Rijksinkoopopleidingen

Inkopen bij de Rijksoverheid
Jaarlijks koopt de Rijksoverheid voor zo’n 10 miljard euro aan goederen en diensten in. De Rijksoverheid is continu bezig om haar inkoopbeleid beter en transparanter te maken.
De maatschappij, de markt en de opgaven van de Rijksoverheid veranderen voortdurend. En daarmee verandert ook de Rijksinkoop. Zo wordt er steeds meer ingezet op duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat stelt andere eisen, maar biedt vooral ook nieuwe kansen aan professionals binnen de rijksinkoopkolom.

De rijksbrede inkoopkolom zet actief in op het verhogen van het niveau van professionaliteit en kwaliteit
En op het versterken van het lerend vermogen over de volle breedte van het stelsel. Aansluitend op deze ambitie ontwikkelt de Rijksacademie in opdracht van het ICIA het curriculum Rijksinkoopopleidingen (RIO). Het doel van het curriculum RIO is het (doorlopend) vertalen van de opleidingsbehoefte binnen de rijksinkoopkolom naar een passend totaalaanbod op maat.

De RIO1 is de eerste opleiding binnen dit curriculum 
De RIO1 richt zich op de startende inkoop- en contractprofessional binnen de rijksinkoopkolom. De eerste uitvoering van deze opleiding startte in september 2020. In 2021 staan vier uitvoeringen van de RIO1 gepland. Kijk hier voor meer informatie over de RIO1.

De RIO1 legt een belangrijke basis voor het curriculum
Voor de ontwikkeling van volgende opleidingen/onderdelen van het totaalaanbod werken wij nauw samen met onze opdrachtgever, stuurgroep, curriculumcommissie en diverse expertteams.

Eigen curriculum commissie
Speciaal voor de RIO riepen we een curriculum commissie in het leven met vertegenwoordiging uit zowel het Rijk als hbo/wo-gemeenschap. Wat doet deze commissie? Onder voorzitterschap van Fredo Schotanus (bijzonder hoogleraar Publieke Inkoop), adviseert zij de Rijksacademie over de inhoud van het leeraanbod dat we ontwikkelen.

De Rijkacademie en de TRIP
De Rijksacademie draagt met het Traineeship RijksInkoopProfessionals bij aan de inkoop –professional en –kolom van de toekomst. Kijk hier voor meer informatie over de TRIP.

Onze docenten
De Rijksacademie staat bekend om het ‘voor ons door ons’ principe. Jouw eigen collega’s binnen het Rijk delen hun expertise en kennis. Je kunt dus rekenen op de beste docenten uit de praktijk. Rijkscollega’s met een passie voor het inkoopvak, die vanuit hun functie als geen ander op de hoogte zijn van de meest actuele ontwikkelingen. Zij zijn in staat om les te geven vanuit de werkpraktijk. Onze inkoopopleidingen zijn daarmee heel praktijkgericht. Daarnaast maken we ook gebruik van de expertise van externe docenten.

Wil jij docent worden? Lees hier verder