ruim voor de sluitingsdatum of nog plaatsen beschikbaar hebben na de sluitingsdatum. Informeer altijd naar de mogelijkheden, ook als de inschrijvingstermijn eigenlijk reeds verlopen is: 070-342 4900.

Terug naar het overzicht