Belastingen en premies in theorie en praktijk

Het stelsel van belastingen en premies voorziet de overheid van de middelen waarmee zij haar uitgaven kan financieren. De vormgeving van dit stelsel heeft een belangrijke invloed op het functioneren van de economie. Bij beslissingen over deze vormgeving wordt niet alleen op deze invloed gelet, maar spelen ook rechtvaardigheidsoverwegingen een belangrijke rol. Het stelsel van belastingen en premies doet tevens als instrumentarium dienst bij het nastreven van uiteenlopende beleidsdoelstellingen.

Voor
Deze vierdaagse opleiding is bedoeld voor iedereen met belangstelling voor het stelsel van belastingen en premies. Aandacht wordt besteed aan het belastingrecht, de vormgeving van het Nederlandse stelsel van belastingen en premies, de economische theorie die relevant is voor de inrichting van dit stelsel en actuele beleidsdiscussies in Nederland. 

Daarom deze opleiding
Deze opleiding laat je kennismaken met verschillende aspecten van het stelsel van belastingen en premies en met uiteenlopende beleidsvragen die rond dit stelsel spelen.

Opzet van de opleiding
De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

  • inleiding in het belastingrecht
  • inleiding in de relevante economische theorie, met aandacht voor vooral de inkomensheffing en de toeslagen
  • de vennootschapsbelasting en actuele beleidsvraagstukken die daarmee verband houden
  • workshop over belastingontwijking en -ontduiking
  • kapitaalbelastingen, met aandacht voor box 2 en box 3
  • sociale premies en sociale fondsen
  • MICSIM en het gebruik van dit model waarmee het CPB de effecten in kaart brengt van wijzigingen in het stelsel van belastingen en premies
  • de vergroening van het belastingstelsel
  • discussiecollege over belasting en beleid met als titel: Op weg naar welvaartsverhogende belastingpolitiek


Klik hier voor het volledige programma.

Zo pakken we het aan
Verschillende docenten – werkzaam bij universiteiten, verschillende ministeries en het Centraal Planbureau – verzorgen presentaties en een workshop. Deze opleiding heeft in hoge mate een interactief karakter. Er is dus volop ruimte voor vragen en discussie.

Interesseformulier opleiding/congres

Wil je op de hoogte gehouden worden over deze opleiding of bijeenkomst. Vul dan hieronder je e-mailadres in. We informeren je zodra er aanvullende informatie bekend is.

Terug naar het overzicht