Beleidscontrol

Welk beleidsdoel wil je bereiken? Welke instrumenten zet je daarvoor in? Hoe bepaal je of je op koers ligt? Welke mogelijkheden heb je om bij te sturen? Vragen die continu een rol spelen in de opdracht van de publieke sector om de maatschappelijk toegevoegde waarde te vergroten. Beleidscontrol speelt een essentiële rol om te kunnen sturen op beleidsresultaten en de ingezette middelen. 

Beleidscontrol is, vanuit de bedoeling van de organisatie, het management adviseren over het vertalen van politieke prioriteiten naar beleidsplannen op basis van de doeltreffendheid, doelmatigheid, financiële en organisatorische inpasbaarheid, uitvoerbaarheid, rechtmatigheid, monitoren van de voortgang en verantwoorden van de realisatie van de beleidsdoelen. De rol van de beleidscontroller is het adviseren over de optimale inzet van het beleidsinstrumentarium.

Tijdens de opleiding Beleidscontrol leer je om het complete speelveld in je functie als beleidscontroller te overzien. Wat is doeltreffend, doelmatig en uitvoerbaar beleid en wat draagt hieraan bij? Hoe kijk je daarnaast verder dan alleen naar effectiviteit en efficiëntie? Hoe spelen publieke waarden en de maatschappelijke impact hierin een rol? Hoe pak je je rol in het politiek-bestuurlijke besluitvormingsproces en hoe creëer je daarin draagvlak voor jouw adviezen?

Voor
Deelnemers zijn werkzaam als beleidscontroller. Je bent beginnend of al meer ervaren in het vakgebied en wil leren op welke wijze je beleid in den brede kan sturen en beheersen (S10-S14). De opleiding staat ook open voor controllers actief op het vlak van programmasturing.

Docenten
De opleiding Beleidscontrol is een gezamenlijke opleiding van de Rijksacademie en het Zijlstra Center (onderdeel van de Vrije Universiteit Amsterdam). Dit maakt het mogelijk dat er zowel academische inzichten als praktische toepassingen en dilemma’s uit de beleidspraktijk aan de orde komen. 

  

Na het afronden van de opleiding:

  • weet je wat beleidscontrol is en hoe je rol zich verhoudt ten opzichte van financial control
  • ben je je bewust van de verwachtingen en dilemma’s van jouw rol en functie als beleidscontroller
  • heb je inzicht in je invloed op het verbeteren van de kwaliteit, doelmatig-, doeltreffend- en uitvoerbaarheid van beleid
  • heb je inzicht in je invloed op het besluitvormingsproces rond de grote beleids- en investeringsbeslissingen waarbij jij bent betrokken
  • kun je de best passende methode kiezen om beleid te evalueren en monitoren in elke fase van de beleidscyclus
  • kun je de techniek van performance based budgeting toepassen in een praktijkcasus
  • heb je inspiratie gehaald uit de manier waarop in andere organisatie beleidscontrol en programmasturing is ingericht en werkt
  • heb je een relevant vraagstuk uitgewerkt rond beleidscontrol in je eigen praktijk.

 

Zo pakken we het aan
De opleiding bestaat uit 7 opleidingsdagen verspreid over ongeveer 14 weken. De lesdagen zijn van 9.30 tot 16.30 uur en vinden afwisselend plaats bij de Rijksacademie in Den Haag of bij de VU in Amsterdam. Naast het volgen van de lesdagen vraagt de opleiding ook 40-60 uur voorbereiding en zelfstudie.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

1.    Beleidscontrol
Wat is het doel en de definitie van beleidscontrol? Hoe verhoudt de beleidscyclus zich tot de begrotingscyclus? Wat beïnvloedt de kwaliteit en uitvoerbaarheid van beleid? 
Welke rol heeft de beleidscontroller? Welke dilemma’s in rolopvatting en verwachtingen van beleidscontrol kunnen er binnen de organisatie zijn en hoe ga jij daar professioneel mee om?

2.    Invloed in de besluitvorming
Hoe werkt het politiek-bestuurlijke besluitvormingsproces? Hoe houd je grip op stakeholders en belangen en creëer je draagvlak voor je adviezen? Hoe ga je om met de ethische complexiteit in je werkomgeving?

3.    Monitoren en evalueren
Wat is het doel van monitoren en evalueren? In welke fasen van de beleidscyclus kun je dit toepassen? Hoe kies je de best passende evaluatiemethode en hoe interpreteer je de uitkomsten?

4.    Performance based budgeting
Wat is performance based budgeting en de toepassing, dilemma’s en perspectieven hiervan? Wat is het verschil met zero based budgeting? Hoe kun je deze budgetteringstechniek toepassen in een praktijkcasus?

5.    Beleidscontrol in de praktijk
Vanuit verschillende overheidsorganisaties worden praktijkcases gepresenteerd. Wat kun je daaruit leren en welke inspiratie haal je hieruit voor je eigen organisatie?

6.    De beleidscontroller als trusted advisor
Wat is nodig om je dé vertrouwde adviseur van het topmanagement te maken? Wat zijn de belangrijkste drijfveren van menselijk gedrag en hoe houd je daarmee rekening? Hoe maak je een diagnose van de houding en het gedrag van je adviesrelatie? Wat zijn de kritische elementen in jouw adviesrol (geloofwaardigheid, betrouwbaarheid, intimiteit, beperkte zelf-oriëntatie)? Hoe maak je een diagnose van je eigen houding en gedrag en waarin kan en wil je nog groeien?

7.    Presentatie van de integrale opdracht
Je krijgt aan de start van de opleiding de opdracht om een casus/vraagstuk op het vlak van beleidscontrol of programmasturing in te brengen en uit te werken vanuit je eigen praktijk. Aan het einde van de opleiding presenteer je je bevindingen en vindt er een gesprek plaats met onder andere de sponsor uit je organisatie.

Uitvoeringsdata

  • ma 30 aug, ma 13 sep, ma 27 sep, ma 11 okt, ma 25 okt, ma 8 nov, ma 29 nov

*De sluitingstermijn voor inschrijving bedraagt 20 werkdagen voor de start van een opleiding en 5 werkdagen voor de start van een congres en is een richtlijn. Een opleiding kan vol zijn ruim voor de sluitingsdatum of nog plaatsen beschikbaar hebben na de sluitingsdatum. Informeer altijd naar de mogelijkheden, ook als de inschrijvingstermijn eigenlijk reeds verlopen is: 070-342 4900.

Terug naar het overzicht

Download PDF